دیه سقط جنین

دیه سقط جنین، بسته به اینکه جنین، در کدام یک از مراحل بارداری، سقط شده است، متفاوت می باشد. دیه جنین تا دو هفتگی، معادل 9 میلیون و 600 هزار تومان، تا چهار هفتگی، 19 میلیون و 200 هزار تومان، دیه جنینی که در آن روح دمیده شده، در صورت پسر بودن، 480 میلیون و در صورت دختر بودن 240 میلیون تومان است. در پرداخت دیه سقط جنین، باید اقدام به محاسبه دیه سقط جنین به تومان و نرخ روز کرد.
سقط جنین، به معنای پایان بارداری و از بین رفتن محصول بارداری، یعنی جنین، در هر مرحله از بارداری، می باشد. سقط جنین، می تواند بر اثر عواملی خارج از اراده فرد، یا به صورت عمدی اتفاق بیفتد. عمل سقط جنین، در حقوق بسیاری از کشورها، جرم بوده و برای انجام دهنده آن، مجازات در نظر گرفته شده است.


در قانون کشور ما، سقط جنینی که به صورت خود خواسته و بدون مجوز پزشکی انجام می گیرد، دارای مجازات تعزیری و مجازات دیه است. البته، در مواردی که نگه داشتن جنین، برای مادر، خطر جانی داشته باشد، برای سقط جنین، دیه در نظر گرفته نمی شود. دیه سقط جنین، بسته به اینکه جنین، در کدام هفته از بارداری، سقط شده است، متفاوت می باشد.


با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، به بررسی دیه سقط جنین پرداخته؛ در ادامه، دیه جنین سقط شده در دو هفتگی، چهار هفتگی، هشت هفتگی، قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن را بیان خواهیم کرد. همچنین، در خصوص محاسبه کفاره دیه سقط جنین به تومان، توضیح خواهیم داد. چنانچه، سوالاتی پیرامون موضوع دیه سقط جنین یا محاسبه کفاره دیه سقط جنین به تومان دارید، با ما همراه باشید.

دیه سقط جنین

سقط جنین، به معنای اتمام بارداری و از بین رفتن جنین می باشد. سقط جنین، می تواند به صورت غیر عمدی، یا به صورت عمدی باشد. سقط جنین عمدی نیز، می تواند با مجوز و دستور پزشک، به علت خطر جنین برای مادر باردار یا وجود مسائلی در جنین، نظیر عدم تشکیل قلب، اختلالات کروموزمی و مواردی از این دست باشد، یا بدون علت موجه، توسط مادر باردار یا هر شخصی دیگری انجام شود.


در شرع مقدس، سقط جنین، گناه بوده و برای سقط جنین عمدی و بدون مجوز پزشکی، کفاره در نظر گرفته شده است. کفاره جنین سقط شده، با توجه به مرجع تقلید افراد، متفاوت است. برخی فقها، کفاره سقط جنین عمدی را دو ماه روزه و برخی اطعام ده فقیر اعلام نموده اند. در هر صورت، می توان اقدام به محاسبه دیه کفاره سقط جنین به تومان و نرخ روز نمود.


در قانون مجازات اسلامی، سقط جنین عمدی، جرم بوده و برای مرتکب آن، علاوه بر مجازات های تعزیری، نظیر حبس، مجازات دیه را در پی خواهد داشت. دیه سقط جنین عمدی، با توجه به اینکه این عمل، در کدام یک از مراحل و هفته های بارداری رخ داده است، متفاوت می باشد. این دیه، پس از پرداخت آن، توسط مسئول پرداخت دیه، به وراث جنین تعلق می گیرد. البته، اگر انجام دهنده عمل سقط، جزو وراث باشد، از آن محروم خواهد بود. البته، از آنجا که هر ساله، نرخ دیه، با توجه به شاخص بانک مرکزی تغییر می کند، هنگام پرداخت، باید، اقدام به محاسبه دیه سقط جنین به تومان و نرخ روز نمود.


