چه عواملی باعث دودلی و تردید در تصمیم گیری می شوند و چگونه بهترین تصمیم را بگیریم؟


ما روزانه در موارد بسیار زیادی مجبور به تصمیم گیری هستیم. از تصمیم برای پوشیدن یک لباس تا مواردی خیلی بزرگ تر مانند تصمیم به تغییر محل زندگی، ازدواج یا … .

همین تصمیم گیری ها هستند که مسیر زندگی ما را تعیین کرده و تجربه ها و خاطرات ما را می سازند. بنابراین تصمیم گیری، یکی از مواردی است که هر شخص در هر ساعت و روز با آن روبرو می شود. اما عوامل مختلفی وجود دارند تا ما همواره احساس تردید و دودلی داشته باشیم.

هر تصمیم گیری از بخش های مختلفی تشکیل می شود که هر کدام از این بخش ها می توانند باعث ایجاد فشار روانی و ترس در فرد شوند. بنابراین افرادی که در تصمیم گیری از چیزی یا کسی ترس داشته باشند، دچار دودلی و تردید خواهند شد.

گاهی این ترس اجازه تصمیم درست را نداده و باعث می شود که فرد مسیر اشتباهی را پیش بگیرد؛ بنابراین باید در مقابل ترس ها شجاع بود.

برخی از افراد در مورد مسائل مختلف، بیش از اندازه فکر می کنند و در تصمیم گیری نهایی تاخیر زیادی دارند. این افراد با توانایی متقاعد کردن خود، گاه تصمیمات اشتباهی می گیرند. بنابراین باید زمان فکر کردن به تصمیمات محدود و هدفمند باشد.

برخی از افراد همواره توانایی های خود را نادیده گرفته و فکر می کنند که دیگران توانایی های بیشتری دارند. این افراد به دلیل عدم اعتماد به نفس قادر به تصمیم گیری درست نیستند.

اعتماد به نفس یکی از مواردی است که در انتخاب تصمیم درست نقش به سزایی دارد.

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری، راحت طلبی است. همه انسان ها دوست دارند که در آسایش باشند. معمولا چیزهایی که از پیش تعیین شده اند، لذت بیشتری دارند؛ اما تصمیم ها، چالش برانگیز هستند و مسئولیت انسان را بیشتر می کنند.

بنابراین افراد راحت طلب نمی توانند تصمیمات درستی بگیرند؛ زیرا این کار برای آنها سخت است و باید مسئولیت تصمیم خود را نیز بر عهده بگیرند.

یکی از موارد بسیار مهم که باعث شک و دودلی در تصمیم گیری می شوند، کمال گرایی است.

افراد کمال گرا همواره به دنبال این هستند که بهترین تصمیم را بگیرند و هیچ گاه هیچ اشتباهی در انتخاب های خود نداشته باشند، این مساله باعث می شود که فرد در تصمیمات خود تاخیر زیادی داشته باشد و در نهایت ممکن است که تصمیم اشتباهی بگیرد.

دست پاچه بودن، یکی از عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری است که از منفی بافی ناشی می شود. زمانی که فرد با آشوب های ذهنی درگیر است، در مواجه با تصمیماتی که می گیرد، دست پاچه عمل خواهد کرد.

افرادی که برای اولین بار در یک موضوع باید تصمیم بگیرند، به دلیل بی تجربه بودن دچار تردید و دودلی خواهند شد. معمولا افرادی که همواره والدین برایشان تصمیم گرفته اند، در آینده با مشکل مواجه می شوند.

این دسته از افراد نمی توانند با شجاعت تصمیم های مهم زندگی خود را بگیرند و با مشکل مواجه می شوند.

یک مورد که در تصمیم گیری بسیار دخالت دارد، تعداد گزینه های پیش رو برای انتخاب است، یا اینکه تعداد نظرات در این مورد بسیار زیاد است و همین مساله باعث می شود که فرد در تصمیم خود دچار شک و تردید شود.

لجبازی و سماجت از عواملی است که باعث به تعویق انداختن تصمیم گیری های درست خواهد شد. افرادی که بدون منطق و از روی لجبازی تصمیم گیری می کنند، همواره در تصمیم گیری درست با مشکل روبرو هستند.