کوچینگ تحصیلی

تا به حال برای شما پیش آمده که ساعت‌ها مطالعه کنید و حس کنید چیزی از محتوای کتاب تفهمیدید؟ برای رسیدن به هدف‌هایتان به یک برنامه نیاز دارید؟ یا اکثر اوقات با خود می‌گویید چرا این قدر زمان کم می‌آورم؟ کوچینگ تحصیلی مناسب برای دانش‌آموزان و دانشجویانی است که می‌خواهند مهارت‌ها و عملکرد خود را بهبود یابند. با کمک یک کوچ تحصیلی، مهارت‌های مدیریت زمان را فرا می‌گیرید.


علت داشتن کوچ تحصیلی :

این نوع کوچ به دانشجویان و دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با مدیریت زمان، مطالعه‌ای هوشمندانه داشته باشند و مناسب با یادگیری، برای آن‌ها روش‌های مخصوصی طراحی می‌کنند.

دانشجویان و دانش‌آموزانی که طبق یک برنامه زمانی مرتب و پایدار با کوچ تحصیلی کار می‌کنند، در امور تحصیلی خود موفق‌تر هستند.

در این جلسات کوچینگ می‌توانید بسیار راحت با کوچ تحصیلی خود درباره مساله‌های درسی و خارج از آن صحبت کنید و تجربه‌هایتان را با کوچ خود در میان بگذارید. کوج شما به تمام حرف‌های شما با دقت گوش می‌دهد و جدی می‌گیرد.


انتخاب بین کوچینگ تحصیلی و مشاوره تحصیلی

انتخاب بین کوچینگ تحصیلی و مشاوره تحصیلی تصمیمی بسیار مهم می‌باشد و به خود شخص بستگی دارد؛ که دانش‌آموز یا دانشجو به چه خدمات و حمایت‌هایی نیاز دارد.

یک مشاوره تحصیلی معمولا برنامه‌ای مشخص و کوتاه برای روند تحصیلی می‌دهد، درحالی که در کوچ تحصیلی مراجعین را از توانایی‌ها و پتانسیل هایی که دارید آگاه می‌سازد.

تمرکز کوچ تحصیلی روی مباحث درسی و تکنیک‌های آموزشی نیست بلکه روی فرآیند یادگیری معراجعه کننده تمرکز دارد. مراجعین در نهایت با همراهی کوچ تحصیلی توانایی‌های و وضعیت خود را می‌شناسند و چگونگی مقابله با چالش‌های تحصیلی را یاد می‌گیرند

ادامه مطلب