چرا بچه ها شنیده نمیشوند؟؟


چرا بچه ها شنیده نمیشوند؟؟
چرا بچه ها شنیده نمیشوند؟؟

در این مقاله به شما خواهیم گفت که چرا بچه ها شنیده نمیشوند؟

یکی از موانع ارتباط با کودکان و لجبازی از سمت کودکان، این است که آنها تمایل به شنیده شدن، دیده شدن و جلب توجه دیگران دارند؛ اما وجود یکسری موانع در این مسیر سبب میشود که شما نتوانید به صورت فعال به کودک خود گوش دهید.

این امر سبب میشود که کودکان در هر سنی که هستند از این موضوع ناراحت و عصبانی شوند و وارد یک مسیر لجبازی شوند.

مهم ترین موانع گوش دادن فعال به دیگران و بخصوص کودکان شامل موارد زیر است:

1-گوش کردن به نداها، زمزمه ها و صداهای درونی:

همه ی انسان ها در درون خود زمزمه هایی دارند که دائم در سر آنها میچرخد و در بسیاری از مواقع زمزمه های درونی افراد، زمزمه ها و واگویه های منفی است، معمولا افراد در ذهن خود وضعیت را تحلیل میکنند و نکات منفی را در ذهن خود به صورت سرزنش، تحقیر و خودزنی مطرح میکنند.

بنابراین این زمزمه های منفی دائم در سر شما میچرخد و مانع میشود که در هنگام ارتباط با فرزند خود، روی آنچه که کودک بیان میکند، تمرکز کنید؛ زمزمه های منفی را با زمزمه های مثبت باید جایگزین کرد و این یک مهارت است و نیاز به تمرین دارد.

2-فکر کردن به چیزی که قصد گفتن آن را دارید، به جای گوش کردن به صحبت های گوینده:

انسان ها همواره دوست دارند گوینده باشند و به همین دلیل خود را آماده میکنند تا بلافاصله شروع به صحبت کنند، بنابراین فرصتی برای شنیدن، گوش کردن و تمرکز روی صحبت های طرف مقابل ندارند.

3-صحبت کردن در زمانی که باید گوش کنید:

معمولا زمانی که باید سکوت کنید و گوش دهید، صحبت میکنید و به طرف مقابل فرصت نمیدهید که صحبت کند و شما به جای آنکه با دقت، تمرکز و با نگاه در چشم طرف مقابل حرف های او را بشنوید، مشغول کار دیگری هستید و همزمان به کودک میگویید که دارید به او گوش میدهید، اما در واقعیت این طور نیست و شما از یک طرف مشغول کار دیگری هستید و از طرف دیگر در حال صحبت هستید و حاضر نیستید صحبت خود را قطع کنید و به طرف مقابل فرصت دهید.

4-قطع کردن صحبت گوینده به خصوص کودک:

اگر شما با یک فرد مهم گفتگو کنید، صحبت او را به هیچ عنوان قطع نمیکنید و کاملا احترام او را نگه میدارید.

اگر با رئیس یک سازمان یا اداره کار داشته باشید، صبر میکنید تا حرف او تمام شود و سپس شروع به حرف زدن میکنید، اما درمورد کودکان شاید این مسئله را آنقدر مهم نمیدانید که صبر کنید تا صحبت او تمام شود و سپس شروع به صحبت کنید. بارها پیش میاید که صحبت کودک را قطع میکنید، به این دلیل که شاید خیلی در ذهن شما مهم نیستند.

5-گوش کردن به چیزهایی که دوست دارید بشنوید:

معمولا والدین انتخاب میکنند که کدام قسمت از حرف کودک خود را بشنوند و کدام قسمت از درخواست ها و نیازهای او را نادیده بگیرند. گاهی اوقات والدین، اعتراض های کودک خود را نشنیده میگیرند و اصلا به کودک گوش نمیدهند و به راحتی از او عبور میکنند.

پس دقیقا انتخاب میکنید که کجای صحبت او را بشنوید و کدام قسمت را نشنوید.


بی توجهی به کودک
بی توجهی به کودک

در ادامه ی مقاله، به پنج مورد دیگر از عواملی که مانع شنیده شدن کودکان میشود، اشاره خواهم کرد:

ادامه مطلب