ازدواج سفید


ازدواج سفید در ایران پذیرفته نیست


ازدواج سفید چطور؟ باید گفت: در واقع ازدواج سفید یک زندگی مشترک است که رسمیت نداشته است. در این ازدواج زن و مرد در یک خانه زندگی می کنند بدون اینکه عقد و خطبه بین آنها خوانده شود.


در اروپا این ازدواج یک مقوله پذیرفته شده اجتماعی است و با اطلاع والدین دختر و پسر صورت می گیرد. در واقع این دو به عنوان یک زوج با هم زندگی می کنند. اگر این دو از هم جدا شوند، ثروتشان بین آنها تقسیم می شود یا حتی پلیس می تواند در صورت بروز اختلاف وارد عمل شود. حتی در فرانسه به این دلیل که پرده بکارت دختر در شب عروسی آسیبی نمی بیند، ازدواج سفید نامیده می شود.


در مورد این سوال که ازدواج سفید چیست و در ایران چگونه است؟ باید گفت: در جامعه و قانون کشور ما چنین مواردی پذیرفته نیست و معمولاً این ازدواج مخفیانه انجام می شود. البته در کشور ما با توجه به فرهنگ ما دور از انتظار است که زن و شوهر بتوانند یک سال زیر یک سقف با هم زندگی کنند اما رابطه جنسی نداشته باشند. این ازدواج در کشور ما رسمی نیست و خلاف شرع، عرف و شرع است.


البته اگر خوش بینانه فکر کنیم، یعنی فرض کنیم که بین طرفین رابطه جنسی وجود نداشته است، ازدواج سفید به دلایل زیادی باز هم اشتباه است.


عواقب


در مورد ازدواج سفید چیست و در ایران چگونه است؟ لازم به ذکر است که این ازدواج از نظر شرعی جرم، شرعاً غیرقابل تحقق و شرعاً گناه است. به همین دلیل است که انسان همواره با نوعی اضطراب، نگرانی و ترس از عواقب این رابطه مواجه است.


در مورد این سوال که ازدواج سفید چیست و در ایران چگونه است؟ طبق قانون، افرادی که به این نوع ازدواج می پردازند، زناکار و مجرم محسوب می شوند. اگر فرزندی از این رابطه نامشروع به دنیا بیاید، کودک عادی محسوب می شود، یعنی فرزندی که فقط رابطه طبیعی و خونی دارد.


در این صورت موضوع ارث نیز منتفی است. یعنی فرزند در اثر اعمال زن و مرد از ارث محروم می شود. در کنار این حقوق مادی، بسیاری از حقوق معنوی نیز سلب می شود. چنین فرزندی از داشتن مادر و پدری شایسته، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر محروم است.


برخی از فقها معتقدند چون این فرزندان به طور طبیعی و سنتی به والدین خود نمی پیوندند، از یکدیگر ارث نمی برند. بنابراین سایر احکام ولادت نیز منتفی است. یعنی فرزند نفقه ندارد و والدین وظیفه حضانت را ندارند. البته نظر فقهایی مانند امام بر این است که برای این فرزندان همه آثار ولادت ثابت است جز ارث. یعنی فرزند به تنهایی از ارث خود ارث نمی برد. این والدین باید از کودک حمایت کنند و او را ترک نکنند.


در خصوص شناسنامه این کودکان نیز باید گفت: قانون به مادر اجازه می دهد برای شناسنامه فرزندش اقدام کند و شناسنامه بگیرد. اما در این شناسنامه نام خانوادگی مادر به فرزند داده شده است. مشکل بعدی نسب فرزند است. مادر نمی تواند این را ثابت کند، زیرا ابتدا باید رابطه زناشویی خود را ثابت کند.


ازدواج سفید در ایران چه حکمی دارد؟


جمله ازدواج سفید این است:


در ایران ازدواج سفید غیرقانونی و جرم است. این نوع ازدواج مجازات دارد. در قانون مجازات اسلامی هرگونه رابطه نامشروع زن و مرد اعم از زنا یا بدون زنا ممنوع است و مجازات هر دو طرف تعزیر و حد است. ثابت کنید که مجازات 99 ضربه شلاق برای هر دو طرف است.

https://hamiyanedalat.com