جرم ترک حضانت فرزند

در این مقاله تکلیف حضانت فرزندان و جرم ترک حضانت فرزند را بررسی می نماییم .


بر اساس قانون مدنی ، حضانت فرزندان ناظر بر مراقبت ها و حمایت های جسمی از کودکان است . لزوم مراقبت از کودکان به ویژه در نخستین سال های تولد ، بر کسی پوشیده نیست و شاید به همین دلیل است که حضانت فرزندان بر اساس مقررات قانونی مختلف ، به نوعی تکلیفی برای والدین محسوب می گردد . اما ممکن است در مواردی هیچ یک از پدر و مادر به تکلیف قانونی خود در باب حضانت فرزند عمل نکنند و از این نظر مصلحت طفل به خطر افتد . به همین دلیل در این مقاله قصد داریم ترک حضانت فرزند توسط والدین و جرم ترک حضانت فرزند را مورد بررسی قرار دهیم . لذا ابتدا به بررسی تکلیف حضانت فرزندان پرداخته و سپس جرم ترک حضانت فرزند را بررسی می نماییم .

تکلیف حضانت فرزندان

یکی از مهم ترین تکالیفی که در ارتباط با فرزندان به عهده والدین قرار داده شده است ، به عهده گرفتن حضانت فرزندان می باشد . مطابق ماده 1168 قانون مدنی « نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است » . به این معنا که والدین حق دارند که به نگهداری و تربیت فرزند خود بپردازند و همچنین به لحاظ قانونی ، والدین مکلف به این امر شده اند . پس در صورتی که یکی از والدین از انجام این کار خودداری کند ، دیگری می تواند الزام او مبنی بر به عهده گرفتن حضانت فرزند را از دادگاه بخواهد .در پاسخ به این سوال که حضانت به چه معناست ، باید گفت حضانت فرزندان به معنای مراقبت و حمایت جسمی از کودکان است و با تربیت فرزند که ناظر بر مراقبت های روحی و اخلاقی از کودکان است ، تفاوت دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه حضانت فرزند یعنی چه ، تربیت کودکان به چه معناست و تفاوت حضانت و تربیت فرزندان کلیک کنید .
جرم ترک حضانت فرزند

همانگونه که اشاره شد ، حضانت فرزندان و مراقبت از آنها تکلیف پدر و مادر است ، فلذا آنها حق ندارند از حضانت فرزند خودداری نموده و ترک حضانت نمایند . ترک حضانت فرزند به معنای عدم انجام تکلیف حضانت و نگهداری از فرزند می باشد . در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای خاصی در مورد جرم ترک حضانت فرزند پیش بینی نشده است . با این وجود ماده 1172 قانون مدنی در مورد ترک حضانت فرزند حایز اهمیت است . بر اساس این ماده ، هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست ، از نگاهداری او امتناع کنند . در صورت امتناع یکی از ابوین ، حاکم باید به تقاضای دیگری ، یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم ، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تامین کند .


بر اساس این ماده ، دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت فرزند به عهده اوست به انجام وظیفه الزام نماید . لیکن اگر آن شخص بر خلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری نماید ، دادگاه طبق قانون مدنی نمی تواند جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی وی ، به خرج مادر ضمانت اجرای دیگری مقرر کند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مدت حضانت فرزند و ضمانت اجرای حضانت کلیک کنید .


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرم ترک حضانت فرزند چیست در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم ترک حضانت فرزند چیست پاسخ دهند .


منبع : جرم ترک حضانت فرزند