تغییر قیمت روزانه تیرآهن

قیمت روز تیرآهن تحت تأثیرعوامل کلیدی از جمله تقاضای آهن در صنایع مختلف مانند ساخت و ساز، تولید و توسعه زیرساخت است که می تواند بر اساس شرایط اقتصادی و پروژه های ساختمانی نوسان داشته باشد. حامیران استیل سعی خود را کرده است با توجه به عوامل طرف عرضه مانند تولید سنگ آهن، هزینه های حمل و نقل و ثبات ژئوپلیتیکی در مناطق عمده تولید کننده آهن قیمتی رقابتی برای مصرف کننده به وجود آورد. علاوه بر این، نرخ ارز، سیاست های تجاری و مقررات زیست محیطی می تواند بر خرید تیرآهن و در نتیجه بر قیمت آن در بازار تأثیر بگذارد.

قیمت هر نوع از تیرآهن مثل قیمت تیرآهن ipb و قیمت تیرآهن ipe بسته به اندازه و وزن و همچنین نرخ آهن آلات، فولاد، حمل و نقل این محصولات از مبدا به مقصد، نرخ ارز، اخبار سیاسی و اقتصادی اثرگذار و … متفاوت خواهد بود.