انبوه سازی چیست؟

با افزایش جمعیت و در نتیجه روند افزایش شهرنشینی نیاز به خرید مسکن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیادی مسکن و همچنین سرعت اجرای آن باعث شد که اولین بار پس از جنگ جهانی دوم از روشی به نام مسکن انبوه صنعتی استفاده شود.


جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است و روند شهرنشینی در کنار آن رو به افزایش است. با افزایش جمعیت و در نتیجه روند افزایش شهرنشینی نیاز به خرید مسکن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیادی مسکن و همچنین سرعت اجرای آن باعث شد که اولین بار پس از جنگ جهانی دوم از روشی به نام مسکن انبوه صنعتی استفاده شود. این واژه درواقع همانی است که به آن انبوه سازی می گوییم. در انبوه سازی ابتدا قطعات ساختمانی در کارخانه های پیش ساز ساخته شده و پس از حمل و نقل به محل پروژه در کنار هم قرار می گیرند. این قطعات می توانند قطعاتی از یک ویلا یا قطعات بزرگ از مجموعه آپارتمان باشد.

شکل انبوه سازی در ایران با شکل کشورهای توسعه یافته متفاوت است. هنگامی که صحبت از ساخت انبوه سازی ساختمانی می شود، بلافاصله همان ساخت و سازهای مشابه، همزمان و خوش نیت با مواد مشابه به ذهن انسان می آیند، بنابراین کاربران سخت با چنین ساخت و سازهایی کنار می آیند. با در نظر گرفتن اینکه کشور ما یک کشور در حال توسعه است و مسکن یکی از شاخص های مهم توسعه است، باید به مسئله ساخت و ساز سریع و اصولی توجه کرد. یکی از راه های کنترل ساخت و ساز ارجاع ساختمان سازی به بخش خصوصی است. یکی از الزامات لازم برای تعیین صلاحیت انبوهسازان، وجود قدرت فنی و اجرایی است.


با توجه به تعریف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در سال ۱۳۷۴ تصویب شد، مسکن ساز انبوه به فردی طبیعی و حقوقی گفته می شود که توانایی مدیریت و مسئولیت ایجاد پروژه ها، توانایی تأمین و جذب سرمایه، مدیریت تولید و عرضه مسکن و ساختمان را با استفاده از فناوری های جدید صنعت ساختمان و در چهار چوب از مقررات ملی ساختمان و سایر قوانین مرتبط و مجوز کار از وزارت مسکن و شهرنشینی دریافت کرده اند.

شرایطی که یک شرکت برای دریافت پروانه اشتغال به کار انبوه سازی دارد عبارتند از :


  • 1- تحصیلات مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و شرکای شرکت.
  • 2- سوابق حرفه ای شخص حقوقی و اعضای هیأت مدیره.
  • 3- توان مالی ، توانمندی مدیریت در تأمین و جذب سرمایه.
  • 4- مطلوبیت کارهای مدیریت شده، وعملکرد موفق در کارهای قبلی.
  • 5- ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ، ارائه آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی کشور و داشتن اساسنامه که انجام یکی یا برخی یا تمامی خدمات مربوط به انبوه ساز در آن آمده باشد.

یک انبوه ساز حرفه ای باید ارتباطات اجتماعی قوی داشته باشد و تلفن پیمانکاران و اطلاعات ساختمان سازان مختلف را داشته باشد و از آن در جهت گسترش توانایی ها و ارتباط بیشتر با مشتری ها و بدست آوردن مصالح ارزان قیمت استفاده کند.

مشاهده جدول محدوده انبوه سازی

دریافت اطلاعات ساختمان سازان ایران