کوچینگ موفقیت چیست؟

تا به امروز برای تحقق اهدافتان و ایجاد تغییر در زندگی تان چه کار هایی کردید؟ تلاش، پشتکار، مدیریت زمان و از این قبیل کار ها که بار ها شنیده ایم و البته که کار های درستی هستند. اما تا به حال کدام یک را به درستی انجام داده ایم که نتیجه گرفته باشیم؟

علاوه بر داشتن یک برنامه توسعه فردی ، همراه بودن با فردی با تجربه و دارای دانش فنی در زمینه رشد و توسعه فردی میتواند به موفقیت شما در زندگی فردی و شغلی کمک به سزایی کند. درفرآیند کوچینگ موفقیت با یادگیری انواع مهارت های ارتباطی، مالی و… مراجع را در انتخاب و تحقق اهدافش کمک میکنند ؛ تا در تمام زوایای زندگی کاری و شخصی اش پیشرفت کند.

در سالهای اخیرکوچینگ موفقیت که از شاخه های کوچینگ است،رشد فراوانی داشته و این نشان از استقبال بالا از کوچینگ موفقیت است. تعریف های زیادی برای کوچینگ وجود دارد. به عبارتی کوچ به افراد کمک میکند با پرسشگری از خود پتانسیل هایشان را شناسایی کنند و انها را برای اقدام در جهت اهدافشان ترغیب مینماید.


اغلب مخاطبین کوچینگ موفقیت چه کسانی هستند؟

افرادی که به کوچینگ موفقیت مراجعه میکنند بر این باورند که به اعتقاد خود، آنطور که باید نتوانسته اند از توانمندی هایشان استفاده کنند. به همین دلیل به دنبال موفقیت و شادی هستند.

کسانی که هدفشان را شناخته اند اما راه رسیدن به آن را نمیشناسند.

کسانی که وقتی با مشکلی روبه رو میشوند نحوه رفعش را نمیدانند.

کسانی که از شرایط فعلی شان راضی اند اما به دنبال شرایط بهتری هستند.

زمانی که روش های برنامه ریزی و هدفگذاری مختلف را امتحان کرده و نتیجه نگرفته اید.

و همچنین اگر گرفتار اهمال کاری شده اید ونمیدانید چطوراز این وضع خارج شوید، شما مخاطب کوچینگ موفقیت هستید.


کوچینگ موفقیت شامل چه موضوعاتی است؟

برای هر کس تعریف متفاوتی از موفقیت وجود دارد. در این موقعیت کوچ موفقیت به مراجع کمک میکند که مسائلی که برایش مهم است را مشخص کند. این مسائل فراتر از کارهاییست که برای رسیدن به ثروت و رفاه مالی انجام میشود و اغلب در جنبه های انسانی تر زندگی مثل موفقیت و شادی خلاصه میشود.به مراجع کمک میشود تا همگام با رسیدن به موفقیت و ایده هایش ، برای خود اهداف بلند مدت و کوتاه مدت نیز معین کند.

ادامه مطلب