دادخواست خلع ید و نمونه آن

در این مقاله به بررسی یک دادخواست خلع ید و نمونه آن می پردازیم . 
خلع ید دعوایی است که بر اساس آن مالک یک مال غیر منقول مثل مالک مغازه یا خانه از دادگاه می خواهد به تصرف کسی که به صورت غیر قانونی و با قهر و غلبه اقدام به تصرف مال غیر منقول او کرده است و حاضر به پس دادن آن نیست ، رسیدگی کند . برای اقامه دعوی خلع ید باید شرایط ویژه ای وجود داشته باشد از جمله مالکیت خواهان ، غیر منقول بودن مال ، استیلای متصرف و عدوانی بودن تصرف . باید توجه داشت که بین تصرف عدوانی و دعوی خلع ید ، تفاوت وجود دارد که در مقاله تفاوت تصرف عدوانی و خلع ید به آنها پرداخته شده است . در این جا می خواهیم بررسی کنیم اگر کسی قصد اقامه دعوی خلع ید داشته باشد چگونه باید یک دادخواست خلع ید را تکمیل کند . از این رو در این مقاله به بررسی یک نمونه دادخواست خلع ید می پردازیم .

نمونه دادخواست خلع ید

کسانی که قصد اقامه دعوی خلع ید دارند باید به دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول مراجعه کنند و با تکمیل برگه دادخواست ، درخواست خود را مطرح کنند . قمست های ابتدایی دادخواست خلع ید را مانند همه دادخواست ها اطلاعات خواهان و خوانده دعوی وارد می شود . مهمترین قسمت در برگه دادخواست خلع ید ، قسمت شرح خواسته است که در زیر یک نمونه از آن درج شده است . 
اینجانب به موجب سند مالکیت شماره …. مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان به مساحت … متر مربع به شماره پلاک ثبتی … بخش … در شهرستان … می باشم . با توجه به این که خوانده دعوی عدوانا آپارتمان ذکر شده را در تصرف خود گرفته است . بنده با مراجعات بسیار و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … به خوانده از ایشان درخواست رفع تصرف کرده ام اما ایشان هیچ اقدامی در جهت رفع تصرف انجام ندادند و همچنان اصرار بر تصرف غاصبانه خود دارند . از این رو به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، درخواست رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید خوانده را دارم . ضمنا بنده برای اثبات ادعای خود به سند مالکیت اینجانب استناد می نمایم . 


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دادخواست خلع ید و نمونه آن به کانال تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دادخواست خلع ید و نمونه آن پاسخ دهند .


منبع : دادخواست خلع ید و نمونه آن