ماهواره چیست

اوقات فراغت به عنوان یک نیاز انسان امروز دارای اهمیت زیادی بوده به گونه ای که یکی از دل مشغولی های هر نظامی پر کردن اوقات فراغت کل جامعه می باشد. امروزه بر اساس اصل رقابت بین نهادها ، تلویزیون ارتباط تنگاتنگی با نظام های آموزشی و خانواده داشته و این رسانه تلاش می نماید تا جایگاه مهمی در هدایت و کنترل افراد جامعه به ویژه بین جوانان و نوجوانان داشته باشد و لذا این رسانه می تواند موجب سعادت یا گمراهی نسل آینده را فراهم آورد که از این نظر ضرورت دارد برنامه ریزان به هماهنگی نظام آموزشی با برنامه این رسانه بپردازد ولی به واسطه انفجار اطلاعاتی نظام سیاسی امواج تلویزیونی به عنوان مهمان ناخوانده ، تمام حریم های خانوادگی را شکسته و خود را بر جامعه تحمیل می نمایید . گسترش روزافزون ماهواره ها ، گسترش بی بند و باری و به وجود آمدن فساد فراگیر در جامعه و به انحطاط کشیده شدن برخی از جوانان و گسترش روز افزون مشروبات الکلی ، ایجاد گروه های غربی مانند: هوی متال ، رپ ها ، شیطان پرست ها، تمایل به مد گرایی و ... همه و همه نشان دهنده از هدفمند بودن این تهاجم از طرف دشمن دارد . این بار دشمن با استفاده از نرم افزارهای فکری و تبلیغی بر خلاف دوره قبل که مردان را مورد حمله قرار داده بود ، قلب جامعه ، یعنی زنان و جوانان را هدف قرار گرفته است . جامعه شناسان معتقدند که پایه  های هر جامعه ، ریشه در ارزش ها و نظام عقیدتی دارد .

در این مقاله به بررسی موضوع ماهواره و ویژگی های آن می پردازیم .ویژگی ماهواره

در کل برای تضعیف هر جامعه ، کافی است تا فرهنگ آن جامعه را تضعیف نمود . با انجام این کار افراد جامعه از خود بیگانه شده و بر خلاف آن چه که حقیقت فرهنگی آنها را تشکیل می دهد رفتار می کنند . دشمن برای حملات فرهنگی ، نیاز به ابزارها و وسایل کارآمد داشت . بنابراین ، همانطور که لازمه حملات نظامی ابزار آلات جنگی است ، لازمه تهاجم فرهنگی نیز وسایلی است تا گلوله های زهراگین فرهنگی دشمن از ماهواره ها گرفته تا اینترنت رادیو و توزیع کتاب های ضد فرهنگی و دگر اندیشی به براندازی نظام های مخالف و تضعیف آنها مباردت ورزد .


حتما بخوانید: اهمیت وسایل ارتباط جمعی
فن آوری ماهواره و آمار تقریبی آن

ابتدا این گونه به نظر می رسد که پیشرفت رسانه های ماهواره ای به صورت مطلق و بی قید و شرط پدیده ای مطلوب است و برای تحقق دهکده جهانی خیلی اهمیت دارد حال آن که تجربه کوتاه و چندین ساله معلوم شد که برخی از پیامدهای سوء این پدیده از جهت فرهنگی به شدت آسیب زا است . تافلر نویسنده و منتقد اجتماعی می نویسد " تکنولوژی ماهواره ای و دیگر رسانه های جدید فرهنگ های ملی را از هم می پاشند و این ارتباط متقاطع به هرحال تهدیدی است برای هویت ملی که حکومت ها برای مقاصد شخصی خود سعی در حفط و انتشار آنها دارند ". گفتنی است ماهواره فرآیند گسترده و شمشیر دو لبه است که می تواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد . الگو گزینی جوانان و نوجوانان از رسانه های تصویری در دهه های اخیر توجه پژوهشگران روان شناسی را به خود جلب کرده است .


طبق آمار در سال 1377 از جمعیت 67 میلیونی ایران حدود 35 درصد نوجوانان و جوانان به تلویزیون ماهواره ای دسترسی داشته و روزانه 2 تا 3 ساعت برنامه های این تلویزیون ها را تماشا می کنند . بالاترین میزان بهره مندی روزانه ، 4.5 ساعت و پایین ترین آن روزانه یک ساعت برآورد شده است . طبق آمارهای گزارش شده  در مجلات و روزنامه های کشور، 73 درصد از جوانان مراکز استانها به راحتی به ماهواره دسترسی دارند . 


در ادامه بخوانید: مراقبت از خود در فضای مجازیسوالات متداول1- ✔️ ماهواره چیست؟

✔️ دشمن با استفاده از نرم افزارهای فکری و تبلیغی مانند ماهواره افراد جامعه را هدف قرار گرفته است که در متن مقاله شرح داده شده است.

2- ✔️ ویژگی ماهواره چیست؟

✔️ دشمن از ماهواره ها گرفته تا اینترنت رادیو به براندازی نظام های مخالف و تضعیف آنها مباردت می ورزد که در متن مفاله مطرح شده است.

3- ✔️ فن آوری ماهواره و آمار تقریبی آن چیست؟

✔️ طبق آمار ها 73 درصد از جوانان مراکز استان ها به راحتی به ماهواره دسترسی دارند که در متن مقاله توضیح داده شده است.


منبع : ماهواره چیست