حتما بخوانید: جرم سقط جنین و مجازات آندیه سقط نطفه ( دو هفتگی )

در قسمت قبل، توضیح دادیم که مطابق قانون مجازات اسلامی، سقط جنین، جرم بوده و به آن، دیه تعلق می گیرد. همچنین، گفتیم در پرداخت دیه سقط جنین، باید اقدام به محاسبه کفاره دیه سقط جنین به تومان و نرخ روز نمود. در این قسمت قصد داریم، در خصوص دیه سقط جنین، در مرحله نطفه و تا دو هفتگی، توضیح دهیم که به شرح زیر، می باشد:


دیه سقط نطفه که در رحم ایجاد شده است، بر اساس بند الف ماده 716 قانون مجازات اسلامی، دو صدم دیه کامل است. با محاسبه دیه سقط جنین به تومان، مطابق نرخ دیه سال 1400، دیه سقط جنین، در این مرحله، معادل، 9 میلیون و 600 هزار تومان می باشد.


بر اساس بند الف ماده 716 قانون مجازات اسلامی، "دیه نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل می باشد".


بیشتر بخوانید: دیه چیست و در چه مواردی باید پرداخت شود
دیه سقط علقه ( چهار هفتگی )

در قسمت قبل، در خصوص دیه سقط جنین، در مرحله نطفه و تا دو هفتگی، توضیح دادیم. در این قسمت، قصد داریم، در خصوص دیه سقط جنین، در مرحله علقه، توضیح دهیم. علقه، یعنی اینکه رویان یا جنین، به صورت خون بسته شده است و در چهارمین هفته رشد خود می باشد. طبق قانون، دیه جنین چهار هفته، چهار صدم دیه کامل است که هنگام محاسبه دیه سقط جنین به تومان، بر اساس نرخ دیه سال ۱۴۰۰، معادل 19 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.


بر اساس بند ب ماده 716 قانون مجازات اسلامی، "دیه علقه که در آن، جنین، به صورت خون بسته در می آید، چهار صدم دیه کامل است."
دیه سقط مضغه ( هشت هفتگی ) 

مضغه یعنی اینکه جنین، به صورت توده گوشتی درآمده است و تقریبا در 8 هفتگی رشد خود، به سر می برد. دیه سقط مضغه، در ماده 716 قانون مجازات اسلامی، شش صدم دیه کامل، تعریف شده است که در محاسبه دیه سقط جنین به تومان، بر اساس نرخ دیه 1400، معادل 28 میلیون و 800 هزار تومان می باشد.


بر اساس بند پ ماده 716 قانون مجازات اسلامی، "دیه مضغه که در آن، جنین، به صورت توده گوشت در می آید، شش صدم دیه کامل است."


بیشتر بخوانید: مهلت پرداخت دیهدیه سقط عظام ( 12 هفتگی ) 

عظام، یعنی، جنین به صورت استخوان در آمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است. مرحله عظام، یعنی جنین، در 12 هفتگی رشد خود، به سر می برد. دیه سقط جنین، در این مرحله، در بند ت ماده 716 قانون مجازات اسلامی، معادل هشت صدم دیه کامل، بیان شده است. بر اساس محاسبه دیه سقط جنین به تومان و بر اساس نرخ دیه ۱۴۰۰، دیه سقط جنین، در این مرحله، معادل، 38 میلیون و 400 هزار تومان می باشد.


بر اساس بندت ماده 716 قانون مجازات اسلامی، "دیه عظام که در آن، جنین، به صورت استخوان در آمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کامل است."
دیه جنین کاملی که روح ندارد ( تا 16 هفتگی ) 

جنین، تا حدود 16 هفتگی، تقریبا کامل است و استخوان و گوشت او تا حد زیادی، رشد کرده است، اما بر اساس اعتقادات شرعی، در او، روح دمیده نشده است. در بند ث ماده 716 قانون مجازات اسلامی، "دیه جنینی که گوشت و استخوان بندی آن، تمام شده، ولی روح، در آن، دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل می باشد".  با توجه به محاسبه دیه سقط جنین به تومان و بر اساس نرخ دیه 1400، دیه سقط جنین، در این مرحله، معادل 48 میلیون تومان می باشد.


