عوامل موثر بر مشارکت پدر در فرزندپروری

یک تفکر کلیشه ای سال ها پیش در بین مردم رواج داشت و این تفکر این بود که مادران مسولیت تربیت و بزرگ کردن فرزندان را دارند و پدران نقش تامین کننده مالی را دارند ؛ این تفکر در حال حاضر در حال از بین رفتن است زیرا در بیشتر جوامع مادران نقش مهمی در تامین منابع مالی خانواده دارند و به نقش تربیتی پدران نیز بیشتر توجه می شود و مطالعاتی که انجام شده است نیز اهمیت نقش پدران در تربیت فرزندان را تایید کرده اند ، درست است که اهمیت نقش پدران در فرزندپروری تایید شده است ولی با توجه به وظایفی که پدران بر عهده دارند این موضوع کار ساده ای نیست و عوامل بسیاری زیادی مانند مسولیت های پدر ، خصوصیات پدر ، مادر و کودک بر مشارکت پدر در فرزندپروری تاثیر دارند . در ادامه این مقاله به بیان عوامل موثر بر مشارکت پدر در فرزندپروری می پردازیم . 

عوامل زمینه ای موثر بر مشارکت پدر در فرزندپروری

تعداد اعضای خانواده و مشکلات اقتصادی از عواملی است که مشارکت پدر را تحت تاثیر قرار می دهند ، هر چقدر تعداد افراد خانواده بیشتر باشد پدر مشارکت کمتری خواهد داشت . مشکلات اقتصادی نیز بر مشارکت پدر بیشتر از مادر تاثیر دارد . نقش پدر در تامین مالی خانواده برجسته تر از مادر است و خانواده ها از پدران بیشتر توقع حمایت اقتصادی دارند . 


حتما بخوانید: تربیت جنسی کودکان
ویژگی های پدر و مادر

مشارکت پدر در تربیت فرزندان از مواردی مانند وضعیت شغلی مناسب پدر ، همکاری والدین در خانواده و انگیزه پدر و مادر برای پرورش فرزندان تاثیر می پذیرد . از دیگر ویژگی های شخصیتی پدر اعتماد به نفس است ، سطح بالای اعتماد به نفس پدر از عوامل موثر بر مشارکت پدر در تربیت فرزندان است . در صورتی که مادر تحصیل کرده باشد ، سن بالاتری داشته باشد ، شاغل باشد و ساعات کاری بیشتری داشته باشد پدر مشارکت فعال تری در فرزندپروری خواهد داشت و رضایت بیشتری نیز خواهد داشت . مواردی مانند دیدگاه پدر به نقش های جنسیتی ، حضور پدرد زمان تولد نوزاد ، مراقبت پدر از مادر در دوران بارداری نیز بر میزان مشارکت پدر در فرزندپروری موثر هستند . 


حتما بخوانید: مهارت های فرزند پروری برای کودکانویژگی های کودک

در میان ویژگی های کودکان چند ویژگی نقش بیشتری در مشارکت پدر در تربیت فرزندان دارند که در ادامه به انها اشاره می کنیم : 

جنسیت کودک : برخی مطالعات نشان داده اند که پدران با فرزندان پسر بیشتر ارتباط برقرار می کنند ، زمانی که تعداد پسران در خانه بیشتر باشد میزان ساعاتی که پدران در خانه صرف می کنند بیشتر است و حضور پسر در خانه موجب فعال تر شدن نقش پدر در خانه می شود حتی پدرانی که فرزند دختر و پسر دارند و با هر دوی آنها وقت می گذرانند با پسران خود متفاوت از دختران رفتار می کنند . 

رفتار کودک : از آنجایی که پدران دوست دارند توجه به کودک و مشارکت در پرورش او را به طور داوطلبانه انجام بدهند نه به صورت وظیفه لذا خلق و خوی کودک تاثیر زیادی روی مشارکت پدر دارد .تمایل به صرف وقت خارج از خانه و پرخاشگری کودکان نشان دهنده میزان بالای کنترل توسط مادر و حمایت کم از طرف پدر است هم چنین افسردگی نوجوانان موجب افزایش فعالیت حمایتی مادر و کاهش مشارکت پدر می شود . به طور کلی کودکان سخت موجب تعامل منفی و مقاومت در پدران خود می شوند در نتیجه کودکانی که بهتر ارتباط برقرار می کنند و خلق و خوی ملایم دارند موجب تشویق پدر به مشارکت شده و از حمایت بیشتر پدر بهره مند می شوند .


حتما بخوانید: دلبستگی پدر و کودک


پیامد مشارکت پدران بر رفتار فرزندان

پدران بازی های مختلفی با کودکان انجام می دهند و در طی این بازی ها به کودکان کمک می کنند تا هیجانات خود را تعدیل و کنترل کنند . پدران در مقایسه با مادران با کودکان بیشتر برخورد می کنند و انتظار اطاعت بیشتری دارند و کودکان نیز از پدران بیشتر از مادران حرف شنوی دارند . پدران نقش زیادی در مهارت های حل مساله و ایجاد خود تنظیمی در کودکان دارند و هم چنین مشارکت پدر بعد از کنترل مادر نقش مهمی در سلامت روانی کودکان دارد و پسرانی که با پدر خود ارتباط خوبی دارند سلامت روانی بهتری دارند . 


حتما بخوانید: درمان پرخاشگری کودکان

سوالات متداول1- ✔️ عوامل زمینه ای موثر بر مشارکت پدر در فرزند پروری چیست؟

✔️ تعداد اعضای خانواده و مشکلات اقتصادی از عواملی است که مشارکت پدر را تحت تاثیر قرار می دهند که در متن مقاله شرح داده شده است.

2- ✔️ ویژگی های کودک در تربیت پدر چه تاثیری دارد؟

✔️ در میان ویژگی های کودکان چند ویژگی نقش بیشتری در مشارکت پدر در تربیت فرزندان دارند که در متن مقاله مطرح شده است.

3- ✔️ ویژگی های پدر و مادر در تربیت پدر چییست؟

✔️ همکاری والدین در خانواده و انگیزه پدر و مادر برای پرورش فرزندان تاثیر داشته که در متن مقاله توضیح داده شده است.


منبع : عوامل موثر بر مشارکت پدر در فرزندپروری