اکراه در قانون مدنی

در حقوق برای آزادی و اراده افراد احترام و ارزش زیادی در نظر گرفته شده است . در واقع اصل بر این است که اقدامات حقوقی افراد در صورتی معتبر است که با اراده و اختیار خود آنها صورت گرفته باشد . اکراه یک کلمه عربی است و در لغت به معنای اجبار در انجام کاری است . همین معنی لغوی در اصطلاحات حقوقی نیز وارد شده است و در صورتی که کسی دیگری را مجبور به انجام کاری کند وضعیت حقوقی آن با زمانی که خود فرد با اراده خود اقدام به آن کار کند ، متفاوت است . از این رو ما در این مقاله به بررسی مفهوم اکراه و اکراه در قانون مدنی می پردازیم . 

مفهوم اکراه

در تبیین مفهوم اکراه می توان گفت که اکراه حالتی است که در آن کسی دیگری را وادار به انجام کاری می کند که با رضایت او صورت نگرفته است در واقع عامل اصلی به وجود آورنده اکراه ، تهدیدی است که اراده او را تحت الشعاع قرار می دهد و به واسطه آن دیگری بدون رضایت و قصد قلبی کاری را انجام می دهد . مثلا گفتیم یکی از شرایط صحت معامله این است که هر دو طرف معامله برای انعقاد قرارداد ، قصد و رضایت داشته باشند ، این در حالی است که اکراه این قصد و رضایت را از بین می برد و منجر به انعقاد معامله غیر نافذ می شود . برای مطالعه تفاوت اکراه و اجبار کلیک کنید . 

برای مطالعه اضطرار در حقوق و تفاوت اضطرار و اکراه کلیک کنید . 

اکراه در قانون مدنی

در ماده 202 قانون مدنی تعریف اکراه آمده است . اکراه در قانون مدنی به این ترتیب تعریف شده است : " اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان و مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد . در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد و زن بودن شخص باشد در نظر گرفته شود " . بنابراین برای اینکه بگوییم موضوعی اکراهی است مثلا معامله اکراهی است ، باید تهدیدی صورت گرفته باشد که به طور معمول تحمل آن ممکن نباشد . در مورد اینکه تهدید قابل تحمل نیست فاکتورهای مختلفی مثل سن و ویژگی های شخصیتی و زن و مرد بودن تاثیر گذار است .
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اکراه در قانون مدنی ، به کانال تلگرام حقوق قراردادها مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون اکراه در قانون مدنی پاسخ دهند . 


منبع : اکراه در قانون مدنی