بر اساس بند ث ماده 716 قانون مجازات اسلامی، "دیه جنینی که گوشت و استخوان بندی آن، تمام شده، ولی روح، در آن، دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل می باشد."


بیشتر بخوانید: میزان دیه انواع صدمات وارد شده به بینی
دیه جنین کاملی که روح دارد ( از 16 هفتگی به بعد ) 

درقسمت های قبل، در خصوص دیه سقط جنین، در مراحل و هفته های مختلف بارداری، توضیح دادیم. تا قبل از دمیده شدن روح در جنین، در تعیین مقدار دیه جنین، تفاوتی بین دختر و پسر وجود نداشت. اما از زمانی که در جنین، روح دمیده می شود، مقدار دیه، با توجه به جنسیت، تعیین می شود و این امر، در ماده 716 قانون مجازات اسلامی، در بند ج بیان شده است.


جنین، از 16 هفتگی به بعد، روح دارد و انسان کاملی محسوب می شود. دیه سقط جنین، در این مرحله، با توجه به اینکه جنسیت جنین، پسر، دختر یا خنثی باشد، متفاوت است. بر اساس بند ج ماده 716 قانون مجازات اسلامی، دیه سقط جنین، بعد از 16 هفتگی، از قرار زیر می باشد:


دیه جنین پسر : مبلغ دیه کامل انسان است که بر اساس محاسبه دیه سقط جنین به تومان، با توجه به نرخ دیه ۱۴۰۰، 480 میلیون تومان است. .


دیه جنین دختر : معادل نصف دیه کامل است که بر اساس محاسبه دیه سقط جنین به تومان، با توجه به نرخ دیه 1400، 240 میلیون تومان است.


دیه جنین خنثی : خنثی، کسی است که هم آلت مردانه دارد و هم آلت زنانه. دیه سقط جینن خنثی، سه چهارم دیه کامل است که بر اساس محاسبه دیه سقط جنین به تومان، با توجه به نرخ دیه ۱۴۰۰، 360 میلیون تومان است.


نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص برابری دیه جنین دختر با دیه مرد


اداره حقوقی قوه قضائیه، در پاسخ به سوال طرح شده مرتبط با برابری دیه جنین دختر و پسر  که آیا بند «ج» ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با موضوع نصف دیه جنین پسر برای جنین دختر، تحت شمول تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته و در صورتی که جنایتی بر جنین دختر واقع شود، صندوق تامین خسارت های بدنی، تفاوت دیه تا دیه کامل را می پردازد؟ اقدام به صدور نظریه مشورتی به شرح ذیل نمود:


«با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر یکسان‌ سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌ های بدنی پرداخت شود.»


در ادامه بخوانید: نرخ دیه در سال 1400

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دیه سقط جنین در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارایه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه سقط جنین پاسخ دهند .سوالات متداول1- دیه سقط جنین چگونه محاسبه می شود؟

دیه سقط جنین با توجه به ماده 716 قانون مجازات اسلامی محاسبه می شود و بر اساس اینکه جنین در کدام مرحله از بارداری سقط شود متفاوت خواهد بود که توضیحات آن در متن مقاله ارایه شده است.2- دیه سقط جنین در هشت هفتگی چقدر است ؟

دیه سقط جنین در هشت هفتگی در قانون شش صدم دیه کامل تعریف شده است که میزان آن مطابق با دیه 1400 بیست و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان می باشد و در مقاله به طور کامل بررسی شده است.3- دیه سقط جنین کاملی که روح ندارد چقدر است ؟

دیه سقط جنین کاملی که روح ندارد یک دهم دیه کامل است که میزان آن مطابق با دیه سال 1400 چهل و هشت میلیون تومان می باشد که توضیحات آن در مقاله آمده است.


منبع : دیه سقط جنین