مشاوره انتخاب رشته کنکور ریاضی ، تجربی ، انسانی

یکی از اساسی ترین تصمیمیاتی که محصلان در روند تحصیل خود یاد بگیرند انتخاب رشته ای است که در دانشگاه ادامه خواهد داشت و برای کنکور در آن سنجیده خواهند شد. در این روند انتخاب یک مشاور تحصیلی خوب و آگاه بسیار مؤثر است و می تواند در آینده تحصیلی و شغلی فرد بسیار تاثیرگذارباشد. مشاوران تحصیلی همواره این نکته رامتذکر می شوند که داوطلب باید دقت کافی داشته باشد که یک رشته خاص به تنهایی نه خوب است و نه بد زیرا اگر کسی به آن رشته علاقه مند است و استعداد ادامه آن را دارد به تحصیل آن بپردازد.

کارنامه تعیین رشته ریاضی

نتایج کنکور سراسری در قالب کارنامه ای برای هر داوطلب در وب سایت سازمان سنجش قرار می گیرد . کارنامه اولیه ای که در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد مشتمل بر سه قسمت می‌باشد که توضیحاتی در رابطه هر مورد از این بخشها در اختیارتان قرار می دهیم تا از تاثیر این داده ها در تعیین رشته آگاه گردید . در قسمت اول کارنامه ریاضی اطلاعاتی نظیر مشخصات هویتی ، معدل ، نوع سهمیه و استان بومی داوطلب درج شده‌است . بخش دوم کارنامه ریاضی داده ها شرایط مجاز به تعیین رشته جای دارد . مجاز شدن به تعیین رشته در عصر های روزانه ، شبانه و فرهنگیان با اعتنا به رتبه شما در کنکور سراسری گزینش شود و برای گزینش رشته در بقیه زمان ها کلیه داوطلبان مجاز خواهند شد . در قسمت سوم کارنامه ریاضی مشاوره انتخاب رشته ریاضی بر اساس داده ها نمره و رتبه و درصدهای کسب گردیده شما در کنکور سراسری درج شده‌است .


زمان تعیین رشته کنکور تجربی 99

سراسری و آزاد پس می‌باشد و داوطلبان بایستی طبق مشاوره انتخاب رشته تجربی ، بعد از اخذ کارنامه از وب سایت سازمان سنجش، برای گزینش رشته پس اعلام نتایج کنکور سراسری مبادرت کنند. منقطع از دیگر کالج ها میباشد و متقاضی ها پذیرش تعیین رشته دانشکده آزاد درین دانشکده بایستی یک‌سری روز بعد از اتمام تعیین رشته دانش گاه سراسری، با مراجعه به سایت قانونی کالج آزاد گزینش رشته خویش را انجام دهند. با اعتنا بدین که کنکور سراسری تجربی سال 98 در روز 14 تیر ماه برگزار شد و تعیین رشته آن در 21 مرداد ماه شکل گرفت، احتمالا تعیین رشته در سال 99 نیز تقریبا یک ماه بعد از دوران اجرای کنکور، انجام خواهد عهده دار شد.

به چه شکل در رشته انسانی تعیین رشته کنکور کنیم

برای تعیین رشته انسانی شما می بایست در آغاز در کنکور سراسری مجاز گردیده باشید . ولی بیان این نکته که بعضا دانش گاه ها بدون کنکور دانشجو میپذیرند نیز دارای اهمیت میباشد . برای مشاوره انتخاب رشته انسانی در بعضا دانشکده ها ، آزاد ، پیام نور ، پردیس خودگردان ، غیر انتفاعی و … نیاز به پذیرش در کنکور وجود ندارد . تعیین رشته انسانی برای دانش گاه هایی مانند دانش گاه سراسری فقط با پذیرش در کنکور قابلیت و امکان پذیر میباشد . در صورتی‌که در کارنامه کنکور شما قید گردیده باشد که شما مجاز می باشید شما قابلیت و امکان نام نویسی در دانشکده سراسری و ولی پیش از آن تعیین رشته انسانی را خواهید داشت . برای گزینش رشته انسانی در کنکور داوطلبین مجاز به تعیین ۱۲۰ کد رشته و محل میباشند و بیشتر از این تعداد قابلیت و امکان آن نیست . یک نکته قابل توجه غافل نشدن از مهلت تعیین رشته انسانی برای انجام آن میباشد .


خصوصیت انتخاب رشته خوب چه می باشد؟

آخرین گام دانش آموزان برای ورود به دانشگاه تعیین رشته کنکور میباشد و از دید بخش اعظمی ازمشاوران تحصیلی مهمترین قدم نیز همین گزینش رشته کنکور محسوب میخواهد شد. به عبارت دیگر یک گزینش غلط می‌ تواند زحمات یک‌سری و چندین ساله داوطلب کنکور را بر باد دهد. از طرف دیگر یک گزینش رشته کنکور مناسب به به عبارتی اندازه می‌ تواند داوطلب کنکور را به رشتهای که به آن علاقمند میباشد برساند و این نهایتا باعث به رضایت شغلی و اشتغال هدفمند و کاهش نرخ بیکاری و ارتقاء بهروری شغلی در جامعه شود. مشاوران تحصیلی همواره این نکته را متذکر میگردند که داوطلب کنکور بایستی دقت داشته باشد که یک رشته خاص به تنهایی نه خوب میباشد و خیر بد زیرا در صورتی هر کس به آن رشته علاقمند میباشد و استعداد ادامه آن را دارااست، به تحصیل آن بپردازد. نتیجه کار مناسب خواهد بود در حالتی‌که که عدم علاقه داوطلب کنکور به پرمخاطب ترین رشته های دانشگاهی هم یک نیروی کارآمد در آن رشته تربیت نخواهد کرد.


مزیت استفاده از مشاوره برای انتخاب رشته چه می باشد؟

به کار گیری از خدمات مشاوره تحصیلی انتخاب رشته اهمیت بسیار متعددی برای داوطلبان دارااست برای مثال سوالات مرتبط با سهمیه و تاثیر آن میتوانید بوسیله یک مشاور خوب به جواب آن دسترسی پیدا نمایید. و همینطور سوالاتی که مرتبط با تکمیل ظرفیت و موکول نمودن برخی از رشته ها میگردد.