آزمون عملی پکیج فنی حرفه ای 1402

آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای یکی از مراحل مهم برای دریافت مدرک مهارت در این رشته است. در این آزمون، مهارت آموزان باید توانایی‌های خود را در زمینه نصب، راه‌اندازی و تعمیر پکیج دیواری نشان دهند.

زمان برگزاری آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای

تاریخ برگزاری آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای معمولاً یک هفته پس از اعلام نتایج آزمون کتبی است. اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی همراه با روز و ساعت برگزاری آزمون عملی، از طریق مراجعه به مراکز آموزش و فنی حرفه‌ای یا در سامانه محل آموزش داوطلبان درج می‌شود.

نحوه برگزاری آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای

آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای به صورت حضوری در مراکز تعیین‌شده توسط سازمان فنی حرفه‌ای برگزار می‌شود. در این آزمون، مهارت آموزان باید توانایی‌های خود را در زمینه‌های زیر نشان دهند:

نصب پکیج دیواری

راه‌اندازی پکیج دیواری

تعمیر پکیج دیواری

مهارت آموزان باید در هر یک از این زمینه‌ها نمره حداقل ۷۰ را کسب کنند تا بتوانند مدرک خود را دریافت کنند.

مدارک لازم برای شرکت در آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای

مهارت آموزانی که در آزمون کتبی نمره لازم را کسب کرده‌اند، باید مدارکی را آماده کنند و به مرکز انتخابی ثبت نام خود مراجعه نمایند. این مدارک عبارتند از:

اصل و کپی شناسنامه

اصل و کپی کارت ملی

اصل و کپی مدرک تحصیلی و یا ارائه کردن گواهی اشتغال به تحصیل

ارائه اصل و کپی معافیت پزشکی یا کارت پایان خدمت، یا گواهی اشتغال به خدمت وظیفه عمومی

ارائه اصل و کپی گواهینامه مهارت پیش نیاز که از سوی فنی حرفه ای اعلام می شود.

ارائه مدارکی که نشان دهنده مردودی متقاضی در دوره‌های قبل است. برای افرادی که قبلاً در یکی از استاندارهای آموزشی دارای علامت * شرکت کرده‌اند.

داشتن یک عدد پوشه

زمان اعلام نتایج آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای

نمرات هر کدام از آزمون‌های عملی ادواری حدود ۳ هفته پس از برگزاری آزمون در اختیار افراد متقاضی قرار می‌گیرد.

نمره قبولی لازم در آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای

قبولی در آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای به شرطی صورت می‌گیرد که فرد بتواند حداقل نمره ۷۰ را کسب کند. چنانچه فرد نتواند حداقل نمره قبولی را به دست آورد، به عنوان مردودی محسوب می‌شود.

در صورت مردود شدن در آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای چه باید کرد؟

مهارت آموزانی که در آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای مردود شوند، می‌توانند براساس زمانبندی آزمون عملی فنی حرفه‌ای که در استان‌های محل مورد نظر فرد اعلام می‌شود، یک بار دیگر در آزمون شرکت کنند. حضور مجدد در آزمون عملی پکیج فنی حرفه‌ای شامل هزینه مجدد می‌باشد و افراد باید آن را بپردازند. چنانچه فرد دوباره در این آزمون مردود شود، باید در یک دوره مهارت آموزی مورد تأیید سازمان فنی حرفه‌ای مجدداً شرکت کرده و نمره قبولی را کسب کند.