پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن

زنان، ممکن است با دلایل موجه و یا غیر موجه، اقدام به ترک منزل همسر خود نمایند. چنانچه زن، بدون عذر موجه، اقدام به ترک خانه نماید، با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر و حکم فرار زن شوهردار که در قانون آمده است، روبرو خواهد شد. حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر در قانون، شامل قطع نفقه زن و امکان ازدواج مجدد مرد، در صورت درخواست از دادگاه، می باشد.


بر اساس قانون مدنی، وقوع عقد نکاح میان زن و مرد، آن ها را به زوجیت یکدیگر در می آورد. همچنین، وقوع این عقد، حقوقی را برای آن ها و تکالیف مختلفی را بر عهده آنان، ایجاد می نماید. یکی از مهم ترین این تکالیف که در قانون مدنی، به آن توجه ویژه شده است، تکلیف زن، به زندگی زیر یک سقف با مرد است.


گاهی، بنا به دلایل مختلف، زنان، اقدام به ترک کردن منزل همسر خود می نمایند و به همین دلیل، امکان ایفای وظایف زناشویی از بین خواهد رفت. ترک منزل توسط زن، در صورتی که با عذر موجهی نظیر اعتیاد مرد، بد دهنی مرد، نداشتن امنیت جانی زن و مواردی نظیر این ها نباشد، زن را با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر که در قانون آمده، مواجه خواهد کرد.


از این رو، در این مقاله، قصد داریم به تعریف ترک کردن خانه توسط زوجه بپردازیم و در ادامه، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر را بیان کنیم. چنانچه سوالاتی پیرامون حکم فرار زن شوهردار دارید، با ما همراه باشید.

ترک کردن خانه توسط زن

بر اساس قانون مدنی، زن مکلف است تا در مقابل شوهر، از وی تمکین نماید. البته، به علت ارتباط تمکین با نفقه، در قبال تمکین از شوهر، زن، استحقاق دریافت نفقه را داشته و بنابراین، پرداخت نفقه، از تکالیف مرد است. تمکین، به دو صورت عام و خاص، می باشد. تمکین عام از شوهر، به معنای آن است که زن، باید در امور کلی زندگی خانوادگی، از شوهر خود، تبعیت نموده و تمکین خاص نیز، ناظر بر روابط زناشویی میان زوجین است.


با تعریف ارائه شده از تمکین عام و خاص، یکی از مهم ترین مصادیق تمکین زن از شوهر را می توان تحت عنوان لزوم سکونت زن، در محل اقامت زوج دانست. بر این اساس، اصولا زن باید در همان منزلی که شوهر تدارک دیده است، سکونت کند و بدون اجازه و رضایت وی، یا بدون عذر موجه، اقدام به ترک منزل، ننماید. درغیر این صورت با حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر و حکم فرار زن شوهردار​ در قانون، مواجه خواهد شد.


اما در مواردی زنان، اقدام به ترک منزل همسر خود می نمایند. در مواردی که زن، بدون توجه به وظیفه قانونی خود و بدون اینکه یکی از موارد موجه عدم تمکین زن وجود داشته باشد، اقدام به ترک منزل و سکونت در محلی غیر از محل اقامت شوهرش کند، می توان از ترک منزل توسط زن سخن گفت. در قانون، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر، بیان شده است. حکم فرار زن شوهردار، شامل مواردی نظیر عدم تعلق نفقه به او می باشد.


ترک منزل، در صورت داشتن عذر موجه و اثبات آن، مسقط  حق نفقه زن نمی باشد و در صورت وجود عذر موجه برای ترک منزل، زن می تواند با ارایه دادخواست تقاضای مسکن علی حده و با رای دادگاه، مرد را ملزم به تهیه مسکن جداگانه، برای خود نماید و همچنان از او، نفقه دریافت کند.


