مشاوره خیانت چیست و دریافت مشاوره خیانت زناشویی به چه صورت می باشد؟


یکی از مواردی که زندگی زناشویی را به سمت نابودی می کشاند، خیانت یکی از زوجین است. پدیده خیانت حاصل یک تصمیم ارادی است که در زندگی مشترک برای همسر فرد بسیار دردناک خواهد بود.

همواره در ازدواج، زوجین متعهد می شوند که عشق و مراقبت را برای طرف مقابل به ارمغان آورند. آن ها با هم عهد می بندند که با یکدیگر با احترام، محبت و صداقت رفتار کنند. حال اگر یکی از طرفین متوجه شود که همسرش به او خیانت کرده است، از نظر روحی دچار آسیب و آشفتگی خواهد شد.

براساس تحقیقات انجام شده، زمانی که زن یا مرد با خیانت همسرش مواجه می شود، درست مثل این است که فقدان مهمی را تجربه کند. این فرد بعد از خیانت در برابر افسردگی و اضطراب به شدت شکننده و آسیب پذیر می شود.

از جمله مواردی که این فرد در خود احساس می کند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- عدم احساس امنیت

- عدم پیش بینی پذیری و برنامه ریزی برای آینده رابطه

- از دست دادن توان رویا پردازی برای رابطه زناشویی

- عدم اعتماد متقابل

- عدم احترام متقابل

- عدم رابطه جنسی

- عدم رابطه عاشقانه

- عدم بیان احساسات و افکار درونی

با این افکار و احساساتی که در فرد ایجاد می شوند، فرد در مستعد بیماری هایی مانند افسردگی می شود. بنابراین برای اینکه بتواند خود را بازیافته و به زندگی عادی بازگردد، دریافت مشاوره خیانت بسیار لازم و ضروری به نظر می رسد.

معمولا اکثر زنان و مردانی که خیانت زناشویی را تجربه کرده اند، در برخی از افکار، احساسات و رفتار با یکدیگر مشترک هستند.

افکار رایج بین این افراد به صورت زیر می باشد:

- باورهای قبلی خود را در مورد همسرشان زیر سوال می برند و دیگر او را حمایت گر و قابل اعتماد نمی دانند.

- باورهایی که در مورد رابطه زناشویی داشته اند، زیر سوال برده و دیگر آن را منبع ارضای نیازهای خود نمی دانند.

- رفتارهای همسرشان را به منفی ترین شکل توصیف می کنند.

- به آینده زندگی مشترک خود خوش بین نیستند.

- احساس می کنند که ممکن است عهد شکنی های دیگری نیز وجود دارد که از وجودش بی خبرند.

- احساس می کنند که رابطه زناشویی خارج از کنترل بوده و نمی توانند بر آن کنترل داشته باشند.

احساس رایج بین این افراد عبارتند از:

- این افراد احساسات درهم شکننده و شدیدی مانند خشم، افسردگی و اضطراب را تجربه می کنند.

- احساس حماقت، شرمساری و گناه می کنند.

- درباره ارزش هایشان دچار شک و تردید هستند.

- به شدت احساس آسیب پذیری و ناامنی می کنند. این احساسات غیرقابل پیش بینی بوده و در هر روز و هر ساعت تغییر می کند.

- قادر به پیش بینی احساسات خود در حال و آینده نیستند.

- هیجان های خود را انکار می کنند و قادر به کنترل آن ها نیستند.

- احساس کرختی و بی حسی دارند و از چیزی لذت نمی برند.

رفتارهایی که بین این افراد به صورت مشترک وجود دارد، عبارتند از:

- رفتارهای آشفته و دستپاچه

- کناره گیری و انزوا

- جستجو در مورد علت رفتار همسر

- احساس انتقام گیری

و…

در مشاوره خیانت زناشویی، در گام اول وقوع خیانت و ارزیابی مدارک و شواهد بررسی می شود؛ زیرا در بسیاری از مواقع اتهامات به همسر جنبه کاملا ذهنی دارد و باید خیانت را از سوء ظن متمایز تفکیک کرد.

پس از آن مشاور می کوشد تا روحیات و اخلاقیات زوجین را بررسی کند و از روی شواهد و گفته های آنان کیفیت زندگی را بسنجد پس از آن نوع خیانت حد و حدود آن و دلیل به وجود آمدن آن را بسنجد.

با اطلاعات بدست آمده مشاور بهترین راهکارها را برای جبران خیانت زن یا مرد ارائه می کند تا آسیب های وارده به زندگی مشترک به کمترین مقدار برسد و آرامش به رابطه برگردد.

با استفاده از مشاوره خیانت، رابطه آسیب شناسی می شود و مواردی را مشخص می کند که رابطه را برای پیمان شکنی مستعد کرده است. با این مشاوره زوجین می توانند نگاه دقیق تری به سال های زندگی خود بیندازند.

نتیجه جلسه مشاوره خیانت این است که به زوجین کمک می کند تا در مسیر سالمی قدم بردارند.

زمانی که خیانت رخ می دهد و فرد قربانی خیانت متوجه روابط فرازناشویی از سوی همسرش می شود، هیجانات منفی بر هر دو  نفر غالب می شود. در نتیجه این دو نمی توانند با یکدیگر تعامل سازنده ای داشته باشند. هر کدام از طرفین احساساتی را در لحظه تجربه می کنند که می تواند شروع احساس و هیجان شدید و دشواری در طرف مقابل شود.

برای پیش گیری از چنین مشکلاتی، مشاور می تواند به فرد کمک کند تا فرد بتواند با همسرش گفتگوی سازنده داشته باشد.