بهترین نوع تشویق کودکان کدام است؟


بهترین نوع تشویق کودکان کدام است؟
بهترین نوع تشویق کودکان کدام است؟

در این مقاله خواهید فهمید که بهترین نوع تشویق کودکان کدام است؟

تحسین و تشویق در کودکان همواره میتواند موجب تقویت رفتارهای مثبت و پیشگیری از رفتارهای منفی در آنها شود.

انواع تحسین شامل تحسین رفتاری، تحسین مادی، جایزه و تحسین کلامی است.

بهترین نوع تشویق و تحسین، تشویق کلامی است.

تحسین زبانی به چه معنا است؟

تحسین زبانی به این مفهوم است که هر آنچه که میخواهید با آن کودک را مورد تشویق قرار دهید به زبان بیاورید، زیرا برای تحسین زبانی نمیتوان ارزش گذاشت و این تشویق برای کودک با معنا تر از گرفتن یک اسباب بازی یا رفتن به یک مغازه اسباب بازی فروشی است.

البته انواع پاداش ها اگر به اندازه، به جا و به موقع استفاده شود، هرکدام تاثیر به سزایی خواهند داشت، اما در میان این پاداش ها، جایزه و پاداش مادی اگر به درستی انجام نگیرد، به سرعت میتواند نقش مخربی ایفا کند.

همه ی انسان ها در هر سنی که باشند، اگر جملاتی مانند: “به تو افتخار میکنم” و یا “من از اینکه تو برای این کار وقت گذاشتی و سخت تلاش کردی خیلی خوشحالم” را بشنوند، این جملات تاییدی بسیار پر قدرت و اثر گذار برای آنها خواهد بود و این جملات احساس خوبی در وجودشان ایجاد میکند تا مجدد این رفتار را تکرار کنند و حتی انگیزه ای برای رفتارهای بهتر در وجودشان ایجاد میکند.

تحسین کلامی همواره معنا و مفهوم دارد، در همین لحظه اگر کسی شما را تایید کند و بگوید که “در همین لحظه به شما افتخار میکنم که دارید این مقاله را میخوانید”، قطعا احساس خوبی پیدا میکنید.

چگونه با زبان، کودک خود را تحسین کنید؟

تا اینجا متوجه شدید که تحسین زبانی بهترین نوع پاداش و تحسین است.


تحسین کودکان
تحسین کودکان

6 نکته را در زمان تحسین زبانی باید در نظر بگیرید:

ادامه مطلب