هزار روز طلایی زندگی کودک


هزار روز طلایی زندگی کودک
هزار روز طلایی زندگی کودک

هزار روز ابتدای زندگی کودک از لحظه ی تشکیل جنین، یعنی لقاح تا پایان دوسالگی ادامه دارد.

این زمانی است که مغز، بدن و سیستم ایمنی بدن به طور قابل توجهی رشد میکند و تکامل میابد.

این هزار روز طلایی میتواند تاثیر مادام العمری بر سلامت هر فرد داشته باشد، باید اطمینان داشته باشید که در سال های ابتدای زندگی، تمام نیازهای واقعی کودک تامین شده است، تا کودک بتواند زندگی سالمی داشته باشد؛ بذر سلامت در رحم مادر کاشته میشود و از دوران جنینی آغاز میشود.

بنابراین این هزار روز بسیار بسیار مهم است، یونیسف تاکید دارد که شواهد نشان میدهد حمایت از رشد و تکامل جنین و نوزاد در ابتدا، بسیار موثرتر از سایر دوران های زندگی هر فرد است.

این دوران یک دوارن منحصر به فرد است و فرصتی است که پایه و اساس سلامتی و خوب بودن را برای همه ی افراد تشکیل میدهد.

یونیسف معتقد است که این دوران به عنوان یک پنجره هزار روزه است، یک پنجره ای که هزار روز باز است و پس از آن هزار روز، تقریبا بسته میشود و دیگر تقریبا خیلی از اثراتی که در آن روزها میشود برای کودکان ایجاد کرد، اتفاق نخواهد افتاد.

در این روزها آنچه که بسیار بسیار موثر است، شامل چهار مورد است که در ذیل به آن اشاره شده است:

1-عشق بی قید و شرط

2-ایمنی و امنیت

3-بازی

4-محیط سالم در داخل رحم مادر و پس از تولد نوزاد

نکته ی مهم این است که، مغز نوزاد در هزار روز اول سریع تر از هر زمان دیگری رشد میکند و شکل میگیرد و کاری میکند که نوزاد بتواند با محیط خود سازگار شود.

این دوران بسیار دوارن مهمی است که در سه مرحله تقسیم میشود:

مرحله اول:

270 روز اول دوران بارداری است که سیستم مغز و تمام اعضا و جوارح انسان شکل میگیرد.

مرحله دوم:

360 روز اول زندگی که دوران نوزادی و شیرخوارگی است و دورانی است که به شدت مغز درحال رشد است.

مرحله سوم:

360 روز دوم دورانی است که مهارت های اصلی کودک از جمله راه رفتن و صحبت کردن شکل میگیرد و بسیار موثر است.


هزار روز طلایی زندگی کودک
هزار روز طلایی زندگی کودک

پس هزار روز طلایی واقعا روزهای طلایی است که در بسیاری از کشورها به آن هزار روز بحرانی نیز میگویند، اما اثر آن بسیار بالاتر از همه ی یک عمر در زندگی یک فرد است.

مغز کودک تا پایان سه سالگی حدود هشتاد درصد رشد و تکامل خود را طی کرده است که قسمت اعظم این هشتاد درصد در هزار روز طلایی شکل میگیرد.

در دوران جنینی شکل گیری سلول های عصبی مغز، نخاع و همه ی ارتباطاتی که وجود دارد، شکل میگیرد و به دنبال آن در هزار روز اول یعنی در سال اول و دوم ارتباط بین سلول های مغزی که همان سیناپس هستند و انتقالات عصبی است که باعث میشود مهارت های کودک به تدریج شکل بگیرد و تکامل آغاز شود.

ادامه مطلب