بیزینس کوچینگ

بیزینس کوچینگ یکی از انواع کوچینگ است که مراجعه کننده که می تواند یک کارآفرین یا یک شرکت باشد به کمک یک کوچ می تواند اهداف خود را معین نموده و با هزینه، دقت و انرژی کمتری به آنها برسد و همچنین استراتژی و ساختار کسب و کار خود را بر مبنای هدف های منتخب خودش در بخش های مختلف فروش، مدیریت، رهبری، ساختار سازمانی و… با کمک کوچ خود تهیه و تنظیم نماید.


یک جلسه کوچینگ کسب و کار در چند مرحله به صورت ذیل انجام میگردد.

1- تعریف مسئله و نیازسنجی و عارضه یابی

2- تبیین و ترسیم وضع موجود

3- تعیین هدف و ترسیم وضع مطلوب

4- تعیین شاخص هدف و موفقیت

5- بررسی راهکار ها و تدوین برنامه عملیاتی

6- شناسایی ظرفیت ها و موانع احتمالی و برنامه ریزی برای آنها

7- اجرای برنامه ها توسط مراجع با نظارت مربی و رفع اشکالات احتمالی

8- سنجش میزان موفقیت بر مبنای شاخص تعیین شده


مهم ترین دستاورد ها و کاربرد های بیزینس کوچینگ

1- راه اندازی و هدف گذاری کسب و کار

2- بهبود راندمان و ریشه کسب و کار

3- افزایش فروش، درآمد و سودآوری

4- کاهش هزینه های غیر ضروری

5- افزایش دلبستگی کارکنان و جذب و نگهداشت استعدادها

6- مدیریت ارتباط با مشتریان و توانمندی در برقراری ارتباط موثر

7- تدوین استراتژی های اثر بخش بازاریابی و افزایش سهم بازار.

8- تقویت جایگاه برند سازمان و ورود به بازار های جدید.

9- توسعه فردی مدیران و یادگیری ارتباط موثر.

10- کسب توانمندی بیشتر در رهبری سازمان و ارتقاء درجه مدیریت

چگونه این دستاوردها حاصل میگردد؟

ادامه مطلب