جرم خیانت زن متاهل

جرم خیانت زن شوهر دار، به معنای برقراری هرگونه رابطه عاطفی، فیزیکی و جنسی زن شوهر دار، با مرد نامحرم است. مصادیق این جرم، می تواند رابطه نامشروع زنا و دون زنا باشد و اثبات آن، با شهادت شهود یا اقرار مرتکب می باشد. حکم خیانت زن به شوهر در قانون مجازات، بسته به نوع جرم، شلاق یا اعدام بوده و خیانت، تاثیری در عدم تعلق مهریه به زن ندارد.


روابط نامشروع، از هر نوعی که باشد، حرام بوده و قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، آن را جرم دانسته است. این روابط، می توانند به صورت های مختلفی، اعم از روابط نامشروع زنا و دون زنا رخ دهند و یکی از مصادیق خیانت، در روابط زناشویی میان افراد و علت از هم پاشیدن زندگی مشترک باشند.


خیانت در لغت، نقض کردن عهد و پیمان به صورت پنهانی بوده و خائن به فردی اطلاق می شود که این عمل را انجام بدهد. جرم خیانت زن شوهر دار، یکی از انواع مختلف خیانت می باشد که در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم انگاری شده و حکم خیانت زن متاهل نیز در این قانون بیان شده است. 


از این رو، در این مقاله، قصد داریم، درباره جرم خیانت زن شوهردار صحبت کنیم و مصادیق این جرم، همچنین، نحوه اثبات آن را بگوییم؛ سپس، توضیح دهیم که حکم خیانت زن متاهل در قانون مجازات چیست و خیانت، چه تاثیری در مهریه زن شوهردار دارد. چنانچه، پیرامون این موضوع سوالاتی دارید، با ما همراه باشید.

جرم خیانت زن شوهردار

امروزه، متاسفانه، بر خلاف گذشته، نهاد خانواده، سست و آسیب پذیر شده و آمار بالای پرونده های طلاق در دادگاه ها، نشان می دهد، زندگی مشترک اغلب جوانان امروزی، پس از گذشت مدتی کوتاه، به جدایی ختم می گردد. یکی از مواردی که سبب متزلزل شدن نهاد خانواده می شود، خیانت زنان شوهردار بوده که در قانون نیز جرم شناخته شده و برای آن، مجازات حکم خیانت زن متاهل، تعیین گردیده است.


جرم خیانت زن شوهردار، می تواند به اشکال گوناگونی صورت گیرد. این جرم، به این معنا است که زن متاهل، با وجود همسر خود، اقدام به برقراری رابطه عاطفی و جنسی، با مرد مجرد یا متاهل دیگری نماید. برقراری رابطه نامشروع زنا یا رابطه نامشروع دون زنا، از مصادیق جرم خیانت زن شوهردار می باشد که در قانون مجازات اسلامی، برای هریک، مجازات سنگینی پیش بینی شده است.


پس از توضیح در خصوص جرم خیانت زن شوهردار، در ادامه، قصد داریم، درباره موارد و مصادیق جرم خیانت زن شوهردار صحبت کرده و مجازات و حکم خیانت زن به شوهر را از منظر قانون مجازات، بگوییم. 


حتما بخوانید: خیانت و آثار حقوقی آنموارد خیانت زن و نحوه اثبات آن

در قسمت قبل، درباره جرم خیانت زن شوهردار، توضیح دادیم و گفتیم که مرتکب این جرم، با حکم خیانت زن به شوهر در قانون مجازات، مواجه خواهد شد. همچنین، اشاره کردیم که این جرم، می تواند به اشکال گوناگونی اتفاق بیفتد. در این قسمت، قصد داریم، درباره موارد خیانت زن و نحوه اثبات آن، از منظر قانون مجازات اسلامی صحبت کنیم. مصادیق و موارد جرم خیانت زن شوهردار، به شرح زیر می باشد:


رابطه نامشروع دون زنا: هر نوع، بوسیدن، در آغوش کشیدن و لمس بین زن و مرد نامحرمی که کمتر از زنا باشد ( یعنی، دخول آلت تناسلی مرد تا ختنه گاه، در مقعد یا آلت تناسلی زن، اتفاق نیفتد ) از موارد جرم خیانت بوده و به آن، رابطه نامشروع دون زنا می گویند. چنانچه این عمل، توسط زن شوهردار صورت گیرد، جرم خیانت زن شوهردار، محقق می شود.


رابطه نامشروع زنا: رابطه نامشروع زنا، به معنای برقراری رابطه جنسی زن مجرد یا متاهل با مرد مجرد یا متاهل نامحرم است؛ به گونه ای که آلت تناسلی مرد تا ختنه گاه، داخل در واژن یا مقعد زن گردد. رابطه نامشروع زنا، یکی دیگر از مواردی است که می تواند توسط زن متاهل، انجام شده و سبب تحقق جرم خیانت زن شوهر دار شود.


