چگونه میتوان بهره وری کارکنان را افزایش داد؟

چگونه میتوان بهره وری کارکنان را افزایش داد؟

در این مقاله قصد دارم با معرفی شش راهکار، شما را در روند افزایش بهره وری کارکنان، راهنمایی و همراهی کنم.

معرفی راهکارها:

1-تعیین ارزش ها:

در ابتدا لازم است که دلیل اینکه شما در حال فعالیت هستید مشخص شود و به دنبال آن لازم است به تمام دنیا بگویید که باید چه انتظاری از سازمان شما داشته باشند و از طرفی دیگر نیاز است تا مشتریان واقعی خود را بشناسید، برای رسیدن به تمام این موارد نیاز است تا ارزش های اصلی خودتان را مشخص کنید.

این ارزش ها باید چگونه باشد؟

به منظور اینکه کارکنان بتوانند به راحتی این ارزش ها را بفهمند و مطابق با آنها به فعالیت بپردازند، لازم است تا ارزش هایی که تعیین میکنید ساده، دقیق و با بررسی های کامل به دست آمده باشد.

2-بیان دقیق و روشن اهداف و راهکارها:

در هر کاری اگر به طور کامل حوزه ی کاری و مسئولیت افراد مشخص شود، مدیران و کارکنان به خوبی میتوانند اهدافی مرتبط با حرفه ی خود تعیین کنند و درنتیجه بهره وری بالاتری برای سازمان خود رقم بزنند.

از طرف دیگر هنگامی که کارکنان یک مجموعه با توقع و انتظارات مدیر مجموعه به خوبی آشنا شوند، انگیزه ی قوی تری در کارکنان ایجاد میشود تا بر پیشرفت کسب و کار مجموعه خود تمرکز کنند.

3-برقراری تعادل میان پاسخگویی و اختیارات افراد:

اگر قصد دارید مسئولیت های افراد را افزایش دهید، باید اختیارات آنها را نیز افزایش دهید. هم چنین باید براساس توانایی افراد به آنها مسئولیت دهید و از طرفی منابع مناسب هم در اختیار آنها قرار دهید تا بتوانند براساس اختیاری که دارند ایده های خود را اجرایی کنند.

حتی اگر نیاز به ارتباط مستقیم با مدیران سازمان را دارند، این امکان و اختیار را برای آنها فراهم کنید.

منظور از پاسخگویی، ایجاد انتظاراتی به موقع و شفاف است.

4-گوش دادن:

یکی از مهم ترین چیزهایی که برای افزایش بهره وری کارکنان نیاز است، گوش دادن است.

مدیران یک سازمان حتما باید از دانش و تجربیات کارکنان خود استفاده کنند، زیرا کارکنان بیش از افراد دیگر با مشتریان سر و کار دارند.

توصیه میکنم بار دیگر روابط خود با کارکنان و سایر افراد را باز نگری کنید تا بتوانید به بهترین نتایج دست یابید و موجب افزایش بهره وری کارکنان خود شوید.

5-قدردانی از موفقیت ها:

هنگامی که شرکت یا سازمان شما به موفقیت هایی دست میابد، لازم است تا از تمامی کارکنانی که در این موفقیت سهمی داشته اند، قدردانی کنید. حتما زمانی را به قدردانی از آنها اختصاص دهید.

با وجود اینکه پاداش های نقدی خیلی خوب است اما برای اینکه افراد به کار بیشتر ترغیب شوند و روحیه آنها تقویت شود، نیاز به تشکر کلامی است تا حس کنند عضو مفیدی از مجموعه شما هستند.

ادامه مطلب