حتما بخوانید: تمکین چیست و عدم تمکین به چه معناستپیامدهای ترک منزل توسط زوجه چیست

در قسمت قبل، اشاره شد، ترک منزل توسط زن، پیامدهای قانونی در پی خواهد داشت. حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر یا حکم فرار زن شوهردار، در قانون مدنی مشخص شده است. در این قسمت، قصد داریم، با عنایت به قوانین مختلف، از جمله قانون مدنی، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر را، جز در مواردی که زن مجاز به عدم تمکین است، مورد تحلیل قرار بدهیم. عواقب ترک منزل توسط زن، به شرح زیر است:


اولین و مهم ترین عواقب ترک خانه توسط زن، آن است که به سبب اتفاق افتادن عدم تمکین از سوی زن، حق مطالبه نفقه، توسط زن از بین می رود و مرد، دیگر الزامی بابت پرداخت نفقه به زوجه، نخواهد داشت. البته، این در صورتی است که ترک خانه از سوی زوجه، توسط زوج به اثبات برسد. ارسال اظهارنامه عدم تمکین، برای ارایه به دادگاه در مراحل بعد، در این خصوص، کمک کننده خواهد بود.


دومین پیامد و عواقبی که ترک کردن منزل توسط زن، برای او به همراه می آورد، عدم اجرای شرط تنصیف اموال در هنگامی است که مرد، اقدام به طلاق می کند. چنانچه ترک منزل توسط زن، به اثبات رسیده باشد و حکم نشوز زن، صادر شده باشد، در هنگام طلاق، مرد دیگر ملزم به اجرای شرط تنصیف اموال که در عقد نامه آمده است، نخواهد بود. 


سومین پیامد از پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن، در خصوص امکان ازدواج مجدد مرد می باشد. به این معنا که اگر ترک خانه توسط زوجه که مصداق بارزی از عدم تمکین محسوب می شود، در دادگاه به اثبات برسد، مرد می تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از تجرد، در دادگاه، دادخواست اجازه ازدواج مجدد ارایه نماید. در این صورت، دادگاه ممکن است که اجازه ازدواج مجدد بدهد و با این حکم ، مرد می تواند نسبت به ازدواج مجدد اقدام کند.


نکته مهم و قابل توجه، این است که ترک منزل توسط زن، حکم جزایی، به همراه نخواهد داشت. به این معنا که ترک منزل توسط زن، جرم نمی باشد و زن را نمی توان به جرم ترک نمودن منزل، تحت تعقیب کیفری قرار داد. باید توجه داشت، هیچ زنی را نمی توان به زور و حتی با رای دادگاه، به اجبار، ملزم به تمکین نمود.


لذا، اگرچه در قانون، حکم قانونی خروج زوجه بدون اجازه شوهر، بیان شده است و ترک منزل توسط زن، آثار حقوقی همچون نشوز زوجه و به تبع آن، محرومیت از دریافت نفقه را به وجود می آورد و به مرد اجازه ازدواج مجدد می دهد، اما مرد، نمی تواند زن را به جرم ترک کردن منزل، مجازات کند یا او را به زور، به زندگی مشترک بازگرداند.


در ادامه بخوانید: حکم قانونی ترک منزل توسط مرد
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارایه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن پاسخ دهند.سوالات متداول1- ترک منزل توسط زن به چه معناست؟

ترک منزل توسط زن به معنای این است که زوجه بدون عذر موجه اقدام به ترک خانه همسر خود نموده و در جایی غیر از محل سکونت شوهر ادامه زندگی دهد که توضیح کامل آن در متن مقاله ارایه شده است.2- پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن چیست؟

از جمله مهم ترین پیامد قانونی ترک منزل توسط زن می توان به محرومیت از نفقه و امکان ازدواج مجدد شوهر اشاره کردکه توضیحات کامل آن در متن مقاله ارایه شده است.3- آیا پیامد قانونی ترک منزل توسط زن می تواند مجازات یا زندانی شدن باشد؟

ترک منزل توسط زن مجازات کیفری ندارد و زندانی شدن نمی تواند از پیامدهای قانونی ترک منزل باشد توضیحات کامل پیامدهای ترک منزل توسط زن در متن مقاله ارایه شده است.


منبع : پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن