میزان فدیه در طلاق خلع

در این مقاله به بررسی طلاق خلع ، فدیه در طلاق خلع و میزان فدیه در طلاق خلع خواهیم پرداخت .


یکی از انواع طلاق ، بر اساس قانون مدنی ، طلاق خلع است که در آن ، زن به واسطه بیزاری از شوهر ، برای آنکه وی را راضی یه طلاق کند ، مالی را به او می بخشد که به آن فدیه هم گفته می شود . اما سوالی که در این خصوص ممکن است مطرح شود ، آن است که میزان فدیه در طلاق خلع چقدر است و مقدار فدیه در طلاق خلع چقدر است . قانون مدنی ، در خصوص اینکه مقدار فدیه طلاق خلع چقدر است ، حکم خاصی مقرر نداشته است و تنها به بیان این مطلب کلی پرداخته که میزان فدیه طلاق خلع می تواند عین مهریه ، بیشتر از مهریه یا کمتر از مهریه باشد . به همین مناسبت ، در این مقاله به بررسی طلاق خلع ، فدیه در طلاق خلع و میزان فدیه در طلاق خلع خواهیم پرداخت .

طلاق خلع چیست

یکی از انواع طلاق ، طبق قانون مدنی ، طلاق خلع است . طلاق خلع در ماده 1146 قانون مدنی تعریف شده است . بر اساس این ماده ، طلاق خلع طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد ، در مقابل مالی که به وی می دهد ، طلاق بگیرد ؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه طلاق خلع چیست و چه شرایطی دارد و عده طلاق خلع کلیک کنید .


فدیه در طلاق خلع

بر اساس تعریفی که از طلاق خلع ارائه شد ، در طلاق خلع زن از شوهر خود کراهت دارد و به آن دلیل که حق طلاق دادن زن به اختیار مرد است ، با بخشیدن مالی به شوهرش ، وی را راضی به طلاق دادن می نماید . به مالی که زن به همسرش می بخشد تا او را راضی به طلاق کند ، " فدیه در طلاق خلع " گفته می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد رجوع از طلاق خلع کلیک کنید . 
میزان فدیه در طلاق خلع

در قانون مدنی ، مقدار فدیه در طلاق خلع مشخص نشده است . بر اساس ماده 1146 قانون مدنی ، فدیه یا مبلغی که در طلاق خلع ، زن به شوهرش می بخشد ، می تواند معادل مهریه زن باشد و یا کمتر و یا بیشتر از مهریه باشد و از این بابت محدودیتی نخواهد داشت . اما در طلاق مبارات ، که تنفر زوجین دو جانبه است ، مقدار فدیه نمی تواند بیشتر از مهریه باشد . نکته مهم در این رابطه آن است که پذیرش میزان فدیه در طلاق خلع ، به عهده مرد است و مرد می تواند با توجه به مقدار فدیه ، آن را پذیرفته و زن را طلاق بدهد و یا مقدار فدیه را نپذیرد .


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان فدیه در طلاق خلع  در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون میزان فدیه در طلاق خلع  پاسخ دهند .


منبع : میزان فدیه در طلاق خلع