سامانه سجا چیست؟


نحوه ورود به این سامانه چگونه انجام می گیرد؟ دانش آموزانی که قصد دارند در مدارس شاهد تحصیل کنند باید به وسیله سامانه سجا اقدام کنند. متقاضیان و والدین بعد از انجام مراحل ثبت نام باید منتظر پاسخگویی باشند.

در این مدت، زمان امتیاز دهی براساس بررسی و صحیح بودن اطلاعات دانش آموز و والدین آن ها انجام می گیرد. برای مشاهده ی نتایج ثبت نام نیز باید از طریق همین سامانه اقدام کنید.

در این قسمت قصد داریم آموزش ثبت نام سایت مدارس شاهد را در سامانه سجا مورد بررسی قرار بدهیم:

در گام نخست از آموزش مرحله ای از ثبت نام در سامانه سجا برای مدارس شاهد باید آدرس اینترنتی را به شکل صحیح وارد کنید. آدرس مورد نظر برای دانش آموزان student.saja.medu.ir به این شکل است.

در گام بعدی پس از وارد شدن به سیستم باید کد ملی و شماره سریال شناسنامه خود را وارد کنید تا به صفحه ثبت نام منتقل شوید.

نکته قابل توجه این است که افرادی که برای نام نویسی دوره ابتدایی اقدام می کنند و قصد دارند فرایند ثبت نام را در این سامانه انجام دهند به دلیل ثبت نبودن اطلاعات دانش آموز در سامانه آموزش پرورش ضروری است که در ابتدا عملیات پیش ثبت نام را انجام داده و فرم های مربوطه را پر کنند.

در گام بعدی پس از تکمیل فرم های ارائه شده در سیستم گزینه ادامه را انتخاب کنید و بر روی آن ضربه بزنید تا به این شکل بتوانید اطلاعات شناسایی خود را در صفحه باز شده در پیش رویتان مشاهده کنید.

در صورتی که از صحت اطلاعات پیش رویتان اطمینان حاصل کردید، می توانید آیکون تایید را بزنید.

در این گام ضروری است که اطلاعات آدرس پستی و شماره تلفن خود را در سامانه سجا به ثبت برسانید.

در گام چهارم لازم است که دانش آموزان اطلاعات مرتبط به والدین خود را درج نمایند. پس از درج اطلاعات گزینه ی تایید را انتخاب کنید.

در این مرحله لازم است که برای انتخاب رشته و مدرسه مورد علاقه تان اقدام کنید. در پایان گزینه تایید را انتخاب کنید.

در این گام باید به اولویت های خود توجه کنید و براساس آن فرم امتیاز بندی را کامل کنید. در ادامه باید گزینه اطلاعات ایثارگری را انتخاب کنید و سپس بر روی آن کلیک کنید.

ثبت نام در این مدارس برای دانش آموزان شاهد و عادی در مقاطع ورودی ابتدایی و متوسطه اول و دوم فقط به شکل اینترنتی انجام می گیرد.همان طور که در ابتدا اشاره کردیم، این مراحل فقط از سایت مدراس شاهد انجام می گیرد. دانش آموزان عادی یا غیر شاهد که قصد ثبت نام در این مدارس را دارند در صورتی به مرحله ثبت نام قطعی وارد می شوند که امتیاز کافی را کسب کرده باشند.

در صورتی که در هنگام درج اطلاعات در سامانه هر نوع اشکالی که رخ دهد مسئولیت آن بر عهده ی متقاضی است و ثبت نام او کنسل خواهد شد. بنابراین هنگام ثبت نام نهایت دقت را به کار ببندید.

در صورتی که مهلت قانونی ثبت نام به پایان برسد به درخواست هایی که خارج از این محدوده ی زمانی به ثبت رسیده باشد ترتیب اثر نمی دهند.

در صورتی که قصد دارید از امتیازاتی که در دفترچه ذکر شده است استفاده کنید. در زمان نام نویسی ارائه ی اصل مدارک مربوط به آن ها ضروری است.

در سال های اخیر ظرفیت مدارس شاهد برای پذیرش دانش آموزان افزوده شده است. به این ترتیب دانش آموزانی که فاقد سهمیه شاهد هستند امکان تحصیل در این نوع مدارس را دارند که گزینش این افراد بر مبنای امتیازبندی صورت می گیرد.

دانش آموزان غیر شاهد نیز باید از طریق سایت سجا برای ثبت نام اقدام کنند. بعد از گذراندن مراحل ثبت نام این دانش آموزان باید منتظر باشند که نتایج اولیه ثبت نام به صورت پیامکی به آن ها ارسال شود. پس از اینکه ثبت نام در سامانه انجام شد.

بررسی فرم امتیاز بندی و شرایط عمومی و علمی دانش آموزان به وسیله مدرسه و سایت سجا انجام می گیرد. دانش آموزانی که بیشترین امتیاز را کسب کنند اسامی شان به صورت پیامکی برای آن ها ارسال شده و برای تکمیل مراحل قطعی ثبت نام باید به مدرسه مورد نظر مراجعه کنند.

درباره تفاوت دانش آموزان شاهد و غیر شاهد باید بگوییم که ثبت نام داوطلبان شاهد به شکل یک مرحله ای انجام می پذیرد. بعد از انجام مراحل ثبت نام آن ها پذیرفته شده و ثبت نام قطعی است، اما دانش آموزان معمولی باید منتظر بررسی فرم امتیازدهی و شرایط بمانند.