حسنی نگو بلا بگو، یکی از بهترین قصه های کودکانه


تقریبا همه پدر و مادر ها و بچه ها درکودکی قصه حسنی نگو بلا بگو رو شنیده اند این قصه داستان زیبای و آموزنده ای است در مورد یک پسربچه که در مقابل حمام رفتن و نظافت شخصی از جمله گرفتن ناخن، کوتاه کردن مو و شستن دست و صورت مقاومت می نماید و راضی به انجام امور مربوط به نطافت شخصی نیست در این قصه حسنی در یک ده زندگی می کند و سعی می کند با اینکه به نظافت شخصی علاقه ای ندارد و به حمام نمی رود با حیوانات دهکده دوست شود و با آنها بازی کند ولی هیچکدام از حیوانات دهکده به دلیل اینکه حسنی تمیز نیست و به حمام نمی رود با او دوست نمی شوند در طول قصه حسنی سعی میکنه با دادن پیشنهاد بازی و دوستی به حیوانات دهکده خودش رو در دل اونها جا بکند ولی هیچکدام از حیوانات نه خودشان با او دوست می شوند و نه اجازه می دهند بچه های آنها با حسنی بازی کنند

نه جوجه، نه کره الاغ، نه فلفلی نه مرغ زرد کاکلی باهاش رفیق نمیشن و حسنی مجبور میشه برای گذراندن وقت خودش تنها روی سه پایه تو سایه بنشیند تا وقتش بگذرد. حتی الاغ خوب و نازنین، سر درهوا سم بر زمین هم با حسنی بازی نمی کند چون حسنی موی بلند، ناخن سیاه دارد. حسنی بعد از اینکه از همه حیوانات دهکده و بچه های اونها جواب منفی می شنود تصمیم خودش رو عوض میکنه و به پدرش میگوید که حاضر است به حمام برود، ناخن ها و موهایش را کوتاه کند و همین تغییر باعث می شود که حیوانات دهکده با حسنی دوستی کنند و اجازه دهند که بچه هایشان با او بازی کنند قصه حسنی نگو بلا بگو بصورت غیر مستقیم به بچه ها گوشزد می کند که رعایت کردن نظافت شخصی می تواند بر ارتباط ما با دیگران تاثیر داشته باشد غیر مستقیم به بچه ها می گوید که اطرافیان ما از کسی که نظافت شخصی را رعایت نمی کند خوششان نمی آید، با او دوست نمی شوند و بازی نمی کنند. معمولا بچه ها در مقابل حمام رفتن مقاومت می کنند و اصرار کردن مستقیم والدین برای رفتن به حمام هم معمولا نتیجه عکس می دهد و مقاومت بچه ها را بیشتر می کند ولی اگر این موضوع بصورت غیر مستقیم و از طریق قصه برای بچه ها بازگو شود و می توان نتایج رعایت نکردن نظافت شخصی را برای بچه ها توضیح داد و با توجه به عواقبی که برای حسنی داشته کودک را تشویق کرد که به نظافت شخصی اهمیت بیشتری بدهند.