نحوه اثبات جرم خیانت زن شوهردار، بسته به اینکه تحقق جرم، به صورت رابطه نامشروع زنا باشد یا دون زنا، بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت زیر خواهد بود:


اقرار: یکی از راه های اثبات جرم رابطه نامشروع زنا و دون زنا، اقرار مرتکب جرم است. اقرار باید، توسط خود متهم، در حضور مقام رسمی دادگاه باشد تا اعتبار یابد. برای اثبات رابطه نامشروع زنا، مرتکب باید، 4 مرتبه اقرار کند.


شهادت شهود: برای اثبات رابطه نامشروع دون زنا، شهادت دو مرد عادل، کافی است. برای اثبات رابطه نامشروع زنا، 4 شاهد عادل مرد یا سه شاهد مرد و دو زن، لازم است. شهود زنا، باید هم زمان، هنگام وقوع زنا، در محل، حضور داشته و دخول را دیده باشند؛ در غیر این صورت، شهادت آن ها، پذیرفته نخواهد شد.


ارائه عکس یا فیلم و فایل صوتی یا هر نوع نوشته: شایان ذکر است، این موارد، اماره بوده و صرفا به علم قاضی، کمک می کنند و به عنوان دلیل، مبنای صدور حکم، قرار نمی گیرند. 


پس از توضیح در خصوص موارد و مصادیق جرم خیانت زن شوهردار و راه های اثبات قانونی آن، در ادامه، قصد داریم، درباره حکم خیانت زن به شوهر، در قانون مجازات اسلامی صحبت کنیم. 


بیشتر بخوانید: راه های اثبات خیانت همسر
حکم خیانت زن شوهر دار

در قسمت قبل، در توضیح جرم خیانت زن شوهردار، گفتیم که مرتکب این جرم، با حکم خیانت زن به شوهر در قانون، رو به رو خواهد شد. لذا در این قسمت، قصد داریم، درباره حکم خیانت زن به شوهر، از منظر قانون مجازات اسلامی صحبت کنیم. از آنجا که جرم خیانت زن شوهردار، به شکل رابطه نامشروع زنا و دون زنا اتفاق می افتد و به علت فرق رابطه نامشروع و زنا، بسته به مصداق جرم، حکم مجازات نیز متفاوت خواهد بود. این مجازات ها، عبارتند از:


حکم خیانت زن به شوهر، در صورتی که جرم، رابطه نامشروع دون زنا باشد: بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی، حکم رابطه نامشروع دون زنا، تا 99 ضربه شلاق تعزیری می باشد.


حکم خیانت زن به شوهر، در صورتی که جرم، زنا باشد: اگر زن شوهردار، بدون وجود شرایط احصان، اقدام به زنا کند، مجازات او صد ضربه شلاق حدی خواهد بود. حکم زنای زن متاهل، با وجود شرایط احصان، مجازات اعدام است. احصان، عبارت است از داشتن همسر شرعی و دائمی که بالغ باشد و در سن بلوغ، رابطه جنسی، از طریق واژن، با او صورت گرفته باشد، و هر زمان که زن بخواهد، بتواند، با او رابطه جنسی برقرار کند.


شایان ذکر است، شلاق رابطه نامشروع دون زنا، تعزیری بوده و در صورت وجود جهات تخفیف، قابل تبدیل و تخفیف، خواهد بود.


بیشتر بخوانید: رابطه نامشروع چیستعدم پرداخت مهریه زن خیانت کار

در قسمت های قبل، در خصوص جرم خیانت زن شوهردار، توضیح دادیم و حکم خیانت زن به شوهر را از منظر قانون مجازات اسلامی گفتیم. همچنین، اشاره کردیم، خیانت زن متاهل، می تواند به صورت زنا یا دون زنا باشد. در این قسمت، قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم که حکم مهریه زن خیانت کار چیست؟


در خصوص مهریه زن خیانتکار، باید گفت، از آنجا که مهریه، جزو حقوق مالی زن می باشد و زن، به محض وقوع عقد نکاح، مالک آن شده و حق هر گونه دخل و تصرفی را در آن دارد، حتی در صورت ارتکاب جرم خیانت نیز همچنان، از آن، برخوردار بوده و پرداخت آن، همچون دینی، بر عهده همسر وی خواهد بود. به عبارتی، حتی اگر زن شوهردار به همسر خود خیانت کند، باز هم مستحق مهریه است.


در ادامه بخوانید: مهریه زن خیانت کار


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرم خیانت زن شوهردار در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم خیانت زن شوهردار ​پاسخ دهند .سوالات متداول1- موارد جرم خیانت زن شوهر دار کدامند؟

موارد جرم خیانت زن شوهردار به صورت زنا و دون زنا می باشد که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده اند.2- حکم جرم خیانت زن شوهر دار چیست ؟

حکم مجازات خیانت زن شوهر دار بسته به نوع جرم می تواند شلاق حدی شلاق تعزیری یا اعدام باشد که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.3- حکم مهریه زن خیانتکار به چه صورت است ؟

بر اساس قانون مهریه به زن خیانتکار تعلق خواهد گرفت و خیانت تاثیری در عدم تعلق مهریه ندارد که در متن مقاله توضیح داده شده است.


منبع : جرم خیانت زن متاهل