دعوی خلع ید و ارکان آن

دعوی خلع ید، دعوایی است که بر اساس آن مالک یک مال غیرمنقول که مالش بدون اجازه و رضایت او در تصرف دیگری قرار گرفته، با اثبات مالکیت خود از دادگاه تقاضا می کند تا حکم بر رفع تصرف علیه متجاوز را صادر نماید. غیرمنقول بودن مال، استیلا بر مال توسط مدعی علیه، عدوانی بودن تصرف و مالکیت خواهان، ارکان دعوی خلع ید می باشند.


یکی از حقوقی که افراد در زندگی خود برای آن ارزش زیادی قائلند، حق مالیکت نسبت به اموالشان است که توقع دارند همه به آن احترام بگذارند و مالکیت شان را محترم بشمارند . اما بسیار پیش می آید که گاهی دیگران این حقوق را زیر پا می گذارند و آن را خدشه دار می کنند .


قانون برای این دسته از افراد مقررات قانونی در نظر گرفته است و ضمن آن مقررات به افرادی که حقوقشان تحت عناوینی خدشه دار شده است، حق داده تا در مراجع قانونی ، اقدام به احقاق حق خود از طریق اقامه دعاوی مانند  تخلیه، تصرف عدوانی و خلع ید نمایند. نکته ای که لازم است که مورد توجه قرار گیرد، آن است که این دعاوی هرکدام ارکان و شرایط خاص خود را داشته و اقامه اشتباه هر یک از آن ها به جای یکدیگر، می تواند به شکست در دعوا منتهی شود.


به همین دلیل، در این مقاله به بررسی و تحلیل یکی از این دعاوی یعنی دعوی خلع ید  می پردازیم . با این توضیح که ابتدا، به این سوال پاسخ می دهیم که دعوی خلع ید چیست و در بخش دوم در مورد ارکان دعوای خلع صحبت خواهیم نمود.

دعوی خلع ید چیست

در پاسخ به این سوال که دعوی خلع ید چیست؟ می توان گفت دعوی خلع ید ، دعوایی است که بر اساس آن مالک یک مال غیرمنقول که مالش بدون اجازه و رضایت او و با قهر و غلبه و عدوان در تصرف دیگری قرار گرفته است ، با اثبات مالکیت خود از دادگاه تقاضای رفع و خلع ید می کند تا حکم بر رفع تصرف علیه متجاوز را صادر نموده و تصرف مال مالک را به خودش برگرداند.


مانند موردی که فردی خانه دیگری را تصرف می کند و در واقع صاحب اصلی مال را از تصرف در مالی که مالکیتش به او تعلق دارد، به صورت غیر قانونی منع می کند . در این شرایط مالک خانه می تواند اقامه دعوی خلع ید کند تا بتواند به تصرف غیر قانونی دیگری پایان دهد . 


دعوای خلع ید متفاوت از دعوای تخلیه می باشد؛ زیرا دعوای تخلیه، دعوایی است که موجر علیه مستاجر طرح کرده و به استناد اینکه مدت اجاره تمام شده یا یکی از شرایط فسخ اجاره وجود داشته، از دادگاه اخراج مستاجر را از ملک استیجاری درخواست می کند.


دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی نیز تفاوت دارد؛ در دعوای خلع ید، شخصی که لزوما مالک ملک بوده، از دادگاه درخواست می کند تا حکم بر رفع تصرف علیه متجاوز را صادر نموده و تصرف مال مالک را به خودش برگرداند. اما در دعوای تصرف عدوانی، خواهان دعوا متصرف سابق ملک است که ممکن است صرفا بر آن تصرف داشته و هیچ مالکیتی بر آن ملک نداشته باشد. به این ترتیب، متصرف سابق ملک ، دعوایی را علیه متصرف کنونی مال غیرمنقول که مال را به زور از تصرف او خارج کرده ، اقامه نموده و رفع تصرف او را از دادگاه درخواست می کند.


حتما بخوانید : دعوای تصرف عدوانی حقوقی

ارکان دعوی خلع ید

هنگامی که دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی مطرح می گردد، لازم است تا ارکان آن دعوا قانونا وجود داشته تا دادگاه بر اساس در خواست خواهان و با احراز شرایط قانونی، اقدام به صدور رای نماید. برای اقامه دعوی خلع ید نیز باید ارکانی وجود داشته باشد تا دادگاه رای به خلع ید صادر نماید. به عبارت دیگر، برای اینکه دعوایی ، خلع ید محسوب شود باید شرایط زیر را داشته باشد که به آن ها ارکان دعوی خلع ید می گویند . ارکان دعوی خلع ید از قرار زیر هستند : 


۱غیر منقول بودن مال


دعوی خلع ید از آن جمله دعاوی است که تنها در مورد اموال غیر منقول مطرح می شود یعنی تنها در صورتی که فردی مال غیر منقول دیگری را به صورت غیر قانونی تصرف کند ، مالک می تواند در صورت وجود شرایط دیگر ، تحت دعوای خلع ید ، رفع تصرف را پیگیری کند . 


۲استیلا بر مال توسط مدعی علیه


برای اقامه دعوی خلع ید ، دومین رکن این است که کسی که علیه او شکایت شده است به مال تسلط و استیلا پیدا کرده باشد یعنی از نظر عرفی مال را تصرف کرده باشد .


۳عدوانی بودن تصرف


یعنی اینکه تصرفی که انجام شده است عدوانی و با قهر و غلبه باشد و مالک مال درباره آن رضایتی نداشته باشد . 


۴مالکیت خواهان


از مهمترین ارکان دعوی خلع ید این است که کسی که قصد اقامه دعوی دارد ، مالک مال باشد و بتواند این مالکیت را در دادگاه با سند رسمی مالکیت ، احراز کند . بنابراین اگر مالک مال غیرمنقول، فاقد سند بوده یا اینکه سند وی عادی باشد، ابتدا باید با اقامه دعوای مالکیت و اخذ حکم از دادگاه، مالکیت خود را بر ملک مورد ادعا اثبات نموده و سپس با استفاده از این حکم دادگاه، برای اقامه دعوای خلع ید اقامه نماید.


در ادامه بخوانید : حکم تخلیه مستاجربرای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوی خلع ید و ارکان آن به کانال تلگرام موضوعات حقوقی مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دعوی خلع ید و ارکان آن پاسخ دهند .
سوالات متداول1- دعوی خلع ید چیست؟

دعوی خلع ید دعوایی است که بر اساس آن مالک یک مال غیرمنقول که مالش بدون اجازه او در تصرف دیگری قرار گرفته با اثبات مالکیت خود از دادگاه تقاضا می کند تا حکم بر رفع تصرف علیه متجاوز را صادر نماید و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.2- ارکان دعوی خلع ید چیست؟

غیرمنقول بودن مال استیلا بر مال توسط مدعی علیه عدوانی بودن تصرف و مالکیت خواهان ارکان دعوی خلع ید می باشند وبرای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.3- تفاوت دعوای خلع ید و دعوای تخلیه چیست؟

دعوای تخلیه دعوایی است که موجر علیه مستاجر طرح کرده و به استناد اینکه مدت اجاره تمام شده یا یکی از شرایط فسخ اجاره وجود داشته از دادگاه اخراج مستاجر را از ملک استیجاری درخواست می کند و برای اطلاع از جزییات متن مقاله را مطالعه نمایید.


منبع : دعوی خلع ید و ارکان آن