مهریه فریب در ازدواج یا تدلیس

در این مقاله تدلیس در ازدواج ، تکلیف مهریه در تدلیس در ازدواج و خسارت تدلیس در ازدواج را بررسی می کنیم .


بر اساس قانون مدنی ، تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود . بنابراین ، تدلیس می تواند ضمن عقد نکاح نیز انجام شده و سبب فریب دیگری شود . بر اساس قانون مدنی ، فریب کاری در ازدواج یا تدلیس در نکاح می تواند سبب فسخ ازدواج از سوی فریب خورده شود . البته اگر رابطه زناشویی اتفاق افتاده باشد ، مرد مکلف به پرداخت مهریه به زن می باشد . به همین دلیل در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که تکلیف مهریه در تدلیس در نکاح چیست ؟ آیا در صورت فریب در ازدواج مهریه به زن تعلق می گیرد ؟ حکم تدلیس در ازدواج و مهریه به چه صورت است ؟ برای پاسخ دادن به این سوالات ، نخست به بررسی تدلیس در ازدواج پرداخته و سپس تکلیف مهریه در تدلیس در ازدواج و خسارت تدلیس در ازدواج را بررسی می کنیم .

تدلیس در ازدواج چیست

مفهوم فریب در ازدواج که در حقوق تحت عنوان تدلیس در نکاح نیز شناخته شده است ، به این معناست که شخصی با ارائه مشخصات غیر واقعی خود یا پنهان کردن عیوبی که در اوست ، با دیگری ازدواج نماید ؛ در حالی که اگر شخص مقابل از این عیوب آگاه بود ، اقدام به ازدواج نمی کرد . مانند این که زن خود را باکره معرفی کند ، در حالی که چنین نیست و یا مرد خود را به لحاظ مالی متمکن جلوه دهد در حالی که اینگونه نیست . در چنین شرایطی ، می توان از تدلیس در نکاح سخن گفت که سبب ایجاد حق فسخ نکاح برای شخص فریب خورده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه تدلیس در ازدواج چیست کلیک کنید .  
تکلیف مهریه در تدلیس در ازدواج

اکنون قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که تکلیف مهریه در تدلیس در ازدواج چیست ؟ پرداخت مهریه در صورت فریب در ازدواج را می توان به دو حالت تقسیم کرد :


نخست ، حالتی است که قبل از نزدیکی عقد نکاح فسخ شود . در این صورت ، بر اساس ماده 1101 قانون مدنی ، " هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود ، زن حق مهر ندارد ؛ مگر در صورتی که موجب فسخ عنن ( ناتوانی جنسی مرد ) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف مهر است " .


دوم ، حالتی است که بعد از نزدیکی عقد نکاح فسخ شود . در این صورت ، بر اساس مفهوم مخالف ماده 1101 قانون مدنی در می یابیم که اگر عقد نکاح بعد از نزدیکی زوجین به دلیلی فسخ شود ، زن مستحق تمام مهریه است . به این دلیل که زن به موجب عقد نکاح مالک مهریه شده است و پس از وقوع نزدیکی ، تمام مهریه به زن تعلق خواهد گرفت .
خسارت تدلیس در ازدواج

همانگونه که اشاره شد ، اگر عقد نکاح پس از نزدیکی فسخ شود ، مرد باید تمام مهریه را به زن بپردازد ؛ لکن در قانون مدنی امکان جبران خسارت تدلیس یا فریب در ازدواج نیز پیش بینی شده است . یعنی اینکه اگر شخصی غیر از خود زن ( مانند نزدیکان وی ) مرد را فریب داده و راضی به ازدواج با زن نموده باشد ، در صورت مطالبه ، مکلف به پرداخت خسارت به شخص فریب خورده می باشد ؛ لذا مرد می تواند خسارت خود یعنی تفاوت مهریه دختر باکره و زن غیر باکره که به زن پرداخت شده است را از شخص فریبکار مطالبه کند . اما اگر شخص فریبکار در ازدواج ، خود زن باشد ، مرد می تواند ما به التفاوت مهریه دختر باکره و زن غیر باکره را از مهریه کم کرده و باقی را به وی بپردازد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سکوت در فریب در ازدواج و جبران خسارت فریب در ازدواج کلیک کنید .


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مهریه فریب در ازدواج یا تدلیس در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مهریه فریب در ازدواج یا تدلیس پاسخ دهند .


منبع : مهریه فریب در ازدواج یا تدلیس