تاثیر مادر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

این را می دانیم که کودک تا یک سالگی بیش از هر کسی پایبند و وابسته مادرش می باشد و او را تنها تکیه گاه امن خود می داند و همین احساس نیاز از سوی کودک و تلاش مادر برای برطرف کردن این نیاز در اولین سال زندگی رابطه بسیار نیرومندی را میان مادر و کودک برقرار می کند که به رابطه عاطفی عمیق معروف است . همین رابطه زیربنای تمام تحولات روانی کودک در سال های بعدی زندگی است . دلبستگی ایمن در کودک از طریق مادر شکل می گیرد . تحولات اجتماعی و رشدی کودک در تعامل با مادر رشد می کند بنابراین نقش مادر رشد و تکامل کودک حیاتی است . حال اگر این مادر طوری رفتار کند که کودک نتواند رابطه مستحکمی با مادرش برقرار کند کودک در شناخت و خود و دنیای خارج به مشکلات زیادی بر می خورد . به دلیل اهمیت نقش مادر در سلامت روانی کودک در این مقاله به بررسی نقش مادر در بزهکاری کودکان و نوجوانان می پردازیم .


” کودک فاقد از محروم ار مهر مادری یا رابطه سازنده میان مادر و کودک مستعد تر از هر فردی برای بزهکاری است . “نداشتن مادر و تاثیر آن بر بزهکاری

مادر در ذهن کودک تمام دنیا قلمداد می شود . کودک در زندگی خود بارها تحربه می کند که مادر گاهی از او دور می شود و دوباره بر می گردد و همین حضور غیبت های متمادی زمینه نیاز کودک به مادر را بیش از پیش فراهم می کند . کودک می فهمد که با دوی مادر نباید خودش را ببازد و دیر یا زود مادر در کنارش خواهد بود . اگرکودک به برگشتن مادر اطمینان داشته باشد اگر در یک محیط تنها بماند به دنبال سازگاری با آن و شناخت محیط می رود .


بیشتر کودکانی که ترس از مدرسه دارند به این دلیل است که مادرشان این حس اعتماد و اطمینان به برگشت را در انها به وجود نیاورده است . نقش مادر در بزهکاری کودکان بسیار مهم و پر رنگ است به طوری که تحقیقات نشان داده اند کودکانی که مادر نداشته اند یا مادر سرپرست خوبی نبوده است ویژگی های زیر را دارند : 


کودکانی که در یک سالگی از مادر دور بوده اند اکثرا کودکانی هستند که بسیار زودرنج بوده و به هر بهانه ای گریه می کنند.


کودکانی که از سرپرستی مستقیم مادر محروم بوده اند همیشه خود را تشنه محبت نشان می دهند و با هر کسی بدون توجه به عواقب آن دوست می شوند و یا خود را در آغوش طرف مقابل می اندازند .


کودکانی مه بیش از دو ماه از مادر دور بوده اند یا در مهد کودک ها نگه داری شده اند به راحتی نمی توانند با دیگران رابطه برقرار کنند و روحیه دگر ستیزی دارند . نگرانی و عدم اعتماد به دیگران و ترس همیشه در ذهنشان وجود دارد و اگر مشکلی برایشان به وجود بیاید سریع نا امید شده و شروع به گریه می کنند . 


کودکانی که به طور کامل از محبت مادر محروم بوده و سرپرست های مختلفی داشته اند کودکانی حساس هستند . گوشه گیر و کم حرف هستند . علاقه ای به ارتباط با دیگران ندارند ، گریه نمی کنند و بیشتر به شکل یک مرده متحرک هستند . لبخندشان کمرنگ و نگاه هایشان سرد و بی روح است . این کودکان اگر از کودکی مورد درمان قرار نگیرند در بزرگسالی دچار مشکلات روانی زیادی می شوند و برای جامعه خطر به حساب می آیند . 


کودکانی که به دلیل طلاق والدین و یا مرگ مادر از از محبت مادری محروم می شوند وضعیت بسیار بدی دارند . چهره این کودکان سرد و اخموست . نگاهشان بی حرکت و نگران است و مدام به دوردست ها خیره می شوند . این کودکان زیاد خیال پردازی می کنند ، در توجه و تمرکز مشکل دارند و گریه هایشان بیشتر به دعوا شباهت دارد . 


در نهایت به این نتیجه می رسیم که کودک فاقد مهر مادر در ایجاد ارتباط با محیط اطراف خود و سایر انسان ها دچار مشکل بوده و بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های روانی است . به همین خاطر باید به روابط مادر و کودک بیش از هر چیزی اهمیت داده شود تا کودکان پرورش یافته در آینده دچار مشکلات خاصی نشده و به یک معضل اجتماعی تبدیل نشوند . 


حتما بخوانید: بزهکاری نوجوانان
جدا ماندن مادر از کودک و به وجود آمدن شخصیت بزهکارانه در کودک

باول بای اعتقاد دارد که اگر کودکی در پنج سال اول زندگی از رابطه مستقیم و مهر مادرانه دور باشد در آن کودک سنگ زیربنای بزهکاری روی هم چیده می شود و کودک ناخواسته مستعد بزهکاری می شود . اولین اثر مخرب شخصیتی در این کودکان به صورن انتقام گیری از اجتماع و از محیط خود دیده می شود و کودک ناخواسته دست به دزدی در خانه یا مدرسه می زند . بررسی های وی نشان داده اند که 40 % از کودکان بزهکار که جرم آنها دزدی بوده است از مهر مادری محروم بوده اند . 

به عقیده اریکسون کودک در سن 18 ماهگی شخصیت واقعی خود را پیدا می کند و این مادر است که کودک را در این مقطع بزهکار بار آورده یا سالم به اجتماع تحویل می دهد . زمانی که کودک با بی تفاوتی مادر مواجه می شود و به نیازش توجه نمی شود کودکی بی اعتماد بار می آید و در آینده شخصتی متزلزل پیدا کرده و بزهکاری به راحتی در او رشد می کند و در سنین نوجوانی یا حتی زودتر خود را نشان می دهد . 


منبع : ناسازگاری و بزهکاری در کودکان ؛ هالوگ یاووزار ، ترجمه قدیر گلکاریان


در ادامه بخوانید: دلبستگی در کودکان
سوالات متداول1- ✔️ تاثیر مادر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان چیست؟

✔️ تاثیر مادر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان به دلیل اهمیت نقش مادر در سلامت روانی آن ها است که در متن مقاله شرح داده شده است.


2- ✔️ نداشتن مادر و تاثیر آن بر بزهکاری چیست؟

✔️ تحقیقات نشان داده اند بسیاری از کودکانی که مادر نداشته اند یا مادر سرپرست خوبی نبوده است به بزهکاری روی آورده که در متن مقاله توضیح داده شده است.


3- ✔️ جدا ماندن مادر از کودک چه تاثیری بر برهکاری او دارد؟

✔️ زمانی که کودک با بی تفاوتی مادر مواجه می شود در آینده شخصتی متزلزل پیدا کرده و بزهکاری در او رخ می دهد که در متن مقاله شرح داده شده است.


منبع : تاثیر مادر بر بزهکاری کودکان و نوجوانان