از منطقه امن ذهنی باید خارج شوید زیرا...

از منطقه امن ذهنی باید خارج شوید زیرا…

آیا همواره تمایل به ماندن در منطقه امن خود دارید؟

ماندن در منطقه امن ذهنی، اگرچه ممکن است آرامشی برای شما به همراه داشته باشد، اما هیچ حاصلی برای شما نخواهد داشت.

اما من به عنوان یک کوچ یا مربی و همراه، شما را تشویق به خروج از منطق امن ذهنی تان میکنم. اما چرا؟

زیرا انجام کارهای تازه، کارهایی که ریسک بالاتری دارند، در روند کند شدن پیری و افزایش عملکرد مغز شما بسیار موثر است.

در ابتدا میخواهم مفهوم منطقه امن ذهنی را در ادامه مقاله به شما بگویم:


راه های خروج از منطقه امن
راه های خروج از منطقه امن

منطقه امن ذهنی درواقع یک حالت رفتاری میباشد که در این حالت، نحوه ی عملکرد افراد براساس یک الگو انجام میگیرد و افراد برای رسیدن به امنیت روانی و آرامش، تمام تلاش خود را برای کاهش ریسک پذیری و خطر میکنند.

برای اینکه بتوان به پیشرفت و موفقیت های بزرگ دست یافت، لازم است تا شرایطی ایجاد شود که اضطراب و استرس کمی از سطح طبیعی بیشتر شود، که درواقع به مفهوم همان خروج از منطقه ی امن است.

تمام انسان ها هنگامی خود را به چالش میکشند، به نتیجه ی مطلوب خود میرسند.

البته به این نکته هم باید توجه داشت که اگر فشار از حدی بگذرد و زیاد شود، سبب افزایش استرس میشود که میتواند آسیب رسان باشد.

به طور کلی منطقه ی امن یک وضعیت طبیعی است که بسیاری از مردم به سمت آن جذب میشوند و نمیشود به طور دقیق گفت که خوب است یا بد.

راه خروج از منطقه امن چیست؟

ادامه مطلب