رابطه نامشروع

رابطه نامشروع چیست؟

هرگونه روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد، رابطه نامشروع است. به این معنی که بین زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند حتما باید صیغه محرمیت خوانده شود تا روابط بین آن ها مشروع باشد در غیر این صورت رابطه نامشروع می باشد. منظور از رابطه ی نامشروع ،مضاجعه (بغل کردن)، تقبیل (بوسیدن) و.. می باشد نه عمل زنا.


تفاوت رابطه ی نامشروع با زنا:


رابطه ی نامشروع یک جرم تعزیری می باشد اما زنا یک جرم حدی می باشد.


زنا یک تعریف مشخص دارد که به رابطه ی جنسی بین دو نامحرم تا حدی که طبق ماده قانون مجازات اسلامی تعریف شده اطلاق می گردد. اما رابطه ی نامشروع بسیار گسترده تر می باشد که شامل هرگونه رابطه ی خارج از عرف بین زن و مرد است همانند بوسیدن، درآغوش گرفتن، ارتباطات تلفنی و …

جرم زنا بسیار سخت تر از جرم رابطه ی نامشروع اثبات می شود.

رابطه ی نامشروع در هر جایی مانند ماشین، فضای مجازی، خیابان و …. ممکن است اتفاق بیفتد اما برای تحقق جرم زنا شرایط خاصی لازم است.

زنا هم جزء روابط نامشروع می باشد و جرم حدی می باشد اما هر رابطه ی نامشروعی زنا نیست.

به طور کلی هر رفتاری که با عفت عمومی جامعه در تناقض باشد؛ رابطه نامشروع است. مانند حرف های مستهجنی که بین زن و مرد نامحرم زده شود اما زنا تعریف و مجازات جدا دارد .شرط محقق شدن زنا برقراری رابطه ی جنسی در حدی که قانون مشخص کرده است، بین زن و مرد نامحرم می باشد ولی شرط محقق شدن رابطه ی نامشروع برقراری رابطه ی جنسی نیست و اگر هم رابطه ای برقرار شود به اندازه ای نیست که قانون برای جرم زنا مشخص کرده است.


مجازات جرم رابطه نامشروع:

طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، اگر زن یا مردی بدون علقه زوجیت مرتکب رابطه ای بر خلاف عفت عمومی جامعه شوند، رابطه ی آن ها نامشروع بوده ومحکوم به 1 تا 99 ضربه شلاق تعزیری خواهد شد.


نکته: مجازات رابطه نامشروع در صورت صلاحدید قاضی ممکن است به جزای نقدی تبدیل شود.


نکته: اگر افراد در اماکن عمومی و یا ملاعام مرتکب رابطه نامشروع شوند علاوه بر مجازات 99 شلاق تعزیری به ده روز تا دو ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند.


رابطه نامشروع زن شوهردار

مجازات رابطه نامشروع زن شوهردار:

متاسفانه امروزه یکی از جرایم شایع و فراگیر در جامعه ما که اغلب هم موجب فروپاشی و از بین رفتن بنیان خانواده ها می شود، رابطه ی نامشروع زن شوهردار می باشد که معمولا در این جرایم شاکی همسر وی می باشد که با توجه به غیر قابل گذشت بودن این جرم، حتی در صورت گذشت همسر، مجازات مرتکب ساقط نمی شود و فقط ممکن است موجب تخفیف در مجازات شود و مجازات او طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی تا 99 ضربه شلاق تعزیری می باشد.


نکته: به دلیل این که برای اثبات این جرم نیاز به دلایل و قرائن کافی و قوی می باشد بهتر است قبل از اقدام به تنظیم شکایت، با وکلای با تجربه و ماهر در گروه وکلای حامیان عدالت مشورت نمایید.


ارتباط بین رابطه نامشروع و مهریه:

زن می تواند هر زمانی که بخواهد مهریه خود را از همسرش درخواست نماید و مرد مکلف است که مهریه او را بپردازد و زمانی که مرد تصمیم بگیرد همسرش را طلاق دهد مکلف است مهریه او را بپردازد. حال این پرسش پیش می آید که اگر مردی بخواهد همسرش را به دلیل رابطه ی نامشروع خانم طلاق بدهد آیا باید مهریه را پرداخت نماید؟ در پاسخ باید گفت که حتی اگر ثابت شود که زن رابطه ی مشروع انجام داده و یا حتی مرتکب زنا شده باشد باز هم مهریه به او تعلق می گیرد و مرد مکلف به پرداخت می باشد.


ارتباط بین رابطه نامشروع و ارث:

اگر خانم متاهلی با مرد نامحرم در محیط کار خود یا هر محیط دیگری رابطه ی نامشروع داشته باشد و همسر او بتواند رابطه ی نامشروع او و یا حتی زنا را اثبات نماید، این موضوع هیچ ارتباطی به سهم الارث خانم نخواهد داشت و در صورت فوت همسر، خانم از شوهر خود به میزانی که در قانون مشخص شده است، ارث می برد.


ارتباط بین رابطه نامشروع و نفقه:

مطالبه ی نفقه هیچ ارتباطی با رابطه ی نامشروع ندارد برخلاف تصور عموم حتی اگر مرد بتواند رابطه ی نامشروع همسرش را اثبات نماید، زن می تواند نفقه گذشته خود را مطالبه نماید.


ارتباط بین رابطه نامشروع و طلاق:

در صورتی که رابطه نامشروع مرد اثبات شود:

زن می تواند شکایت کند و ازنظر کیفری قابل پیگیری است و مجازات دارد اما به تنهایی نمی تواند دلیل طلاق محسوب شود بلکه در کنار دلایل دیگر می تواند موجب تقویت اثبات ادعای عسر و حرج زوجه برای طلاق باشد.


در صورتی که رابطه نامشروع زن اثبات شود:

در قانون ایران مرد نیاز به ارائه دلیل برای ارائه دادخواست طلاق همسر خود ندارد حتی اگر به دلیل رابطه ی نامشروع زن، مرد درخواست طلاق دهد، زن می تواند مهریه و نفقه ایام گذشته ی خود را مطالبه کند اما ممکن است با نظر و تصمیم دادگاه رسیدگی کننده از دریافت قسمتی یا تمام اجرت المثل و شرط تصنیف دارایی محروم بماند.

منبع: سایت https://hamyanedalat.com/murder/