ایران مقام نخست جهانی در “سهم مقالات نانو” را کسب کرد


به گزارش تیترداغ ؛ به نقل از تسنیم، پایگاه آمار و اطلاعات “استات نانو” StatNano از سال ۲۰۱۰ با استفاده از متدلوژی‌های علمی به استخراج آمار و اطلاعات فناوری نانو و انتشار آن می‌پردازد و مرجع محققان و سیاست‌گذاران در دنیا به حساب می‌آید.

آمار مقالات نانو با استفاده از یک عبارت جستجوی خاص در موتور جستجوی بانک “Web of Science” برای تک‌تک کشورها استخراج و به‌صورت ماهانه گزارش می‌شود.

بر اساس گزارش جدید این پایگاه در سال جاری، تا آخر سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۷۸ هزار مقاله مرتبط با فناوری نانو منتشر شده است؛ از این تعداد، حدود ۷۴۰۰۰ مقاله مربوط به کشور چین است که با توجه به این تعداد در جایگاه نخست جهان از لحاظ تولید مقاله مرتبط با فناوری نانو قرار دارد.

مقالات علوم نانو چین که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، بیش از ۱۶ درصد از کل انتشارات علمی این کشور را در سال جاری تشکیل می‌دهد.

پس از چین، کشور آمریکا با ۲۴۰۰۰ مقاله در رده دوم جهان قرار دارد؛ هند، ایران و کره جنوبی رده‌های بعدی را تشکیل داده‌اند؛ کشور ایران در سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۰ هزار و ۴۹۴ مقاله را در زمینه علم نانو تولید کرده است.

جدا از تعداد مقالات علوم نانو در کشورهای مختلف، سهم مقاله‌های فناوری نانو در کل نشریات کشورها می‌تواند نشانه‌ای از اولویت آنها در این زمینه از علم باشد.

از این منظر کشور ایران، در رده نخست قرار دارد که ۲۱ درصد از مقالات تولیدی خود را در زمینه فناوری نانو به چاپ رسانده است؛ پس از ایران، کشورهای عربستان و هند در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

بررسی موضوعی مقالات نانو در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که بیشترین مقالات به ترتیب در رشته‌های شیمی، علوم مواد، فیزیک و علوم مهندسی منتشر شده‌اند.