لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه ها


دانشگاه های دولتی از جمله دانشگاه هایی است که آرزوی خیلی از داوطلبان کنکور است که در این دانشگاه تحصیل کنند چون بالاترین اعتبار را در بین رشته های دیگر دارد. دانشگاه های سراسری کشور هم مانند سایر دانشگاه های دیگر به پذیرش دانشجو بدون کنکور میپردازند. دانشجو باید قبل از ثبت نام در این نوع دانشگاه ها اطلاعات کافی راجب رشته های بدون کنکور دانشگاه سراسری کسب کند که در ادامه به این رشته ها میپردازیم در ابتدا به شرایط پذیرش دانشجو بدون کنکور در دانشگاه سراسری دقت بفرمایید.

داوطلبانی می‌توانند در این مرحله پذیرش شوند که واجد شرایط ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه بوده و از نظر مقررات وظیفه عمومی منعی نداشته باشند. شرایط ثبت نام دانشگاه بدون کنکور بصورت زیر است:

دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی معتبر به شرح زیر الزامی است:

1) دیپلم نظام آموزشی جدید ۶-۳-۳ و اخذ آن حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹،

۲) دیپلم کامل متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه

۳) مدرک پیش دانشگاهی برای داوطلبان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی و یا اخذ آن حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹،

۴) مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و یا شاغل به تحصیل در دوره کاردانی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ فارغ التحصیل می‌شوند.

۵) مدرک کاردانی (فوق دیپلم) و یا شاغل به تحصیل در دوره کاردانی که حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ فارغ التحصیلمی‌شوند (برای داوطلبان دارای دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند.)

نکته مهم : مدرک کاردانی دانش آموختگان دوره‌های کاردانی پیوسته (دارای دیپلم فنی و حرفه‌ای یا کاردانش نظام قدیم هنرستان)، به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل واقع می‌شود. پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی تابع موارد بالا است.

در صورتی که داوطلبی یکی از شرایط فوق را نداشته باشد، حتی در صورت ثبت نام و انتخاب رشته و قرار گرفتن در ردیف قبول شدگان نهایی در این مرحله، قبولی وی «کان لم یکن» تلقی می‌شود و مؤسسات آموزش عالی محل قبولی از پذیرش او معذور خواهند بود؛ لذا به داوطلبانی که شرایط مورد نظر را ندارند و یا احتمال می‌دهند تا تاریخ مقرر مدارک فوق را کسب نکنند، تأکید می‌شود که به هیچ وجه در این مرحله شرکت نکنند.


لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم ریاضی و فنی

آمار – ادیان و عرفان – اقتصاد – اقتصاد کشاورزی – اقیانوس شناسی – باستان شناسی – ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – جغرافیا – ریاضیات و کاربردها – زبان و ادبیات عربی – زمین شناسی – زیست شناسی جانوری – زیست شناسی دریا – زیست شناسی گیاهی – شیمی کاربردی – شیمی محض – علوم دامی – علوم قرآن و حدیث – علوم کامپیوتر – علوم مهندسی – علوم ورزشی – علوم و مهندسی آب – علوم و مهندسی باغبانی – علوم و مهندسی جنگل – علوم و مهندسی خاک – علوم و مهندسی شیلات – علوم و مهنندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – علوم و مهندسی محیط زیست – فیزیک – فیزیک مهندسی – مدیریت صنعتی – مهندسی اپتیک و لیزر – مهندسی انرژی – مهندسی ایمنی و بازرسی فنی – مهندسی برق – مهنسدی تولید و ژنتیک گیاهی – مهندسی شیمی – مهندسی صنایع ه مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولوزی – مهندسی صنایع غذایی – مهندسی صنایع مبلمان – مهندسی طبیعت – مهندسی عمران – مهندسی فضای سبز – مهندسی کامپیوتر – مهندسی ماشین های صنایع غذایی – مهندسی معدن – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) – مهندسی مواد و متالوژی – هتلداری – کاردانی فنی خط و ابنیه – کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات – کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی – کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی – کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری – کرادانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر – کاردانی تولید و فراوری خرما – کاردانی شیمی آزمایشگاهی – کاردانی علوم ورزشی – کاردانی فنی برق – کاردانی فنی جوشکاری – کاردانی فنی صنایع – کاردانی فنی معدن – کرادانی فنی مکانیک – کاردانی معماری – کاردانی نقشه برداری – کاردانی هتلداری

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم تجربی

آمار – ادیان و عرفان – اقتصاد – اقتصاد کشاورزی – اقیانوس شناسی – باستان شناسی – ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – جغرافیا – ریاضیات و کاربردها – زبان و ادبیات عربی – زمین شناسی – زیست شناسی جانوری – زیست شناسی دریا – ریست شناسی سلولی و مولکولی – زیست شناسی گیاهی – شیمی کاربردی – شیمی محض – علوم دامی – علوم قرآن و حدیث – علوم کامپیوتر – علوم مهندسی – علوم ورزشی – علوم و مهندسی آب – علوم و مهندسی باغبانی – علوم و مهندسی جنگل – علوم و مهندسی خاک – علوم و مهندسی شیلات – علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) – علوم و مهندسی محیط زیست – فیزیک – فیزیک مهندسی – گیاه پزشکی – مدیریت صنعتی – مهندسی اپتیک و لیزر – مهندسی انرژی – مهندسی برق – مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولوزی – مهندسی صنایع مبلمان – مهندسی طبیعت – مهندسی عمران – مهندسی فضای سبز – مهندسی کامپیوتر – مهندسی ماشین های صنایع غذایی – مهندسی معدن – مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) – مهندسی مواد و متالوژی – هتلداری – کاردانی فنی خط و ابنیه – کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات – کاردانی بهداشت عمومی – کاردانی بهداشت محیط – کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی – کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی – کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیز داری – کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر – کاردانی تولید و فرآوری خرما – کاردانی شیمی آزمایشگاهی – کاردانی علوم آزمایشگاهی – کاردانی علوم ورزشی – کاردانی فنی برق – کاردانی فنی جوشکاری – کاردانی فنی صنایع – کاردانیفنی عمران – کاردانی فنی معدن – کاردانی فنی مکانیک – ‌ کاردانی معماری – کاردانی نقشه برداری – کاردانی هتلداری – کاردانی هوشبری

لیست رشته های بدون کنکور گروه علوم انسانی

ادیان و عرفان – اقتصاد – باستان شناسی – جغرافیا – زبان شناسی – زبان و ادبیات عربی – علوم قرآن و حدیث – علوم ورزشی – فقه شافعی – مدیریت صنعتی – هتلداری – کاردانی علوم ورزشی – کاردانی هتلداری

لیست رشته های بدون کنکور گروه هنر

باستان شناسی – صنایع دستی – فرش – مرمت آثار تاریخی – مرمت بناهای تاریخی – هنر اسلامی – هنرهای صناعی

لیست رشته های بدون کنکور زبان های خارجی

آموزش زبان انگلیسی – زبان روسی – زبان و ادبیات اردو – زبان و ادبیت ارمنی – زبان و ادبیات انگلیسی – زبان و ادبیات فرانسه – مترجمی زبان انگلیسی