کنار آمدن با ام اس

بیماری ms یکی از بیماری های روان – تنی است که عوامل روانی در تشدید انها بسیار موثر می باشد . این بیماری به شدت روی تصور فرد از خودش تاثیر می گذارد و اثرات بسیار مخربی بر روی عزت نفس او دارد . بیماران ام.اس نیاز به سازگاری با بیماری دارند زیرا عوارض آن روز به روز تنش و اضطراب انها را افزایش می دهد . افرادی که بیماری ام اس دارند نیاز به سازگاری و هماهنگی با چالش های روزمره این بیماری دارند زیرا علاج قطعی ندارد . در ادامه این مقاله به بیان راه کنار امدن با بیماری ام اس می پردازیم . 

راه های عمده کنار آمدن با ام اس

به هر نوعی کنار آمدن با بیماری ام اس اثرات مختلفی روی بیماری می گذارد و برای درک چگونگی اثر کنار آمدن به بیان کارکردهای ان می پردازیم :

کنار آمدن یک کارکرد محافظت کنندگی دارد که این کارکرد به چند شیوه اعمال می شود که عبارتند از : 


تغییر موقعیت هایی که باعث تجارب فشار آور می شوند یعنی اصلاح یا حذف شرایطی که مشکل را به وجود آورده اند . 


کنترل این تجارب قبل از اینکه فشارآور شوند . 


کنترل خود استرس بعد از اینکه ایجاد شد یعنی حفظ پیامدهای هیجانی مشکل و مهار آن . 


کنار آمدن موقعیت های محیطی آسیب زننده را کاهش داده و انتظار بهبودی را افزایش می دهد .


برای سازگاری با وقایع منفی کمک می کند . 


برای حفظ تصور مثبت از خود به کار می رود . 


برای حفظ تعادل هیجانی و تداوم ارتباطات رضایت بخش با دیگران کاربرد دارد . 


حتما بخوانید: انواع بیماری ام اس
کنار آمدن متمرکز بر مساله

کنار امدن مساله مدار در بیماری ام اس شامل فرایند گام برداشتن فعال برای دور کردن استرس و تغییر عوارض و اثرات آن می باشد . در این نوع کنار آمدن فرد باید به صورت فردی و قدم به قدم برای مهار استرس تلاش کند  و برای این کار برنامه ریزی می کند . این نوع کنار امدن زمانی مفید است که علت استرس قابل کنترل باشد یعنی فرد گام های مهمی برای بیماری اش بردارد که استرس وی را کم کند . فرد باید تلاش کند بر موقعیت خودش کنترل داشته باشد ، به دنبال درمان های جدید برود و نا امید نشود . 


حتما بخوانید: مقابله مسئله مدارکنار آمدن متمرکز بر هیجان

کنار آمدن و مقابله هیجان مدار عبارت است از تنظیم پاسخ هیجانی با توجه به موقعیت پراسترس ؛ طبقات کنار امدن هیجان مدار شامل موارد زیر می باشد : 

جست و جوی حمایت عاطفی و اجتماعی 

تفسیر مجدد مثبت و رشد : هدف این کنار آمدن کنترل هیجانات ناراحت کننده است تا سرو کار داشتن با عوامل فشار آور . 

انکار : در مورد انکار بحث ها و اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد ، عده ای معتقدند که انکار مفید است و عده ای نیز معتقدند که انکار در مراحل اولیه ابتلا به بیماری مفید است و در صورت ادامه پیدا کردن مانع کنار آمدن موثر می شود . انکار یعنی اینکه فرد وجود بیماری و مشکل را نمی پذیرد . 

پذیرش : این مورد برعکس انکار است . کسی که موقعیت فشارزا را می پذیرد کسی است که اقدام به مواجهه با موقعیت می کند  . پذیرش باعث می شود فرد به دنبال راه چاره بگردد و بهتر با مشکل کنار بیاید . 

ابراز هیجانی : این مورد یعنی در میان گذاشتن ترس ها یا ناکامی ها با دیگران 

تغییرات رفتاری : یعنی شرکت فرد در فعالیت های خوشایند . 

روی آوردن به مذهب : وقتی فردی تحت استرس است امکان دارد به دلیل نیاز به حمایت عاطفی به مذهب روی بیاورد . 

در موقعیت هایی مانند مبتلا شده به بیماری ام اس که بیماری از کنترل فرد خارج است اغلب مردم احساس سردرگمی کرده و نمی توانند احساس بهتری درباره موقعیت داشته باشند زیرا فکر میک نند که هیچ کاری از دستشان بر نمی اید . گرچه نمی توان شرایط را تغییر داد اما می توان از تکنیک های مختلف برای تغییر این احساسات استفاده کرد . در موقعیت هایی مانند بیماری که به نظر می رسد فرد نمی تواند کار سازنده ای برای درمانش انجام دهد راهبردهای هیجان مدارد مفید تر هستند . البته این دو مورد با هم در تضاد نیستند بلکه مکمل یکدیگر هستند برای مثال تمرین مراقبه و آرمیدگی ( تکنیک هیجان مدار ) قبل ملاقات با پزشک می تواند اضطراب را کم کند و به بیمار کمک کند تا اطلاعات بیشتری به پزشک بدهد و درمان بهتری داشته باشد ( تکنیک مساله مدار) . 

منبع : روان شناسی و ام . اس ؛ سارا فرهنگ و بهنود بهمنش


در ادامه بخوانید: مدیریت استرس

سوالات متداول1- ✔️ راه های عمده کنار آمدن با ام اس چیست؟

✔️ به هر نوعی کنار آمدن با بیماری ام اس اثرات مختلفی روی بیماری می گذارد وکارکرد هایی دارد که در متن مقاله شرح داده شده است.

2- ✔️ کنار آمدن متمرکز بر مساله چیست؟

✔️ کنار امدن مساله مدار در بیماری ام اس شامل فرایند گام برداشتن فعال برای دور کردن استرس است که در متن مقاله مطرح شده است.

3- ✔️ کنار آمدن متمرکز بر هیجان با ام اس چیست؟

✔️ کنار آمدن و مقابله هیجان مدار عبارت است از تنظیم پاسخ هیجانی با توجه به موقعیت پراسترس که در متن مقاله توضیح داده شده است.


منبع : کنار آمدن با ام اس