حرمت نفس چیست

حرمت نفس اعتقاد و باوری هست که افراد درباره اهمیت و ارزش خود دارند . همان گونه که بدن و جسم افراد استخوان و اسکلت بندی دارد روان انسان هم نیاز به اسکلت بندی دارد و اسکلت بندی روان انسان بر عهده عزت نفس یا حرمت نفس است . بدون عزت نفس روان انسان دوام نخواهد داشت و متزلزل و آشفته است . عزت نفس را می توان با عوامل مختلف در نظر گرفت . مانند این که فردی که عزت نفس دارد اعتقاد دارد انسان افرادی مقدس هستند و همه انسان ها با هم برابر هستند عامل دیگر در تعیین عزت نفس دوست داشتن خود ، و احساس رضایت از آن چه که فرد هست و هرچه که فرد هست و نداشتن خجالت و شرم از وجود خود است ، در کل حرمت نفس بخشی از هویت افراد است . افرادی که حرمت نفس پایینی دارند در زندگی با مشکلات زیادی مانند اضطراب ، افسردگی ، احساس تنهایی ، آسیب پذیری نسبت به مواد مخدر ، شکست عشقی و ... روبه رو می شوند .

در این مقاله به بررسی موضوع عزت نفس ، تعریف آن و مشخصات آن می پردازیم .


” عزت نفس اعتقاد و باوری هست که افراد درباره اهمیت و ارزش خود دارند . “
تعریف حرمت نفس

یکی از مولفه های مهم مهارت خودآگاهی حرمت نفس است . عزت نفس چیزی نیست که مانند یک مهارت آموخته شود بلکه حرمت نفس پیامد مجموعه ای از عوامل فردی ، اجتماعی و خانوادگی است . عزت نفس به احساس ارزشمندی شخص اشاره دارد که تحت تاثیر عوامل عملکرد ، موفقیت ها ، توانایی ها ، ظاهر شخصی و قضاوت های افراد مهم است . در واقع حرمت نفس یا عزت نفس یک باور درونی فرد از خودش در جهت دستیابی به خواسته ها و اهداف زندگیش است .


حتما بخوانید: راه های افزایش عزت نفسمشخصات حرمت نفس

انسان ها در نتیجه ی واکنش هایی که از دیگران ، به ویژه افراد مهم دریافت می کنند نگرش هایی در مورد ارزشمند بودن خود پیدا می کنند . حرمت نفس بالا نشان دهنده احساسات شخصی خاصی است که به آسانی تحت تاثیر موانع ، تعرض ها و دیدگاه های منفی در مورد توانایی ها یا ظاهر قرار نمی گیرد . حرمت نفس بالا به اعتماد به نفس منجر می شود که تصمیم گیری خوب و مستقلانه و برخورد مناسب با تعارضات بین فردی را تسهیل می نماید . عزت نفس افراد در محیط حمایت کننده و مثبت تقویت می شود . عزت نفس پایین یکی از عوامل بازدارنده رشد اجتماعی است . با این حال افراد برخوردار از عزت نفس بالا ( مانند گروه های بزهکار ) نیز دچار رشد اجتماعی مختل می شوند . عزت نفس افراد ، متاثر از تجارب ، رویدادها و شرایط زندگی آنان است . با این حال حرمت نفس چیزی است که افراد می توانند از طریق تجربه آن را کنترل نمایند . برای داشتن حرمت نفس بالا افراد باید اول بدانند چه چیزی در آنان احساسات خوب به وجود می آورد و سپس به گونه ای برنامه ریزی کنند که این نوع رویدادها در زندگی شان رخ دهد . 


در ادامه بخوانید: افزایش عزت نفس کودکانسوالات متداول1- ✔️ تعریف حرمت نفس چیست؟

✔️ یکی از مولفه های مهم مهارت خودآگاهی حرمت نفس است و چیزی نیست که مانند یک مهارت آموخته شود که در متن مقاله شرح دادیم.

2- ✔️ مشخصات حرمت نفس چیست؟

✔️ انسان ها در نتیجه ی واکنش هایی که از دیگران ، به ویژه افراد مهم دریافت می کنند نگرش هایی در مورد ارزشمند بودن خود پیدا می کنند که در متن مقاله توضیح دادیم.

3- ✔️ حرمت نفس بالا نشان دهنده چیست؟

✔️ حرمت نفس بالا نشان دهنده احساسات شخصی خاصی است که به آسانی تحت تاثیر موانع قرار نمیگیرد و در متن مقاله شرح داده شده است.


منبع : حرمت نفس چیست