چگونه میتوان قدرت نه گفتن را در خود تقویت کرد؟

در این مقاله به شما خواهم گفت که چگونه میتوان قدرت نه گفتن را در خود تقویت کرد؟

شروع هرکاری ممکن است کمی سخت باشد، اما با گذشت زمان و به تدریج راحت تر میشود؛ نه گفتن هم درست به همین شکل است.

در ذهن بسیاری از ما این عبارت قرار گرفته است که دیگران نباید به هیچ وجه از ما ناراحت شوند و دیگران بیشتر از ما ارزش دارند، به همین دلیل برای خشنودی دیگران هرگز نباید به آنها نه بگوییم.

آشنایی با مهارت نه گفتن:

اینکه شما بتوانید به خواسته های دور از منطق دیگران با حفظ احترام طرف مقابل، پاسخ منفی بدهید، یک مهارت است که این مهارت باید از کودکی در انسان شکل بگیرد و بهترین الگو برای کودکان، والدین هستند.

این یک حق طبیعی برای هر فرد است که برخی خواسته ها را نپذیرد و اصلا به مفهوم مخالفت یا لجبازی با دیگران نیست.

افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند، به خوبی از این قدرت برخوردارند و با هر درخواستی به راحتی موافقت نمیکنند، زیرا موافقت با درخواست هایی که علارغم میل باطنی فرد باشد، موجب ایجاد استرس در آنها میشود.

نه گفتن هنری است که باید هر فردی آن را کسب کند.

عواملی که موجب میشود نتوانید نه بگویید:

1-پایین بودن اعتماد به نفس

2-ترس از برخورد و واکنش نامناسب دیگران

3-ترس از ناراحتی دیگران

4-تلاش برای راضی نگه داشتن همه ی افراد از خود

5-بوجود آمدن احساس گناه در صورت پاسخ منفی دادن به دیگران

مزیت های نه گفتن:

1-افزایش اعتماد به نفس

2-افزایش قاطعیت

3-وقت تان را فقط برای کارهایی که موردعلاقه تان هست، صرف میکنید

4-سرعت تان برای رسیدن به موفقیت چندبرابر میشود

5-افزایش عزت نفس و حس ارزشمندی در شما

6-مدیریت زمان

در ادامه مقاله ی “چگونه میتوان قدرت نه گفتن را در خود تقویت کرد؟” به معرفی تمرین های مهارت نه گفتن میپردازیم.


مهارت نه گفتن
مهارت نه گفتن

تمرین های مهارت نه گفتن:

1-کوتاه پاسخ دهید:

علت نه گفتن خود را بیان کنید اما بیش از حد آن را توجیه و ادامه دار نکنید، کوتاه پاسخ دهید.

2-حقیقت را بگویید:

بهترین راه برای نه گفتن به اطرافیان، بیان حقیقت است.

ادامه مطلب