آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 - 1400

داوطلبانی که قصد شرکت در انتخاب رشته کنکور سراسری 1400 را دارند، می توانند از با اطلاع از آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری ۹۹ از محدوده قبولی داوطلبان سال گذشته در هر رشته و دانشگاه مطلع شده و با برنامه ریزی اصولی و دقیق فرآیند مطالعه و انتخاب رشته خود را در جهت قبولی در رشته دلخواه خود اقدام کنند. 


سازمان سنجش هر ساله از طریق برگزاری کنکور سراسری اقدام به پذیرش دانشجو در 5 گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان می کند. داوطلبانی در این آزمون موفق خواهند بود که با برنامه ریزی دقیق، منابع رشته امتحانی خود را مطالعه کرده و از تجربیات داوطلبان سال گذشته و رتبه قبولی آن ها برای قبولی در رشته مورد علاقه خود استفاده کرده باشند.


با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری 1400 کارنامه ای حاوی درصد دروس امتحانی، رتبه و تراز داوطلبان منتشر شده و بر روی سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org قرار می گیرد. داوطلبانی که بر اساس این کارنامه مجاز به انتخاب رشته محل های دانشگاه های سراسری اعم از روزانه، شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان شدند، می توانند پس از دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری به اولویت بندی رشته محل های مورد علاقه خود بپردازند.


هر چند بررسی فاکتورهای علاقه، هزینه، مسیر و کیفیت دانشگاه در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تاثیر بسزایی در انتخاب رشته کنکور سراسری خواهند داشت اما بسیاری از داوطلبان به دنبال راهی برای تخمین شانس قبولی خود می باشند تا با اطمینان خاطر بیشتری فرم اینترنتی را تکمیل نمایند. از این رو رتبه قبولی داوطلبان سال گذشته راهنمایی مناسب برای تکمیل مراحل انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۰ می باشد.


متقاضیان با بررسی آخرین رتبه قبولی لازم و محل قبولی این داوطلبان و مقایسه آن با رتبه اکتسابی خود می توانند اولویت بندی انتخاب های خود را با آگاهی بیش تری انجام داده و به نتیجه مطلوب در اعلام نتایج کنکور سراسری دست یابند. از این رو بر آن شدیم در این مقاله آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 را در دوره های روزانه، شبانه، پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد و در سه گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی را در اختیار متقاضیان قرار دهیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید!
آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 - 1400 در گروه آزمایشی ریاضی

کنکور ریاضی، یکی از مهم ترین و پرمتقاضی ترین آزمون های سراسری محسوب می شود. به دلیل تنوع بالای رشته ها و هم چنین ظرفیت بالای رشته های ارائه شده در این گروه آزمایشی هر ساله شاهد انتخاب رشته طیف گسترده ای از افراد در رشته ریاضی می باشم. در جدول زیر جزئیات آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور سراسری ۹۹ در دانشگاه دولتی روزانه، شبانه، پردیس خودگردان را در اختیار متقاضیان کنکور 1400 در گروه آزمایشی ریاضی قرار دادیم.
آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 - 1400 در گروه آزمایشی ریاضی

مهندسی برق برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 - 99 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی  پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مهندسی عمران  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه دولتی  پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی عمران دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مهندسی نفت برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی نفت دانشگاه دولتی  پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مهندسی معماری برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه دولتی پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مهندسی مکانیک برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی مکانیک دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مهندسی هوافضا  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه دولتی پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی هوافضا دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مهندسی کامپیوتر برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی کامپیوتر دانشگاه دولتی شبانه ( نوبت دوم ) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مهندسی صنایع برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه دولتی پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی صنایع دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مهندسی شیمی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه دولتی پردیس خودگردان (بین الملل) یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی شیمی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.برای آشنایی با مراحل و جزئیات انتخاب رشته کنکور سراسری 1400، مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.


