با کودکان نق نقو چگونه باید رفتار کرد؟


با کودکان نق نقو چگونه باید رفتار کرد؟
با کودکان نق نقو چگونه باید رفتار کرد؟

تکرار یک رفتار در کودکان به تدریج تبدیل به یک عادت رفتاری میشود، تثبیت میشود و برای همه عمر باقی میماند، “نق زدن کودکان” هم این گونه است.

11 راهکار برای پیشگیری از تثبیت رفتار “نق زدن” در کودکان به شما پیشنهاد میکنم:

1- درمورد هر رفتاری اولین الگو برای کودکان، والدین هستند.

بنابراین هنگامی که شما به عنوان والدین کودک، بخاطر هر مسئله ای شروع به شکایت میکنید و با شکایت کردن و “غر زدن” به هدفی که دارید، میرسید یعنی اینکه راه را برای کودک باز کرده اید که اگر خواسته ی او به اجابت نرسید، میتواند با “نق زدن” به خواسته خود برسد.

تنها تفاوت “نق زدن” با “غر زدن” این است که کودک با صدای خاصی همراه با یک زیر صدای گریه نق میزند، اما “غر زدن” با یک لحن معمولی است و به عبارتی یک درخواست تکرار شونده با لحن و گفتار متفاوت است؛ بنابراین یادتان باشد که شما برای کودک خود الگو هستید و اولین قدم را شما برای کودک برمیدارید اگر که با “نق زدن” به دنبال رسیدن به خواسته های خود باشید.

2-به درخواست های کودکان به موقع پاسخ دهید.

اگر درخواست کودک قابل اجرا است، حتما یک واکنش مثبت نشان دهید و خواسته ی او را اجرا کنید و اگر با تاخیر باید انجام شود و درگیر کار دیگری هستید، برای کودک توضیح دهید که چند لحظه باید صبر کند تا کاری که میخواهد انجام شود و اگر اصلا نمیخواهید این کار را انجام دهید با یک روش خوب که میتواند یک تکنیک ساندویچ باشد، به خواسته ی او پاسخ منفی دهید و به گونه ای به او پاسخ دهید که در عین حال که با قاطعیت به او نه میگویید، بلافاصله یک جایگزین برای آن داشته باشید.

بنابراین پاسخ سریع مانع از این میشود که کودک بخواهد درخواست خود را دوباره تکرار کند و این تکرار کردن یعنی اینکه به تدریج تبدیل به “نق زدن” میشود.

3-بسیاری از کودکان هنگامی که بی حوصله اند و کار یا بازی برای انجام ندارند، بخصوص کودکان نوپا به دلیل اینکه هنوز یاد نگرفته اند، بنابراین زمانی که حوصله ندارند و بیکار هستند شروع به “نق زدن” میکنند تا با جلب توجه والدین(حتی اگر در این زمان توجه منفی هم بگیرند) بتوانند سرگرم شوند، و کودکان این توجه را به عنوان یک نتیجه “نق زدن” در نظر میگیرند و این رفتار را بارها تکرار میکنند.

بنابراین یادتان باشد که کودکان کم سن اگر چند لحظه بیکار هستند و نمیتوانند خود را سرگرم کنند، با اولین نشانه های نق زدن شروع به سرگرم کردن آنها کنید تا وارد فاز فعال “نق نق” نشوند.

4- به نیاز های جسمانی کودک توجه کافی داشته باشید.

اگر میدانید که به دنبال خواب آلودگی، خستگی، تشنگی و گرسنگی، کودک دچار “نق نق” میشود، حتما با دیدن اولین نشانه های این رفتارها، خواسته ی او را برآورده کنید و مانع “نق نق” کودکان شوید.

5-تفاوت بین نق زدن و درخواست کردن را به کودک یاد دهید.

با توضیح دادن و به صورت کلامی به دنبال یاد دادن این موضوع به کودک نباشید؛ بلکه با رفتار خود این کار را انجام دهید.

در اولین موردی که کودک درخواست کرد، بلافاصله جواب او را بدهید و به او نشان دهید که اگر درخواست کند، حتما به او توجه میکنید، اما زمانی که “نق میزند” به او بی توجهی میکنید.

بنابراین با این رفتار شما، این تفاوت را کودک یاد میگیرد و به تدریج متوجه میشود که اگر درخواست کند، بلافاصله به پاسخ میرسد و اگر “نق بزند” به پاسخی نخواهد رسید.

6- در ابتدای شروع “نق زدن” اگر کاری که دارید انجام میدهید خیلی ضروری نیست، لطفا بلافاصله کاری که دارید را متوقف کنید و به کودک توجه کنید.

در شروع درخواست توجه کنید که اگر این رفتار چندین بار تکرار شود، دیگر فایده ای ندارد و وارد فاز فعال “نق نق” شده است. بنابراین شرایط را بدتر میکند، چرا که اگر با “نق نق” شما پاسخ دهید یعنی اینکه اجازه داده اید که پیروزی را در مقابل “نق نق” تجربه کند و این کار در درون او تثبیت میشود.

7-در صورتی که “نق نق” کودک در حضور دیگران شروع شد، اجازه ندهید دیگران به کودک شما باج بدهند و وارد فضای خصوصی شما و کودک شوند و “نق نق” کودک را پاسخ مثبت دهند.

بنابراین با شروع “نق نق” اگر نتوانستید از این رفتار کودک پیشگیری کنید و در جمع و در حضور دیگران بودید، بلافاصله کودک را از آن جمع بیرون ببرید و رفتار درست را انجام دهید.

در ادامه ی مقاله ی با کودکان نق نقو چگونه باید رفتار کرد و راهکارهایی برای پیشگیری از تثبیت این رفتار در کودکان:

ادامه مطلب