قرار اناطه چیست

در این مقاله قرار اناطه چیست و انواع قرار اناطه را مورد بررسی قرار می دهیم .
بخش مهمی از آرائی که در دادگاه ها صادر می شوند ، به شکل قرار هستند که این قرارها را می توان به انواع مختلفی تقسیم بندی کرد . یکی از مهم ترین و پر کاربردترین انواع قرارهای صادره توسط دادگاه ها ، قرار اناطه است که در واقع زمانی صادر می شود که دادگاه رسیدگی کننده به پرونده برای احراز موضوعی که در صلاحیتش نیست ، قرار اناطه صادر می کند تا ذی نفع آن پرونده به دادگاه صالح مراجعه و رسیدگی به قرار اناطه را تقاضا نماید . به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوالات بپردازیم که اناطه به چه معناست ، قرار اناطه یعنی چه و قرار اناطه در حقوق چیست . به همین دلیل ، نخست به بررسی قرار اناطه چیست پرداخته و سپس انواع قرار اناطه را مورد بررسی قرار می دهیم .
” اگر رسیدگی به یک پرونده در دادگاه منوط و موکول به اثبات موضوع دیگری باشد که رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری باشد ، دادگاه رسیدگی کننده “
قرار اناطه چیست

برای پاسخ به این سوال که قرار اناطه چیست و قرار اناطه در حقوق به چه معناست ، نخست لازم است که معنای لغوی اناطه را مورد بررسی قرار دهیم ؛ چرا که مفهوم " قرار اناطه در حقوق " با " مفهوم لغوی اناطه " مرتبط است . در مفهوم لغوی ، " اناطه " به معنای منوط کردن و موکول کردن آمده است . به این ترتیب ، اگر رسیدگی به یک پرونده در دادگاه منوط و موکول به اثبات موضوع دیگری باشد که رسیدگی به آن موضوع در صلاحیت دادگاه دیگری باشد ، دادگاه رسیدگی کننده قراری تحت عنوان " قرار اناطه " صادر می نماید تا شخص ذی نفع در پرونده آن موضوع را نزد مرجع صالح اقامه نماید و بعد از مشخص شدن نتیجه بررسی ، دادگاه اول به پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند . به عنوان مثال ، اگر زنی در دادگاه کیفری از شوهر خود به جرم ترک انفاق شکایت کیفری نموده باشد ولی مرد منکر رابطه زناشویی میان خود و آن زن باشد ، از آن جهت که احراز رابطه زوجیت زن و مرد در صلاحیت دادگاه های کیفری نبوده و در صلاحیت دادگاه خانواده است ، دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند تا دادگاه صالح ( دادگاه خانواده ) رابطه زوجیت زن و مرد را احراز نموده و پس از احراز این موضوع ، دادگاه کیفری جرم ترک انفاق را مورد بررسی قرار دهد .


قرار اناطه در آیین دادرسی مدنی

در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی ، قرار اناطه و شرایط صدور آن در امور حقوقی مورد پیش بینی قرار گرفته است . بر اساس این ماده ، " هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم ‌از مرجع صلاحیت دار متوقف می‌شود . در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه ‌رسیدگی کننده تسلیم نماید ؛ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نماید " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار اناطه در امور حقوقی کلیک کنید .
قرار اناطه در آیین دادرسی کیفری

علاوه بر پیش بینی قرار اناطه در امور حقوقی ، قانون آیین دادرسی کیفری نیز قرار اناطه در امر کیفری را پیش بینی نموده است . بر اساس ماده 21 این قانون ، " هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ، با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت ، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه ، بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار اناطه در امور کیفری کلیک کنید .
قرار اناطه در دیوان عدالت اداری

در قانون دیوان عدالت اداری نیز صدور قرار اناطه مورد پیش بینی قرار گرفته است . وفق ماده 50 این قانون ، " هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است ، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود . ذی‌ نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان ، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع ، به دیوان تسلیم نماید . در غیر این صورت ، دیوان به رسیدگی خود ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی می‌ گیرد " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار اناطه در دیوان عدالت اداری و دیوان عدالت اداری کلیک کنید .


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قرار اناطه و انواع آن به کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرار اناطه و انواع آن پاسخ دهند .


منبع : قرار اناطه چیست