بیشتر بخوانید: مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری


آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 - 1400 در گروه آزمایشی تجربی

اصلی ترین رقابت کنکور سراسری هر ساله بر سر رشته های گروه پزشکی و علوم پزشکی کنکور تجربی می باشد. این رشته ها به دلیل جایگاه اجتماعی و بازارکار مناسبافراد زیادی را به خود جذب کردند. امروزه رقابت در انتخاب رشته کنکور سراسری در رشته تجربی به نسبت سایر رشته ها سنگین تر بوده به طوری که تفاوت چندانی در درصدهای دروس رتبه کشوری 1 تا 100 مشهود نیست. در جدول زیر آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور سراسری ۹۹ در دانشگاه دولتی روزانه و پردیس خودگردان را در اختیار متقاضیان ثبت نام کنکور سراسری 1400 در گروه آزمایشی تجربی قرار دادیم.
آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 - 1400 در گروه آزمایشی تجربی

پزشکی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی پزشکی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان و یا ظرفیت مازاد 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

دندانپزشکی  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

داروسازی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی داروسازی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی داروسازی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

پرستاری  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

هوشبری  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی هوشبری سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

 اتاق عمل برای مطالعه آخرین رتبه قبولی اتاق عمل سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مامایی  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مامایی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

علوم آزمایشگاهی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی سراسری 98 - 99 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید .

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

گفتار درمانی  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

کاردرمانی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی کاردرمانی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی کاردرمانی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

فیزیوتراپی  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

 بینایی سنجی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

 شنوایی شناسی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

 اعضای مصنوعی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی اعضای مصنوعی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

 بهداشت عمومی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی بهداشت عمومی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

 مهندسی بهداشت محیط  برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

پرتوشناسی رادیولوژی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی پرتوشناسی رادیولوژی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی پرتوشناسی رادیولوژی دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

علوم تغذیه برای مطالعه آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی علوم تغذیه دانشگاه پردیس خودگردان 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

فوریت های پزشکی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی فوریت های پزشکی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

ساخت پروتز های دندانی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی ساخت پروتز های دندانی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

دامپزشکی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی دامپزشکی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی دامپزشکی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

زیست شناسی سلولی و مولکولی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی و مولکولی سراسری 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.جزئیات و نحوه انتخاب رشته معمولا به طور کامل در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری اعلام می شود. آن دسته از افرادی که تمایل به انتخاب رشته کنکور را دارند، حتما مقاله زیر را مطالعه نمایند.


بیشتر بخوانید: دفترچه انتخاب رشته کنکور


آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 - 1400 در گروه آزمایشی انسانی

کنکور انسانی یکی دیگر از آزمون های رشته های اصلی می باشد که هر ساله اصلی ترین متقاضیان ورود به رشته های حقوق، روانشناسی و مدیریت ها در این گروه آزمایشی در کنکور حاضر می شوند. در جدول زیر آمار آخرین رتبه لازم برای قبولی کنکور سراسری ۹۹ در دانشگاه دولتی روزانه و شبانه را در اختیار متقاضیان کنکور 1400 در گروه های آزمایشی انسانی قرار دادیم.
آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 - 1400 در گروه آزمایشی انسانی

حقوق برای مطالعه آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی حقوق دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

روانشناسی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی روزانه99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی روانشناسی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

حسابداری برای مطالعه آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی حسابداری دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مدیریت مالی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مدیریت مالی دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مدیریت مالی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مدیریت دولتی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مدیریت دولتی دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مدیریت دولتی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مدیریت بازرگانی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مدیریت بازرگانی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

مدیریت صنعتی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی مدیریت صنعتی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

علوم تربیتی برای مطالعه آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه دولتی روزانه 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.

