راهنمای جامع در انتخاب شغل و رشته تحصیلی


شغل وحرفه فرد از آنجایی که بخش عمده ای از زندگی او را به خود اختصاص می دهد و به عبارتی انسان ساعات زیادی از وقت خود را در محل کار می گذراند و درگیر حرفه خویش است اهمیت بسزایی دارد. در چنین شرایطی اگر حرفه فرد با شرایط ،توانایی ها و علایق وی هم خوانی نداشته باشد به عدم رضایت شغلی خواهد انجامید. تحقیقات نشان داده است عدم رضایت شغلی یکی از مهم ترین عوامل استرس زا در زندگی فرد است که می تواند جنبه های دیگر زندگی او را تحت تاثیر قرار دهد.

مشاوره شغلی تلفنی چیست؟

بیکاری پیامدهای منفی متعددی را می‌تواند درپی داشته باشد با بیکاری شخص و خانواده از تجهیزات مورد نیاز و رفاه و آسایش زندگی محروم میشود و نبودن این تجهیزات سبب ساز اختلافاتی در خانواده ها می شود و حتی ممکن میباشد جوانانان هم بخاطر بیکاری مرتکب شغل های خلاف شوند بیشتر عده ای که مرتکب شغل های خلاف گردیده اند اشخاص بدون شغل بوده اند اکثری از اشخاص بدون شغل در جستجوی فعالیت می‌باشند البته در حرفه و رشته خویش کاری را نمی یابند برای هر مسائلی در زندگی میتوان از مشاوره راهنمایی گرفت و داشتن شغل مطلوب هم یکی مسائل روزانه زندگی انسانهاست شخصی که در جستوی کار میباشد با راههکارهای مشاوره شغلی تلفنی حتی در شرایطی که از روش تلفن باشد تلاش نماید تا به مقصود خودبرسد

چه گونه علایق حقیقی وواقعی خویش را کشف کنیم ؟

برای جستن علاقه بایستی به سوالاتی که از شما پرسیده گردد جواب دهید. اما قبل آن در‌حالتی که سوالهای پایین برایتان اتفاق افتاده میباشد تکنیک های عملی که در اختیار شما قرار گرفته گردد می‌تواند اتفاقات خوبی را برایتان رقم بزند و شمارا برای زندگی هرچه بهتر فراهم نماید. از کجا بفهمیم به چه شغلی علاقه داریم؟

من برای چه کاری درست شده ام؟

من به درد چه رشته ای می‌خورم؟

فعالیت دلخواه و علایق فردی من چه می‌باشد؟

برای کشف کردن جواب این سوال ها خویش نخست ورقه و مداد را مهیا و آن‌گاه در محیطی ساکت و با دقت به سوال ها پایین جواب دهید. اعتنا داشته باشید در آغاز هرچه به ذهنیت شما می‌آید را بنویسید و آنگاه طبق اولویت آن‌ها‌را دسته بندی فرمائید. توجه نمائید کل دقت خویش را به خرج دهید تا چیزی که می باشید را بنویسید و نه چیزی که دوست دارید بشوید!

انواع تست علاقمندی به رشته تحصیلی مشتمل بر چه تست هایی میگردند؟

شاید شما هم مایل به کسب اطلاعاتی درباره با گونه های آزمایش علاقمندی به رشته تحصیلی داشته باشید و بخواهید آنان را بشناسید. بایستی عرض کنیم که گونه های تست علاقمندی به رشته تحصیلی مختلف می باشند. ولی اعتنا داشته بایستی که دو گزینه از این آزمایش ها از سایر مشهورتر می‌باشند و بیشتر گزینه استفاده مشاوران حوزه تحصیلی قرار دارا هستند. این دو آزمایش دارای اسم و رسم و پر کاربرد می شود به دو آزمایش شناخته گردیده یعنی تست هالند و همین طور تست استرانگ اشاره نمود که کسب اطلاعاتی درباره با آن خالی از لطف وجود ندارد. در واقع، این دو تست جزء تست های استعدادیابی و تمایل سنجی می باشند که میتوانند به شخص در آشنایی رشته تحصیلی برای ادامه علم آموزی در مدرسه و یا این که دانش کده کمک نمایند.

کاربردهای تست رغبت سنج استرانگ در چه مواردی است؟

این تست به خواسته مشاوره تحصیلی و شغلی در سراسر دنیا آیتم به کارگیری قرار می‌گیرد. پژوهش های متعددی کاربردپذیری آزمایش استرانگ را برای گزینش بهتر رشته و شغل مطلوب در بلند برهه زمانی نشان داده میباشد. از تست استرانگ می توان برای موردها زیر بهره مند شد: گزینش رشته گزینش شغل مشاوره تحصیلی به علم آموزان مشاوره شغلی به کارمندان