جرم پولشویی و مجازات آن

در این مقاله به بررسی اینکه جرم پولشویی چیست و مجازات آن می پردازیم . 
بسیار از جرائم با انگیزه های مالی رخ می دهند و افراد با این فکر که یک شبه می توانند راه صد ساله را بروند ، مرتکب جرائم مختلفی می شوند . جرائمی مانند جرم قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری از رایج ترین جرائمی است که افراد در آنها اهداف مالی دارند . گاهی مجرمان در این جرائم چنان غرق می شوند که خلاصی از آن ممکن نیست و شاید پول و مالی هم از این راه به دست آورند اما در نهایت با پرونده ای سنگین تر به چنگال قانون اسیر خواهند شد . پولشویی یکی از این جرائم است که به دامنه مجازات های برخی از خلافکاران می افزاید . در واقع پولشویی جرمی است که پول و مالی که به واسطه یک عمل غیر قانونی به دست آمده است با فریب دادن ماموران قانونی مشروع جلوه داده می شود و افرادی که آن را به دست آورده اند اینگونه تظاهر می کنند که آن مال مشروع بوده است . ما در این مقاله به بررسی اینکه جرم پولشویی چیست و مجازات پولشویی می پردازیم .

جرم پولشویی چیست

همانطور که گفته شد ، جرم پولشویی ، فرایندی است که بر اساس آن کسی که مالی را از طریق نامشروع به دست آورده است ، طوری وانمود و صحنه سازی کند که گویی مال را به صورت مشروع و قانونی به دست آورده است . درباره پولشویی ، قانونی نیز تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی تصویب شده است که در ماده 2 آن جرم پولشویی تعریف شده است . در این ماده آمده است که پولشویی عبارت است از :


الف ) تحصیل ، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد . 


ب ) تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد .


ج ) اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشأ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .


بنابراین در صورتی که عملی در دسته هر کدام از اعمال بالا قرار بگیرد ، شامل جرم پولشویی خواهد شد . 
مجازات پولشویی

هدف از پولشویی این است که مالی که غیرقانونی به دست آمده است ، قانونی به نظر برسد ، بنابراین اولین و موثرین مجازات برای مرتکبان جرم پول شویی ، مصادره عواید و اموال ناشی از وقوع جرم است . مجازات پولشویی در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی به این ترتیب آمده است : 


" مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل ( و اگر موجود نباشد ، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد . " در تبصره این ماده آمده است در صورتی که عوایدی که از جرم به دست آمده است به مال دیگری تبدیل شده باشد ، همان مال مصادره خواهد شد . 

مجازات گفته شده ، تنها برای کسانی است که تنها مرتکب جرم پولشویی شده اند ولی کسانی که جرم اصلی مثلا کلاهبرداری را هم انجام داده اند ، علاوه بر مجازات پولشویی به مجازات کلاهبرداری هم محکوم خواهند شد . 
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه جرم پولشویی چیست و مجازات آن ​در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون جرم پولشویی چیست و مجازات آن پاسخ دهند .


منبع : جرم پولشویی و مجازات آن