جلوگیری از الگوبرداری اشتباه کودک


جلوگیری از الگوبرداری اشتباه کودک
جلوگیری از الگوبرداری اشتباه کودک

ر این مقاله میخواهیم به موضوع جلوگیری از الگوبرداری اشتباه کودک بپردازیم.

در بسیاری از مواقع والدین نگران این هستند که چرا با وجود دقت هایی که در تربیت فرزندانشان میکنند، اما دیگران اثر بدی رو کودکشان میگذارند.

به عنوان مثال هنگامی که کودک در مهمانی با کودکان دیگر بازی میکند، رفتار هرکدام از این کودکان میتواند روی کودک تاثیرگذار باشد و این موضوع خیلی باعث دلواپسی و نگرانی والدین میشود.

به دلیل اینکه رفتاری که کودک در خانواده میبیند از نظر تکرار و مدت زمان اثرگذاریش بر روی کودک بیشتر از سایر رفتارهایی است که با آن مواجه میشود؛ بنابراین والدین از نظر عاطفی اثر عمیق تری بر کودک دارند.

این درصورتی اتفاق میفتد که ارتباط والد و کودک به خوبی کار کند.

بنابراین کودک بیشتر از هرچیز و هرکس تحت تاثیر خانواده و والدین خود قرار میگیرد.

درواقع والدین و خانواده نقش اصلی را در تربیت کودک دارند؛ اما این درصورتی است که کودک با والدین ارتباط درستی داشته باشد، سرزنش و تحقیر نشود، مقایسه نشود؛ اما از طرفی دیگر هنگامی که تماس کودک با کودکانی که رفتار مناسبی ندارند زیاد است قطعا از آنها تاثیر میگیرد و نمیشود این را انکار کرد که کودک اصلا تحت تاثیر کودکان دیگر قرار نمیگیرد.


الگوبرداری کودکان از والدین
الگوبرداری کودکان از والدین

پس راه حل چیست؟

اول اینکه درون کانون خانواده رفتاری مناسب با فرزند داشته باشید که ارتباط اثرگذار باشد و کودک در هر سنی که هست شما را به عنوان الگوی اصلی خود قبول داشته باشد و پایبند آن باشد.

از طرف دیگر قوانینی که در خانه میگذارید، قوانین متناسب با سن کودک باشد و درواقع سخت گیری های داخل خانه درحدی نباشد که کودک از آنها بیزار شود و به گونه ای نباشد که حضور در کنار دیگران یا حضور در کنار کودکان دیگر را به عنوان یک رهایی و حال خوب تجربه کند.

به اندازه کافی به کودک عزت و احترام دهید که خودش را دوست داشته باشد، خودش را قبول داشته باشد؛ زیرا کودکانی که عزت نفس پایینی دارند، بسیار مطیع هستند و خیلی سریع از رفتارهای دیگران الگو برداری میکنند.

هنگامی که عزت نفس پایین کودک خودش را دوست ندارد، خودش را ارزشمند نمیداند؛ بنابراین ارزش های و رفتارهای دیگران را بالاتر از خود میبیند و این امر باعث میشود که خیلی سریع الگو برداری کند.

ادامه مطلب