برای مطالعه آخرین رتبه قبولی علوم تربیتی دانشگاه دولتی شبانه (نوبت دوم) 99 - 1400 در منطقه 1 و 2 و 3 کلیک کنید.داوطلبانی که پس از دریافت کارنامه اولیه کنکور سراسری، هنوز اطلاع ندارند کدام یک از رتبه های گفته شده در این کارنامه ملاک انتخاب رشته می باشد، پس از مطالعه مقاله زیر با اعداد مهم در کارنامه اولیه کنکور آشنا خواهند شد.


بیشتر بخوانید: رتبه اصلی در کارنامه اولیه کنکور سراسری
مشاوره رتبه قبولی کنکور سراسری 1400

هر چند به دلیل تغییر در ظرفیت رشته محل ها و جامعه آماری شرکت کننده در این آزمون، اطلاعات مذکور و حداقل درصد لازم برای قبولی کنکور ۹۹ نمی تواند قبولی داوطلبان را به صورت صد در صد تضمین کند اما راهنمای مناسبی در مرحله انتخاب رشته کنکور سراسری می باشد. متقاضیانی در این مسیر موفق خواهند بود که با برنامه ریزی دقیق، منابع کنکور سراسری 1400 را با توجه به گروه آزمایشی امتحانی خود مطالعه نموده و در زمان برگزاری کنکور سراسری با آمادگی کامل در جلسه آزمون حضور یابند.
رتبه و کارنامه های مذکور نیز راهنمای مناسبی برای این داوطلبان خواهند بود تا پس از بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری ۱۴۰۰ به نرم افزار محاسبه درصد مراجعه کرده و میزان درصد خود را در هر درس به دست آورند و با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه و نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هیوا شانس قبولی خود را در اعلام نتایج نهایی کنکور سراسری 1400 بسنجند.
در ادامه بخوانید: توضیحات کارنامه کنکور

به داوطلبان کنکور سراسری توصیه می کنیم به منظور قبولی در رشته دلخواه در اعلام نتایج کنکور سراسری 1400​ حتما انتخاب های خود را بر اساس چهار فاکتور علاقه، هزینه، مسیر و کیفیت انجام دهند. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دانشگاه آزاد ۱۴۰۰ نیز توجه داشته باشند که برای اطلاع از لیست رشته محل های ارائه شده این دانشگاه باید به سایت azmoon.org مراجعه کرده و پس از دانلود و مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته دانشگاه آزاد 1400 به تکمیل فرم اینترنتی موجود در سایت مذکور بپردازند.
با توجه به این که مرحله انتخاب رشته از اهمیت بالایی برخوردار است، مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی هیوا از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی پاسخگوی سوالات داوطلبان در زمینه انتخاب رشته کنکور سراسری و انتخاب رشته دانشگاه آزاد خواهند بود تا داوطلبان به نتایج مطلوبی در اعلام نتایج کنکور سراسری دست یابند. با عضویت در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام کنکور سراسری هیوا می توانید از آخرین اخبار مربوط به این حوزه مطلع گردید.

سوالات متداول1- ✔️ از آخرین رتبه قبولی کنکور 99 چه زمانی می توانیم استفاده کنیم?

✔️ همانطور که در متن مقاله گفته شده است، از زمان برنامه ریزی برای کنکور 1400 می توانید از این اطلاعات استفاده نمایید تا برنامه ریزی دقیق تری برای مطالعه داشته باشید.

2- اطلاعات آخرین رتبه قبولی چه کمکی به داوطلبان می کند ؟

این اطلاعات شانس قبولی داوطلبان در کنکور سال گذشته را نشان می دهد بنابراین شما پیش زمینه ای برای برنامه ریزی و انتخاب رشته خود خواهید داشت .

3- ✔️ کارنامه های آخرین رتبه قبولی کنکور 99 بر چه اساسی جمع آوری شده است؟

✔️ بر اساس کارنامه های واقعی داوطلبان سال گذشته جمع آوری شده است که اطلاعات تکمیلی در این خصوصو در متن مقاله قرار داده شده است.


منبع : آخرین رتبه قبولی کنکور سراسری 99 - 1400