معرفی رشته های فنی حرفه ای و کاردانش


هر ساله بخشی از متقاضیان ورود به دانشگاه ها ، دیپلمه های فنی حرفه ای و کاردانش هستند که می توانند در ثبت نام و انتخاب رشته های مقطع کاردانی پیوسته شرکت می نمایند. این دسته از داوطلبان باتوجه به رشته درخواستی مورد علاقه و مرتبط خود هم از طریق ثبت نام کنکور و هم از طریق بدون کنکور کاردانی فنی حرفه ای می توانند برای ادامه تحصیل اقدام می نمایند. باید بگوییم هدف از رشته های کاردانش و ترسیم آن قالب نمودار رشته های کاردانش آموزش و تربیت نیروی انسانی کاردان و ماهر جهت به یادگیری در بازار است.

آشنایی با رشته های فنی و حرفه ای

رشته های فنی و حرفه ای نیز مانند رشته های نظری دارای اهمیت بوده و بازار عمل خوبی را در کشور ما دارا هستند.علم آموزان پایه نهم که در مرحله مهمی از زندگی خویش یعنی گزینش رشته میباشند بایستی کاملا با کلیه رشته های فنی حرفه ای و بقیه رشته های علوم گوناگون آشنا شوند تا بتوانند بهترین گزینش را بر پایه ی علاقه مندی و استعداد های خویش داشته باشند.معرفی رشته های متعدد به خصوص شناخت علم آموزان با رشته های فنی و حرفه وظیفه مدرسه ها میباشد.به همین دلیل مدرسه دبیرستان اولیه دخترانه پایندگان تمایل به برگزاری اردویی جهت شناخت علم آموزان پایه نهم با رشته های فنی و حرفه ای گرفت.

رشته های تحصیلی فنی و حرفه ای چیست؟

هنرستان های فنی و حرفه ای از مدارس دارای اعتبار پایین لحاظ وزارت فراگیری و رویش هستند و رشته های بسیار متنوعی را در شاخه فنی و حرفه ای ارائه میدهند. هنرستان فنی و حرفه ای سعی دارد به تربیت نیروی متخصص و فنی در رشته های تحصیلی گوناگون بپردازد. در هنرستان های فنی و حرفه ای بیشتر دروس به طور عملی و در کارگاه ها اجرا میشوند و تعداد کمتری از دروس به طور نظری می‌باشند.

معرفی وب سایت ناد

هر دانشجو بعداز ورود به سایت ناد دانشگاه فنی حرفه ای قادر است از درستی داده ها دانشجویی خویش در بخش بازنویسی ویژگی ها دانشجویی اطلاع یابد و در شکل نیاز داده ها فردی خویش را تغییر و تحول دهد . بعد از کسب اطمینان از درستی داده ها دانشجوها با ارزیابی بخش طرح ریزی آموزشی نیمسال تحصیلی می‌توانند از دروس ارائه گردیده هر نیمسال تحصیلی مطلع شوند و بعداز پرداخت شهریه دروس انتخابی خویش را از قسمت تعیین واحد تعیین کنند . گفتنی میباشد لینک انتخاب واحد حدودا یک هفته پیش از آغاز ترم و تشکیل کلاس ها در وبسایت ناد فعال می گردد و بعداز مرحله حذف و اضافه غیرفعال میگردد . یکی‌از قسمت های شایان توجه این وبسایت بخش فارغ التحصیلی و خروج از علم آموزی دانشجو میباشد و دانشجویانی که علم آموزی خویش را با پاس کردن دروس ارائه گردیده طبق چارت بازه تحصیلی دانشکده خویش به اتمام رسانده اند می بایست به قسمت فارغ التحصیلی وبسایت ناد بروند .

زمان بندی نام نویسی و ورود به سیستم ناد

دانشجوها متشخص اعتنا فرمایند جهت پذیرش دانشجوها جدید در محل قبولی به تفکیک مقاطع ورودی مدت بندی هایی انجام گرفته که دانشجو یان با شخصیت باید طبق این زمان بندی ها به محل قبولی بعداز ورود به سیستم ناد reg.tvu.ac.ir مراجعه کنند : دانشجو ها کاردانی به کارشناسی از تاریخ بیست و پنجم شهریور نود و هشت روز دو شنبه تا انتها روز سه‌شنبه بیست و ششم شهریور ماه مهلت مراجعه خواهند داشت. دانشجوها کاردانی هم می‌توانند از سی ام شهریور ماه الی انتها وقت اداری یک شنبه سی و یکم مراجعه کنند. دانشجویانی که اخیرا قبول گردیده اند اعتنا داشته باشند علاوه بر نام نویسی در سامانه ناد reg.tvu.ac.ir بایستی با در دست داشتن مدارک به مرکز قبولی مراجعه نمایند شروع کلاس دانشجویانی که اخیرا قبول گردیده اند در زمان کاردانی به کارشناسی از شنبه سی ام شهریور ماه نود و هشت و دانشجویانی که در زمان ی کاردانی قبول گردیده اند ، روز دو‌شنبه نخستین مهر ماه نود و هشت هست.

معرفی رشته های شاخه کار دانش رشته ی کاردانش

با هدف آموختن فنون و مهارت های مورد نیاز جامعه به اشخاص و هدایت و پرورش استعداد های دانش آموزان ، تاسیس شده است. رشته کاردانش مشتمل بر 3 زیر شاخه اساسی صنعت ، خدمات و کشاورزی و هنر میباشد. هر یک از این 3 شاخه دربرگیرنده یک‌سری رشته است ، به گونه ای که جمعاً شاخه کاردانش بیشتراز 160 زیر شاخه را مشتمل بر می‌شود ، البته بایستی این نکته را در نظر داشته باشید که کل این رشته ها در یک هنرستان کار دانش ارائه نمیشود ، در واقع هیچ هنرستانی مجموع رشته ها را به طور یک جا ارائه نمی دهد.همینطور برای افرادی که تمایلی به اخذ دیپلم دوباره هم میباشند مطلوب میباشد

رشته های شاخه ی کاردانش چیه؟

توی شاخه کاردانش هم با دقت به علاقه علم آموزان، رشته های متنوعی وجود داره که به عنوان مثال این رشته ها در اینجا ذکر شده: دوخت های تزئینی، برق خودرو،تراشکاری، درودگری،سیمکشی ساختمان،برق صنعتی، سیم پیچی الکترو موتور، تعمیر فعالیت اتومبیل، نقشه کشی ساختمان،نقشه کشی به کمک کامپیوتر،امور اداری،عکاسی و فیلمبرداری، نقشه کشی صنعتی، الکترونیک، سفال و سرامیک، هنر فرش، ساختمان،صنایع چوب، کامپیوتر، کودکیاری، مدیریت خانواده،صنایع غذایی، جوشکاری