واکنش کودکان به تولد نوزاد جدید

بسیاری از والدین و حتی تمام والدین وقتی می خواهند فرزند دومشان را به دنیا بیاورند با این سوال رو به رو می شوند که واکنش فرزند اول چه خواهد بود ؟ والدین روزهای اول تولد فرزند جدید را در منزل جزء سخت ترین روزهای زندگی زناشویی شان تلقی می کنند ، زیرا فرزند اول از تخت سلطنت پایین کشیده می شود و باید این تخت و مهر و محبت مادر و پدر را با دیگری تقسیم کند و به همین دلیل است که کودک اول با ورورد فرزند بعدی احساس خطر پیدا می کند .


بیشتر کودکان در سنین پیش دبستانی با این موضوع رو به رو می شوند ، اکثر کودکان در این زمان احساس فشار روانی می کنند به همین دلیل برخوردهای متفاوتی از خود نشان می دهند ، البته مهارت مدیریت والدین نیز در این باره اهمیت زیادی دارد . تولد نوزاد جدید در خانواده یک عامل استرس زا هم برای والدین و هم فرزندان است و رفتار فرزند اول هنگام تولد فرزند دوم ممکن است دچار تغییرات شگرفی شود ، به همین دلیل است که پرداختن به این موضوع اهمیت دارد . در ادامه این مقاله به بیان واکنش کودکان به تولد نوزاد جدید می پردازیم . 

واکنش کودکان به تولد نوزاد جدید

تولد نوزاد جدید تغییرات زیادی در زندگی والدین به وجود می آورد که برخی خوشایند و خوب بوده و برخی بسیار ناخوشایند هستند ، بچه های بزرگ تر مدام به دنبال جلب توجه والدین و حسادت به بچه کوچک تر هستند ، ممکن است به طور مستقیم به خواهر و برادر خود حمله کنند و یا خشم خود را با جنگیدن با سایر کودکان نشان دهند ، ممکن است در حالی که به ظاهر می خواهند خواهر یا برادر خود را نوازش کنند آنقدر او را فشار دهند یا نیشگون بگیرند که به گریه بیفتد ، علاوه بر این واکنش های دیگری نیز مانند حسادت ، لجبازی ، تحریک پذیری ، وابستگی و چسبیدن به مادر ، اضطراب جدایی ، مشکلات خواب و تغذیه و درخواست پستانک و شیشه شیر ، واپس روی ، خصومت آشکار و نا آشکار ، گوشه گیری و رفتار های توجه طلبانه در این کودکان مشاهده می شود . رفتارهای برگشتی کودکان اهمیت زیادی دارد زیرا وقتی که یک کودک 3 یا 4 ساله درخواست شیشه شیر می کند ، این یک راهبرد ناسازگارانه است زیرا زمانی که کودک چنین رفتاری نشان می دهد به دنبال ان است تا توجه والدین را به خود جلب کند یا توجه از دست رفته را دوباره به سمت خودش برگرداند . در اصل تولد خواهر یا برادر یک فشار روانی است که به کودک وارد می شود و همه رفتارهایی که از کودک سر می زند واکنشی است که او به این فشارها نشان می دهد . کودک بزرگ تر احساس می کند که خواهر و برادر جدید جای او را خواهند گرفت و در توجه و محبت والدین شریک خواهد شد ، در این زمان است که احساس حسادت و رقابت به وجود خواهد آمد و در نتیجه رفتارهای پرخاشگرانه به وجود خواهد آورد . 

سبک دلبستگی کودک نیز در رفتار فرزند اول هنگام تولد فرزند دوم تاثیر زیادی دارد ، کودکانی که سبک دلبستگی ایمنی دارند در مقایسه با دیگر کودکان روابط مثبت تری با خواهران و برادران خود دارند . هم چنین اگر رابطه والد با کودک مثبت باشد رفتار او نیز با دیگران مثبت تر بوده و رفتارهای اجتماعی مطلوب تری خواهد داشت .


حتما بخوانید: سازگار شدن با تولد خواهر و برادر جدید
تولد نوزاد جدید باعث رشد بیشتر فرزند اول می شود

با وجود اینکه در اغلب موارد تعارضات زیادی بین فرزند اول و والدین و فرزند دوم به وجود می آید و کودک ممکن است دچار مشکلات زیادی شود ولی با این حال در برخی موراد تولد نوزاد جدید به فرزند اول کمک می کند تا در برخی حوزه ها رشد کند . برخی از کودکانی که رفتارهای برگشتی و اضطرابی از خود نشان می دهند ممکن است خشم و نافرمانی شان افزایش پیدا کند ولی در همین زمان این امکان وجود دارد که در مهارت های خودیاری ، رشد زبان و استقلال فردی بیشتر رشد کنند ، این موضوع پیچیدگی احساسات و واکنش های کودکان و احساسات دوگانه آنها را در یافتن استقلال و حفظ وابستگی نشان می دهد . 


حتما بخوانید: اهمیت ترتیب تولدسوالات متداول1- ✔️ واکنش کودکان به تولد نوزاد جدید چگونه است؟

✔️​ تولد نوزاد جدید تغییرات زیادی در زندگی والدین و کودک اول به وجود می آورد که در متن مقاله توضیح داده شده است.

2- ✔️ تولد نوزاد جدید چه تاثیری در فرزند اول دارد؟

✔️ تولد نوزاد جدید باعث رشد بیشتر فرزند اول می شود و تغییراتی را به وجود می آورد که در متن مقاله شرح داده شده است.

3- ✔️ با فرزند جدید چه مشکلاتی برای کودک اول به وجود می آید؟

✔️ با تولد نوزاد جدید برخی از کودکانی که رفتارهای برگشتی و اضطرابی دارند ممکن است خشم و نافرمانی شان افزایش پیدا کند که در متن مقاله مطرح شده است.


منبع : واکنش کودکان به تولد نوزاد جدید