مشاوره معافیت سربازی و کسری خدمت سال 1399

مشمولان زیادی هر ساله به دنبال راهی برای گرفتن کارت معافیت سربازی هستند اما تعداد کمی از آن ها موفق به اخذ به معافیت می شوند. عدم اطلاع کافی از تبصره ها و موارد معاف کننده سربازی یکی از دلایل عمده معاف شدن از خدمت است. اکثر مشمولا تصور می کنند معافیت های سربازی به معافیت های پزشکی ، معافیت های کفالت و معافیت های ایثارگری خلاصه می شود. علاوه بر این معافیت ها سازمان نظام وظیفه تسهیلات معافیت از خدمت سربازی را برای مخترعین ، ورزشکاران ، حافظان قرآن و سایر موارد خاص در نظر گرفته شده است.
مقررات و اصطلاحات خدمت سربازی چگونه است؟

دوره آموزشی سربازی به دو زمان تقسیم می‌شود. زمان اولیه سربازی 2 الی 3 ماه هست و زمان آموزشی نام دارد. درین دوره، یادگرفتن هایی همانند اسلحه شناسی، مسیریابی در شب و روز و تیراندازی و … یادگرفتن داده میگردد. دوره خدمت بعد از اتمام زمان آموزشی زمان خدمت آغاز میشود. سربازان بعد از اتمام زمان آموزشی با اعتنا به واحد سنجش تحصیلات خویش جایگاه نظامی دریافت می نمایند و بعداز تقسیم، جهت انجام خدمت سربازی به شهرهای مختلفی اعزام میشوند. اضافه خدمت در صورتی شخصی که به سن رسمی جهت اعزام به خدمت رسیده باشد اما از معرفی خویش به سازمان نظام وظیفه اجتناب کند و یا این که در زمان زمانه خدمت به هر دلیلی تنبیه گردد که دوران بازه بیشتری از دوران رسمی به خدمت ادامه دهد، به آن اصطلاح اضافه خدمت اطلاق می‌گردد. معافیت سربازی در صدر لازم میباشد بگوییم دو نوع معافیت وجود دارااست : 1 – معافیت موقت 2 – معافیت دایم. اشخاصی از سرویس معاف می‌شوند و در واقع بدون گذراندن خدمت سربازی کارت انتها خدمت دریافت می کنند که بنابه بعضی وضعیت اجتماعی و یا این که برخی مصدومیت ها و نارسایی های بدنی قادر به انجام خدمت سربازی نباشند. معافیت تحصیلی مشمولانی که در هم اکنون علم آموزی میباشند تازمانیکه مشغول به تحصیل باشند به آنان معافیت تحصیلی تعلق می‌گیرد در واقع معافیت تحصیلی از نوع معافیت موقت میباشد به این دلیل‌که بعداز اتمام علم آموزی باید به خدمت بروند و تنها تا مدت تحصیل معاف از خدمت می‌باشند. معافیت پزشکی اشخاصی که واجد شرایط خاص جسمی یا این که روانی می باشند و حاذق به انجام خدمت نیستند معافیت پزشکی به آنان وابستگی می‌گیرد. معافیت کفالت ممکن میباشد برخی سربازان قیم خانواده باشند به همین عامل بدین اشخاص معافیتی به عنوان معافیت کفالت تعلق
مشاوره معافیت پزشکی تلفنی چیست؟

مشاوره برای معافیت پزشکی سربازی و داشتن داده ها درخصوص این نوع معافیت برای عده ای که می‌خواهند فرایند معافیت پزشکی را طی نمایند بسیار ضروری میباشد . اکثری از مشمولین می‌توانند از معافیت پزشکی استفاده نمایند.,و از مشاوره معافیت سربازی بهره ببرند طی کردن روند معافیت پزشکی یکی‌از رویه های سهل وآسان و بی دردسری میباشد که اکثری از آنها گزینش می نمایند . البته می بایست این نکته را نیز دقت داشت به دست آوردن معافیت پزشکی خدمت سربازی مشروط به رای شورای پزشکی سازمان نظام وظیفه همگانی ناجا میباشد .
کسری خدمت سربازی چه‌طور اعمال میشود؟

بنا به گفته رپیس اداره نیروی انسانی همگانی ناجا و طبق ضابطه وظیفه همگانی برهه زمانی بازه زمانی خدمت سربازی در سال 99 برای همگی مشمولین 24 ماه میباشد؛ اما مقطع زمان سربازی برای اشخاص ذکور در مرز و بوم ما 30 سال میباشد که دو سال از آن دوره ضرورت هست و الباقی آن دوره احتیاط و در مواقع نبرد به حساب خواهد آمد. کسری خدمت سربازی که برای دوره ضرورت کاربرد داراست و برای آن میخواهیم صحبت کنیم به‌این شکل هست که موشمولینی که در نیروهای مسلح و یگان‌های حفاظتی خدمت می نمایند دارنده سه ماه کسری خدمت سربازی می‌باشند و از مزایای ۳ ماه کسری خدمت بهره مند خواهند شد. اگر آن دسته از کسانی که دارنده امریه خدمت سربازی می‌باشند از این امتیاز فایده مند نخواهند بود. برای مشمولینی که برای نیروهای مسلح خدمت می نمایند دوره ضرورت آن ها به 21 ماه تقلیل می‌ یابد و الباقی ۲۴ ماه بایستی خدمت نمایند. مدت بازه خدمت در بخش ها محروم دارنده ۵ ماه کسری خدمت سربازی میباشد و از 24 ماه خدمت آن‌ها کسر می‌گردد و اشخاصی که در بخشها عملیاتی خدمت می نمایند هم دارنده شش ماه کسری خدمت سربازی هستند و آنها نیز از ۲۴ ماه دوران خدمتشان این تعداد ماه بیان شده کسر شود.

انواع کسری خدمت شامل جه مواردی می شود؟

مبتنی بر مقررات مربوط به سازمان نظام وظیفه عمومی، اشکال کسر خدمت به شرح ذیل میباشد: 1. کسری فرزندان ایثارگران و رزمندگان در زمان هشت سال دفاع مقدس و کسری خدمت جبهه پدر 2. کسری برای خدمت در بخشها بد آب و هوا، عملیاتی و درگیر 3. کسری بسیج 4. کسری خدمت نخبگان و پروژه های کسری خدمت 5. کسری خدمت متاهلینکسری خدمت بسیج 99 چقدر میباشد؟

بسیجیانی که به طور همیشگی درین ارگان فعالیت دارند و در رزمایش ها و نیز دیگر برنامه های اجرایی بسیج به صورت فعال حضور داشته اند، می‌توانند از کسری خدمت بسیج فعال به کارگیری نموده و به‌این روش از زمان خدمت سربازی خویش بکاهند.
چه مدارکی برای کسر خدمت بسیج لازم است؟

1. ارایه کارت بسیج فعال برای متقاضی

2. ارایه شناسنامه و همچنین کپی از تمام صفحات

3. ارایه کارت ملی همرا با کپی