چرا بازی برای کودک مهم است؟


چرا بازی برای کودک مهم است؟
چرا بازی برای کودک مهم است؟

در پاسخ به سوال چرا بازی برای کودک مهم است ؟ باید بگوییم بازی عامل بسیار مهمی برای یادگیری و تکامل مغز کودک در زندگی او می باشد . هنگامی که کودک شما بازی می کند ، او راهها و فرصت های مختلف را امتحان می کند و یادگیری او در مورد همه چیز تقویت می شود. در زمان بازی درست جنبه های مختلف تکامل کودک تقویت می شود.

اثرات و پیامدهای بازی در کودک

ایجاد لذت و شادی و هیجان مثبت

ایجاد اعتماد به نفس

ایجاد و تقویت اتصالات مغزی

ایجاد و حس هیجانات مختلف مانند خوشحالی و غمگینی و ناامیدی و…

ایجاد حساس دوست داشتنی بودن و دوست داشتن دیگران، خوشبختی و امنیت

ایجاد مهارت های اجتماعی ، زبان و ارتباطات فردی

یادگیری مراقبت از دیگران و محیط زیست

تقویت مهارت های بدنی

بازی بدون ساختار در دوران نوپایی

در ابتدای زندگی و حتی دوران نوپایی کودک بیشتر علاقمند به بازیهای بدون ساختار است. بنابراین تلاش نکنیم او را در ساختار بازی ببریم و با اصرار ساختار بازی را به کودک آموزش دهیم. اما راه آموزش ساختار بازی تکرار بازی در حضور کودک بدون تذکر و اصرار به انجام درست بازی است. فقط فضایی را ایجاد کنیم که بازی ساختار یافته را به تدریج ببیند و داخل فضای آن بازی قرار بگیرد.

عبور از بازیهای بدون ساختار

در ادامه پاسخ به سوال چرا بازی برای کودک مهم است ؟ باید بگوییم با رشد و بزرگ شدن کودک، شیوه بازی او تغییر می یابد. او خلاقیت بیشتری پیدا می کند و بیشتر با اسباب بازی ها ، بازی ها و ایده های بازیهای رایج ، همراهی می کند. به خاطر داشته باشیم برای اکثر کودکان نوپا ، وسایل منزل بخصوص وسایل آشپزخانه بهترین و محبوبترین اسباب بازی محسوب می گردد. می توان در طی عبور از این مرحله، یکی از کشوها یا کمدهای آشپزخانه را برای کودک با وسایل امن و بی خطر آشپزخانه تعیین کرد؛ که خود کودک هم به راحتی به آن دسترسی داشته باشد و راحت با آنها در حضور شما در زمان انجام کارهای آشپزخانه با آنها بازی کند، تجربه کسب کند، لذت ببرد، بخندد و صدا کند و شاد باشد. این ممکن است به معنای این باشد که او به فضای و زمان بیشتری برای بازی نیاز دارد.


بازی کودکان
بازی کودکان

همچنین کودکان با بزرگ شدن ، اشکال مختلف بازی را طی می کنند. این شامل بازی به تنهایی ، بازی در کنار سایر کودکان و بازی تعاملی با کودکان دیگر است. آنها به مرور به بازیهای دارای قوانین و ساختارعلاقمند می شوند.

بنابراین بازی تنها وسیله ای برای سرگرمی کودک نیست.

بازی فعالیتی است که از روی میل، رقبت و اشتیاق فردی انجام میشود و همراه با لذت و سرگرمی است اما هدف از بازی تنها سرگرمی نیست.

بازی طبیعی ترین راه یادگیری کودک است؛ کودکان مطالب زیادی را از طریق بازی یاد میگیرند.

بازی کردن یکی از مهم ترین اجزای زندگی کودکان است و درواقع همه ی زندگی آنها است.

بازی کردن برای رشد و تکامل همه جانبه کودکان امری ضروری است.

نقش بازی در تکامل همه جانبه کودکان در حیطه های مختلف:

ادامه مطلب