جنبه‌های کوچینگ فردی


سلف کوچینگ
سلف کوچینگ

کوچینگ توسعه فردی با مشاوره درمان و نصیحت کردن و منتورینگ متفاوت است. در این جریان از کوچینگ توسعه فردی موضوعاتی چون شرایط کلی و تغییرات مورد نیاز زندگی پیشه و روابط شناسایی می‌شود.بر این اساس تمرکز و توجه کوچ بر روی مسائلی از جمله موارد زیر است:

1-پیدا کردن چالش‌ها و عوامل بازدارنده

2-چه پیشرفتی انجام شده و مساعد پیش رفته‌است

3-شناسایی کارهایی که باید انجام داد تا روند کاری و زندگی شخص مراجه کننده طوری پیش رود که می‌خواهد.

روش‌های گوناگون زیادی وجود دارد که میتوان از آن ها استفاده کرد، اما تمام آنها به انتخاب هدف در مبحث‌های مهم و حیاتی زندگی شخص بستگی داره. در واقع کوچینگ فردی را می‌توان ایجاد تغییرات سودمند در زندگی افراد گفت و برای به انجام رسیدن این تغییرات باید تمام جنبه‌های زندگی و کار به دقت مورد بررسی قرار بدند،رفتار خود را تغییر بدهد، برای چیز‌هایی که دارد ارزش قائل شود و از روش‌های سودمند سازنده استفاده کند.

موضوعی که کوچینگ شخصی به آن می‌پردازد چیست؟

در رفتار‌های زمان حاضر و آینده شخص تغییرات سودمند و سازنده ایجاد شود.

توانایی‌های پرسشگری، بازتاب و بازخورد مؤثر، سومند و صادقانه در گام مشخص کردن و انجام دادن کار‌های لازم وظایف مهمی دارند.

کوچ به افراد کمک می‌کند تا مسئولیت رشد و پیشرفت خودشان را قبول کنند و در آخر آن‌ها را در راه رسیدن به هدف‌هایی که از قبل انتخاب کردن برسند.


جنبه های کوچینگ فردی
جنبه های کوچینگ فردی

ادامه مطلب