اهمیت رفتار جرأت مندانه


اهمیت رفتار جرأت مندانه
اهمیت رفتار جرأت مندانه

همه ی والدین به دنبال داشتن کودکانی شجاع و قدرتمند هستند، اما برای رسیدن به این خواسته در ابتدا باید با مفهوم جرأت مندی آشنا شوید.

جرأت مندی چیست:

جرأت مندی، توانایی ابراز صادقانه نظرات، احساسات، افکار و نگرش ها، بدون احساس اضطراب، استرس و براساس هنجارهای اجتماعی که در هر جامعه ای وجود دارد، است.

بنابراین خیلی مهم است که در ابتدا، نظرات و احساسات خود را بشناسید و بتوانید این احساسات را به شکل صحیح بیان کنید.

اهمیت رفتار جرأت مندانه:

اگر رفتار جرأت مندانه در دوران کودکی، به کودک آموخته نشود، میتواند پیش زمینه ی مشکلات زیر باشد:

1-استرس و افسردگی:

عصبانیت و نارضایتی از خود، احساس نا امیدی و درماندگی و عدم کنترل در زندگی، سبب میشود که در مسیر استرس و افسردگی پیش بروید.

2-خشم:

ابراز نکردن وجود و هرآنچه که در درون انسان است، منجر به تراکم و انباشته شدن ناراحتی و بروز خشم میشود.

3-اضطراب:

تعارض میان وضع موجود و وضع مطلوب، به دلیل ابراز نکردن میتواند زمینه ساز اضطراب در فرد باشد.

4-ضعف در ارتباط:

هنگامی که یک انسان از دوران کودکی توانایی ابراز وجود، شجاعت و جرأت مندی را یاد نگرفته باشد، بنابراین نمیتواند خود را به موقع ابراز کند و ارتباط درستی چه در زمینه عاطفی و چه در زمینه اجتماعی برقرار کند، هم چنین نمیتواند حق خود را از دیگران بگیرد.

5-مسائل جسمی:

مسائل جسمی میتواند ناشی از خشم، افسردگی، اضطراب و استرس باشد.

بنابراین اگر زمینه ی این مسائل برطرف شود و کودک جرأت مند بزرگ شود، قطعا میتوان از مسائل جسمی ناشی از مسائل روانی نیز پیشگیری کرد.

6-تربیت نابجای فرزندان:

هنگامی که کودک با سطح پایینی از شجاعت و جرأت مندی پرورش میابد، چگونه میتواند یک پدر یا مادر کارآمد باشد؟


رفتار جرات مندانه
رفتار جرات مندانه

مهم ترین رفتارهای جرأت مندانه در سه گروه دسته بندی میشوند:

1-احساس های مثبت و منفی:

اینکه انسان بتواند احساس خود را حتی اگر منفی باشد، بیان کند. اگر از کسی ناراحت است، این ناراحتی را به راحتی بگوید، بتواند با دیگران، گفتگویی با حال خوب و شاد داشته باشد.

بتواند از دیگران در مقابل تعریف های آنها، تشکر و قدردانی کند و تماس چشمی مناسب برقرار کند.

2-نپذیرفتن و رویارویی در مقابل خواسته های نابجای دیگران:

فردی که به اندازه ی کافی جرأت مند باشد، میتواند با دیگران به جا و به موقع مخالفت کند، میتواند با رفتار صحیح مخالفت خود را ابراز کند و به بیان دیگر “نه بگوید”، بنابراین جرأت مندی ریشه ی “نه گفتن” است.

3-ابراز عقاید و باورهای شخصی:

اینکه فرد بتواند عقاید و باورهای خود را بدون توجه به اینکه آیا درست بوده یا خیر، آیا دیگران او را میپذیرند یا خیر، بتواند تمام این موارد را جرأت مندانه بیان کند و به راحتی درمورد خود و درمورد نظراتی که دارد، صحبت کند، حتی اگر مطمئن نیست که دیگران با او موافق هستند یا مخالف.

یکی از دلایلی که جرأت مندی در حد مناسبی در کودکان تشکیل نمیشود، ترس های مختلفی است که بهای خشنود کُن بودن است.

منظور از خشنود کُن بودن یعنی باورهای نادرستی که موجب تربیت افراد در غالب خشنود کُن میشود.

در ادامه ی مقاله ی اهمیت رفتار جرأت مندانه، متوجه خواهید شد که این باورها چیست که به همه ی انسان ها القا شده است و اگر روی خودتان کار نکنید و عزت نفس خودتان را بالا نبرید، به طور ناخودآگاه تمام این مشکلات را به فرزندان خود، منتقل میکنید.

این باورهای نادرست شامل:

ادامه مطلب