انکار و تردید نسبت به اسناد عادی

در این مقاله به بررسی معنای انکار سند عادی و مفهوم تردید نسبت به سند عادی می پردازیم .

یکی از معتبر ترین دلایلی که می توان به کمک آن یک دعوا را اثبات نمود ، سند است که دادگاه ها نیز با استناد به آن ، آراء مهمی صادر می کنند . بر اساس قانون ، انواع سند عبارتند از سند عادی و سند رسمی که با یکدیگر متفاوت هستند . گاهی شخص خواهان در دادگاه علیه دیگری سند عادی ارائه می نماید که خوانده برای دفاع از خود در مقابل این سند عادی باید طبق قانون آیین دادرسی مدنی انکار و تردید نموده و یا ادعای جعل کند . بنابراین ، انکار و تردید نوعی دفاع شکلی در مقابل سند عادی هستند که به لحاظ کثرت کاربرد ، آشنایی با آن ها بسیار مهم و ضروری است . به همین دلیل ، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که انکار و تردید نسبت به سند عادی به چه معناست . لذا نخست به بررسی معنای انکار سند عادی پرداخته و سپس مفهوم تردید نسبت به سند عادی را مورد بررسی قرار می دهیم .

انکار سند عادی یعنی چه

در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که انکار سند به چه معناست و انکار سند در قانون چگونه است . برای پاسخ به این سوالات ، ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی حایز اهمیت است که ذیلا به توضیح آن می پردازیم .

به طور کلی ، یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در حقوق ، سند می باشد که به دو نوع سند عادی و سند رسمی است ؛ لذا هر یک از اصحاب دعوا می توانند به عنوان دلیل ادعای خود در دادگاه به سندی عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است ؛ این طرف نیز می تواند نسبت به اصالت آن سند سکوت نموده ، اصالت آن سند را پذیرفته و یا اینکه به اصالت آن تعرض نماید . تعرض به اصالت چنین سندی می تواند در چارچوب " انکار " باشد . سکوت در برابر سند نیز در رویه قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می شود . در حقیقت کسی که علیه او سندی غیر رسمی یا سندی عادی ارائه و ابراز می شود ، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب خواهد شد .

بنابراین ، انکار سند عادی عبارت است از انکار ، اعلام ردّ تعلق خط ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت سند عادی یا غیر رسمی به شخص که توسط خود منتسب الیه مطرح می شود و با استفاده از اصطلاح " انکار " ، اظهار می شود . مانند اینکه به استناد چکی علیه صادر کننده چک اقامه دعوای مطالبه وجه چک شده باشد . در این صورت ، اگر خوانده امضا شدن سند توسط خود را نپذیرد ، می تواند نسبت به آن ادعای انکار نماید . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ادعای جعل نسبت به سند کلیک کنید .

تردید نسبت به سند عادی یعنی چه

در قسمت قبل به بررسی انکار سند عادی پرداخته شد ، اما دفاع شکلی در برابر سند عادی به شبوه دیگری نیز امکان پذیر است . به این صورت که سند غیر رسمی یا عادی که علیه هر یک از طرفین دعوا مورد استناد قرار گرفته است ، می تواند منتسب به شخص دیگری باشد . در این صورت ، شخصی که سند علیه او مورد استناد قرار گرفته است و اصالت آن سند را نمی پذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمی باشد ، می تواند نسبت به آن سند اظهار تردید نماید . بنابراین ، در پاسخ به این سوال که تردید نسبت به سند عادی چیست ، باید گفت :

تردید در واقع عبارت است از نپذیرفتن تعلق خط ، امضا ، مهر و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر و با به کار گیری و استفاده از اصطلاح تردید اظهار می شود . به کار گیری اصطلاح تردید در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی القاعده نمی تواند با اطمینان ، تعلق سند را به منتسب الیه رد نماید و در نتیجه نسبت به آن اظهار تردید می نماید . مانند اینکه شخصی به استناد یک سند غیر رسمی که منتسب به متوفایی است ، علیه وراث او اقامه دعوا کرده و وجه آن را مطالبه می نماید . در این صورت ، اگر خوانده ( ورثه متوفی ) نخواهند اصالت سند را بپذیرند ، باید نسبت به آن سند اظهار تردید نمایند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شباهت های انکار و تردید و تفاوت های انکار و تردید و همچنین مهلت انکار و تردید سند کلیک کنید .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انکار و تردید سند عادی چیست ​به کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انکار و تردید سند عادی چیست​​​ پاسخ دهند .

منبع : انکار و تردید نسبت به اسناد عادی