آموزش مهارت جرات ورزی به نوجوانان

نوجوانی دوره حساسی است از رشد است که در آن تغییرات جسمی و روانی زیادی در دختران و پسران به وجود می آید که رسیدن به بلوغ و آمادگی برای بزرگسالی مهم ترین تغییر است و به مثابه آن ممکن است مشکلات زیادی نیز در این دوران به وجود بیاید . نوجوانان باید در این دوره مهارت های اساسی مانند ارتباط برقرار کردن ، کنترل خشم ، جرات ورزی و ... را یاد بگیرند . مهارت جرات ورزی می تواند اضطراب نوجوانان را کاهش داده و بر مهارت های ارتباطی آنها تاثیر مثبت بگذارد . جرات ورزی یک مهارت مهم است ولی برای نوجوانان اهمیت بیشتری دارد . به عنوان یک نوجوان شما فرصت های زیادی برای انتخاب دارید ، مهارت جرات ورزی به شما کمک می کند روی پای خودتان بایستید و قواعدی داشته باشید که از شما محافظت می کند . هدف از آموزش جرات ورزی تغییر در خود فرد است نه تغییر در دیگران ، تا بتواند نیازها ، احساسات و افکار خود را ابراز کرده و از آسیب های احتمالی در امان بماند . در ادامه این مقاله به آموزش مهارت جرات ورزی به نوجوانان می پردازیم . 

گام اول : با خودتان رو راست باشید

شما تجربه های زیادی با خانواده ، دوستان ، همسایگان و معلمان دارید و درنتیجه مجموعه ای از ارزش ها و تجارب در شما شکل گرفته است ، یک حس تعیین کننده درست و غلط که برای شما مرزهای اخلاقی برای هدایت زندگی تان به وجود می آورد . شما می دانید چه چیزی خوب و چه چیزی شیطانی است ، شما ارزش هایتان را به درستی می شناسید و باید از انها استفاده کنید تا تصمیم های درستی بگیرید که مطمئن هستید برای شما خوب است و ضرری در پی ندارد .


حتما بخوانید: شکل گبری هویت نوجوان
گام دوم : جرات داشته باشید

به عنوان یک نوجوان شما در برابر تصمیم هایتان چالش خواهید داشت ، ایستادن روی حرفتان و دفاع از باورها و ارزش هایتان جرات می خواهد ، اگر بخواهید در میان دوستانتان به شیوه ای متفاوت عمل کنید ممکن است کمی سخت باشد ؛ فقط موافقت کردن و همراهی با دیگران اسان است . عمل کردن به چیزی که از درستی آن مطمئن هستید ممکن است چالش برانگیز باشد . 
گام سوم : از قبل برنامه ریزی کنید

به این فکر کنید که اگر در موقعیتی قرار بگیرید که نیاز باشد با باورهایتان درباره ان تصمیم بگیرید چه خواهید کرد ؟ فرض کنید که یک دوست از شما می خواهد بدون دادن پول دزدکی وارد یک نمایش تئاتر شوید . شما می دانید که دزدکی رفتن اشتباه است و نمی خواهید این کار را انجام دهید ، آیا می دانید به دوستتان باید چه بگویید ؟ آیا می دانید چگونه جرات ورزانه به دوستتان پاسخ بدهید ؟


حتما بخوانید: تحقیر نوجوان

گام چهارم : " ما " را در ذهن داشته باشید

وقتی در یک موقعیت دشوار قرار دارید ، شما می خواهید خودی نشان بدهید و آنچه را به نظرتان درست است بیان کنید ، شما باید این کار را طوری انجام دهید که مخاطب احساس ارزشمندی کند . یک روش کارآمد استفاده از کلمه " من " است مثلا " من مایلم الان به خانه بروم " . سعی کنید استفاده درست از کلمه " من " را به درستی یاد بگیرید . گام پنجم : برای دفاع از خودتان آماده شوید 

شما ممکن است در هنگام انجام رفتار جرات مندانه درباره انچه که می خواهید و نمی خواهید انجام دهید با چالش رو به رو شوید . دوستانتان ممکن است به شما " بازنده " یا " ترسو " بگویند و این باعث شود شما خونسردی خودتان را از دست بدهید . اگر در این موقعیت قرار بگیرید چه می کنید ؟گام ششم : روی پای خودتان بایستید

گام آخر در آموزش مهارت جرات ورزی ایستادن روی پای خودتان است ، وقتی که شما از کارهایتان دفاع می کنید با فرد مقابل تماس چشمی محکمی داشته باشید ؛ اگر شما پایین یا جای دیگری را نگاه کنید یا عذرخواده به نظر برسید پاسخ شما یک نقطه ضعف تلقی خواهد شد . وضعیت خودتان را به یک وضعیت استوار ام با صدایی غیر تهدید کننده تغییر دهید ، پاسخی ندهید که جایی برای بحث باقی بگذارد و پاسخ خودتان را با لحنی عذرخواهانه ندهید . 

شما باید بتوانید قاطع باشید و اگر از کاری خوشتان نمی آید و نمی خواهید انجام دهید با روش رد قاطعانه عمل کنید و آن درخواست را رد کنید . 
منابع : 

تأثیر آموزش رفتار جرأتمندانه برکیفیت زندگی در مدرسه و اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر ؛ زهرا نادری نوبندگانی ، مهرآور مومنی جاوید ، سیمین حسینیان

اثربخشی آموزش مهارت های جرأت ورزی در دانش آموزان قربانی قلدری ؛ فرخنده مفیدی ، سید نبی الله قاسم تبار ، ندا نجف زاده

بهداشت روانی و سلامت جسمانی ؛ پروفسور جیمز رابینسون ، دکتر دبورا مک کورمیک ؛ ترجمه شهلا پزشک ، ژانت هاشمی آذر . 


حتما بخوانید: بدرفتاری نوجوانان

سوالات متداول1- ✔️ آموزش مهارت جرات ورزی به نوجوانان چگونه است؟

✔️ نوجوانان باید مهارت های اساسی مانند ارتباط برقرار کردن ، کنترل خشم ، جرات ورزی و ... را یاد بگیرند که در متن مقاله شرح داده شده است.

2- ✔️ گام اول مهارت جرات ورزی به نوجوانان چیست؟

✔️ در گام اول شما ارزش هایتان را به درستی می شناسید و باید از آن ها استفاده کنید کخه در متن مقاله توضیح داده شده است.

3- ✔️ گام دوم مهارت جرات ورزی به نوجوانان چیست؟

✔️ در گام دوم به عنوان یک نوجوان شما در برابر تصمیم هایتان چالش خواهید داشت که در متن مقاله شرح داده شده است.


منبع : آموزش مهارت جرات ورزی به نوجوانان