مهارت های ارتباطی و روش های کاربردی برای بهبود مهارت های ارتباطی


یکی از مهارت هایی که یادگیری و تقویت آن در موفقیت افراد نقش به سزایی دارد، مهارت های ارتباطی است. از آنجایی که این مهارت در زندگی اجتماعی انسان بسیار تاثیرگذار است، ما در این مقاله سعی داریم تا مهارت های ارتباطی، کاربرد آن و همچنین چگونگی تقویت آن را به شما توضیح دهیم.

مهارت های ارتباطی، توانایی انتقال موثر و مفید اطلاعات به دیگران است. این مهارت می تواند ارتباطات فردی و تجاری فرد را بهبود بخشیده و باعث رضایت خاطر فرد از زندگی شود. همچنین کیفیت زندگی فرد نیز بسیار بالا خواهد رفت.

در حالت کلی این مهارت در دو مرحله، در وجود فرد شکل می گیرد. مرحله اول تولید اطلاعات است و مرحله دوم انتقال این داده ها و اطلاعات به مخاطبان موردنظر می باشد.

معمولا افراد در برقراری ارتباط با دیگران راه های مختلفی را به کار می برند؛ اما باید به این مساله نیز توجه داشت که در برقراری ارتباط، مخاطب نیز برای پذیرش داده، یک روش دارد که این روش باید مدنظر گرفته شود.

اگر فکر می کنید که از مهارت ارتباطی بالایی برخوردار نیستید و یا اینکه تمایل دارید این مهارت را همواره در خود تقویت کنید، روش های زیر را برای بهبود این مهارت در زندگی خود به کار بگیرید.

نحوه برقراری ارتباط چشمی، نوع دست دادن، طرز نشستن و… همه از اجزای مهارت های ارتباطی غیرکلامی هستند. در زمان صحبت دیگران دست به سینه ایستادن، نگاه به اطراف یا بازی با گوشی موبایل به این معناست که به حرف دیگران گوش نمی کنید. بنابراین سعی کنید این موارد را کنار گذاشته و بیشتر بر روی زبان بدن خود کار کنید.

سعی کنید از واژه های آوایی مانند «اوهوم» یا واژه هایی از این قبیل استفاده نکنید؛ زیرا این واژه ها شما را افرادی بی منطق و فاقد اعتماد به نفس نشان خواهند داد.

همیشه در ذهن خود یک ماجرای خوب برای تعریف داشته باشید. قصه گویی و داستان سرایی باعث می شود که ذهن شما فعال شده و حرف های متقاعدکننده بزنید.

قبل از صحبت مخصوصا با کسانی که چندان آشنا نیستید، بهتر است که یک برنامه و نقشه ذهنی داشته باشید. باید قبل از هر چیزی بدانید که چگونه قرار است که سر صحبت را باز کنید و این گفتگو را چگونه قرار است که ادامه دهید.

برای اینکه شخص مقابل را متقاعد کنید که به حواستان به حرف های او هست، بهتر است که بخشی از صحبت های او را تکرار کرده و یا در آن مورد از او سوال بپرسید تا متوجه شود که به حرف های او علاقه نشان داده اید.